PRIOPĆENJE NAŠEGA NADBISKUPA FOLEYA BEACHA O SUSPENZIJI EPISKOPALNE CRKVE SAD

Članicama Anglikanske crkve Sjeverne Amerike, pišem vam iz Canterburya (Engleske) kasno uveče 14. siječnja 2016. Hvala vam na molitvama i podršci kroz tjedan. Iako sam umoran nakon dugoga dana, želio sam vam se obratiti. U potpunosti sam sudjelovao u sastanku na kojem je prva i najvažnija točka bila adresirati promjene u doktrini o braku kod Episkopalne crkve SAD. Većinu tjedna smo proveli raspravljajući o ovome problemu tražeči zajedničko rješenje. Jednoglasno se slažemo da te promjene “predstavljaju fundamentalni otklon od vjere i učenja kojega se pridržava većina naših provincija po pitanju doktrine o braku”. Primasi GAFCON-a i Globalnog Juga bili su izvanredni u vođenju sastanka te su snažno utjecali na konačnu odluku. Priznajem da osobno imam podjeljena mišljenja o sankcijama. Sankcije su stroge ali nisu dovoljno stroge, a na moje veliko razočarenje Anglikanska crkva Kanade nije sankcionirana iako je trebala biti. Anglikanskoj zajednici je trebalo dosta vremena da se nađe u ovakvoj krizi. Ovo je dobar korak u ispravnome smjeru, ali trebat će ih mnogo više da se Zajednica obnovi. Hvala vam još jednom na molitvenoj potpori i ostanimo zajedno u našoj misiji – dotaknuti Sjevernu Ameriku transformirajućom ljubavi Isusa Krista!
Preuzvišeni Dr. Foley Beach Nadbiskup i primas ACNA
Prijevod: vlč. A. Pehlić

Odgovori