NASTAVAK ANGLIKANSKO-LUTERANSKOG DIJALOGA

Autor: A. Pehlić

Vodstvo Anglikanske crkve Sjeverne Amerike (ACNA), Luteranske crkve missiourijske sinode (LCMS) i Luteranske crkve Kanade (LCC) sastali su se u St. Louisu od 8. do 9. veljače. U tom periodu ove tri crkve dotakle su mnoge teme a predsjednik komisije za teologiju i međucrkvene odnose vlč. Larry Vogel (LCMS) je ustvrdio kako su se složili oko svih točaka.

“Impresioniran sam i ohrabren teologijom Luteranske crkve missourijske sinode jer sve svode na Sveto pismo”, rekao je preuzvišeni Foley Beach i dodao kako je njihov biblijski stav vrlo čvrst te da je to vrlo ohrabrujuće za buduće odnose.

Predsjednik Luteranske crkve Kanade, vlč. dr. Robert Bugbee rekao je kako su rasprave bile “nevjerojatno ohrabrujuće” i da mu je drago da se došlo do ove razine komunikacije.

Ove tri crkve 2012. godine potpisale su izjavu u kojoj se potvrđuju temeljna učenja kršćanske vjere. Također 2013. godine zajedno su sastavile izjavu “Potvrda braka” koju je također potpisala i Luteranska crkva Sjeverne Amerike (NALC).

U navedene predstavnike u dijalogu su sudjelovali i drugi. ACNA su predstavljali i vlč. dr. Jonathan Riches, biskup dr. Ray Sutton i vlč. Peter Frank; LCMS vlč. dr. Fred Baue i vlč. Kevin Robson; te LCC vlč. dr. John Stephenson.

Sljedeći sastanak planiran je za studeni kada će se ove tri crkve okupiti na “Concordia Lutheran Theological Seminary” u Kanadi i nastaviti dijalog.

Anglikanska crkva Sjeverne Amerike jurisdikcijska je crkva Reformirane episkopalne crkve koja je u Hrvatskoj prisutna po Protestantskoj reformiranoj kršćanskoj crkvi u RH.

 

  • IPA
  • THE LUTHERAN CHURCH – MISSOURI SYNOD

Odgovori