EGIPATSKE CRKVE MOLE ZA JEDINSTVO

U subotu, 13. veljače započeo je Molitveni tjedan za jedinstvo kršćana u Egiptu. Poglavari kršćanskih crkava okupili su se u anglikanskoj katedrali Svih Svetih u središtu Kaira s ciljem zajedničke molitve za jedinstvo kršćana. Na molitvi su bili predstavnici slijedećih Crkava:

Anglikanska crkva
Armenska katolička crkva
Armenska pravoslavna crkva
Katolička crkva
Koptska evangelička crkva
Koptska p
ravoslavna crkva
Egipatsko vijeće crkava
Grčka p
ravoslavna crkva
Vijeće crkava bliskog istoka

Molitva je bila prožeta porukom o značenju “kako zajedno pomaknuti kamen”, nadahnutom pomicanju kamena s groba Isusovog.

Tijekom bogoslužja prisutni crkveni poglavari prelomili su zajedno kruh koji je zatim podjeljen okupljenim vjernicima. Time su simbolički pokazali  da i podjeljena Crkva može naći svoju snagu kada zajedno radi na ljubavi, suosjećanju i jedinstvu koje će mijenjati svijet.

Na zajedničkom molitvenom bogoslužju pjevao je katedalni zbor, a bogoslužju je nazočio veliki broj vjernika.

Molitveni tjedan za jedinstvo kršćana  nastaviti će se raznim događanjima tijekom tjedna.

Po vjeroispovijesti, egipatsko stanovništvo oko 90 % čine sunitski muslimani dok je oko 10 % kršćana. Najveća kršćanska zajednica su Kopti, a osim njih djeluju i katolici, anglikanci,  pravoslavci, armenski, sirijski, maronitski, protestantski kršćani i sl.

Ne čelu Anglikanske crkve u Egiptu jest preuzvišeni  Mouneer Anis,  dijacezancki biskup Egipatske biskupije i biskupije Afričkog roga, kao i primas Jeruzalemske provincije te Srednjeg istoka.

Mouneer Anis

Više o Anglikanskoj crkvi u Egiptu vidi ovdje

 

  • IPA
  • ANGLICAN INK
  • The Diocese of Egypt with North Africa and the Horn of Africa

 

Odgovori