ZANIMLJIVO: KATOLICI IMAJU VIŠE DENOMINACIJA OD ANGLIKANACA

Autor: A.Pehlić

Bivši protestant, a danas rimokatolik i benediktinski trećoredac Scott Eric Alt, predavač književnosti i kompozicije, osvrnuo se na “mit” Katoličke crkve kako protestanti imaju više od 33.000 denominacija. Dr. Glenn Andrew Peoples u svome članku iz 2007. godine navodi tu brojku, a Scott Eric Alt tvrdi da se u ovih devet godina ta brojka morala povećati na čak 51.314 denominacija. Naravno ukoliko je prva brojka bila ispravna.
“Ne postoji 33.000 protestantski denominacija. Brojka čak nije niti približno točna. To je mit koji je prihvaćen silom ponavljanja, citiranja i recitiranja na bazi inercije. Brojka je temeljena na labavoj definiciji denominacije.”

PROBLEM S TERMINOM “DENOMINACIJA”

Izvor koji navodi 33.000 denominacija je Svjetska kršćanska enciklopedija (World Christian Encyclopedia, ur. Barett, Kurian i Johnson; Oxford University Press). Ovako izgleda jedna zabilješka:
“Svjetsko kršćanstvo sastoji se od 6 najvažnijih eklezijalno-kulturalnih blokova, podjeljenih u 300 glavnih eklezijalnih tradicija, sastavljenih [sic] od preko 33000 zasebnih denominacija u 238 zemalja.”
Stoga, brojka od 33.000 predstavlja globalno kršćanstvo a ne samo protestantizam. Scott Eric Alt nadalje samostalno dijeli tu brojku u sljedeće kategorije:
– Neovisne crkve: 22.000 denominacija
– Protestanti: 9000 denominacija
– Marginalne zajednice: 1600 denominacija
– Pravoslavni: 781 denominacija
– Katolici: 242 denominacije
– Anglikanci: 168 denominacija
U “neovisne” i “marginalne” zajednice autor stavlja sljedeće zajednice: mormoni, jehovini svjedoci, masoni, unitarijanci, zajednice temeljene na “evanđelju prosperiteta”, “samo Isus” pentekostalna grupa, cionisti, teozofi, neovisni nestorijanci, okultisti, spiritisti, i slične grupe. Također tvrdi da se ove i slične grupe jednostavno ne može nazivati protestantima, a onaj koji tvrdi da to jesu protestanti, taj zasigurno ne razumije teologiju protestantizma. Protestanti i katolici imaju dogovor u kristologiji, odnosno slažu se tko Krist jest, no ove grupe imaju svoje vlastite ideje.

Pratite nas na fb stranici HORIZONTI VJERE

Nadalje autor tvrdi da na temelju brojke od 33.000 denominacija globalnog kršćanstva postoji 242 denominacije katolika (naročito ako se računaju obredi).
Posebno je zanimljivo kod baptističkih zajednica gdje je svaka crkva neovisna o drugoj bez obzira što imaju istu doktrinu. Slično je i s nekim drugim zajednicama kongregacionalnog ustroja. Po tome je svaka takva crkva neovisna denominacija.

Pratite nas na instagramu

Autor zaključuje da katolici vole koristiti brojku od 33.000 denominacija kako bi posramili protestante i umanjili ozbiljnost protestantizma. Međutim, situacija nije niti izbliza takva.

TEOLOŠKA PODJELA

Bez obzira na enciklopedijsku podjelu koju autor razlaže i tumači, valja napomenuti i teološku podjelu kršćanstva koju autor nije naveo. To je podjela na kršćanske tradicije. Kršćanskih tradicija, na temelju eklezijalnih, povijesnih, i teoloških okvira ima samo četiri:
– KATOLIČKA TRADICIJA (istočni i zapadni obredi, starokatolici)
– PRAVOSLAVNA TRADICIJA (istočni i zapadni obredi, autokefalne crkve, autonomne crkve, pravoslavne crkve kojima nije priznata niti autokefalija niti autonomija, stare istočne predkalcedonske crkve)
– PROTESTANTSKA TRADICIJA (evangelici, reformirani, anglikanci, valdenzi, husiti, metodisti)
– ANABAPTISTIČKA TRADICIJA (sve one crkve koje odbijaju krštenje djece, odnosno “prekrštavaju” one koji su kršteni kao djeca)
Ovoj podjeli se daje dobar temelj za dijalog unutar samih tradicija a naknadno i za ekumenski dijalog između tradicija. U kršćanstvu nikada nije bilo važno ime ili naziv grupe već teološka tradicija kojoj denominacije pripadaju.

 

  • IPA
  • NATIONAL CATHOLIC REGISTER

Odgovori