PROGONI KRŠĆANA U TURSKOJ

Autor: A. Pehlić

Protestantske crkve i crkve reformacijske baštine napadnute su u Turskoj. Napadi se sustavno odvijaju putem društvenih mreža, elektronske pošte i ostalim cyber putevima. Nekoliko poruka je glasilo: “Dolazi vrijeme da vas perverzne pogane propucamo kroz vrat. Kunemo se Allahom”.

Iako su policiji dobro poznati brojevi telefona, e-mail adrese i profili na društvenim mrežama, još uvijek nije došlo do prvih uhićenja. U zadnje vrijeme sve je više fizičkih napada na kršćane.

U rujnu, samo 3 dana nakon što je parlament službeno prepoznao problem, dogodio se fizički napad na kršćane ispred crkve. Iako je policija bila pozvana da reagira na napad, do intervencije nije došlo. Kako policija nije intervenirala pastor crkve bio je prisiljen otkazati bogoslužje.

Izjava protestantskih crkava iz 2015. godine jasno oslikava stanje u Turskoj: “Niti jedna protestantska zajednica niti predstavnici crkve nisu pozivani na religijske skupove u organizaciji Vlade i državnih dužnosnika.”

Po statistici iz 2012. godine muslimani su većina od 96,5%, kršćani su u manjini i čine svega 0.3% stanovništva.

IPA

 

 

Odgovori