OBJAVLJEN ANGLIKANSKO-LUTERANSKI DOKUMENT “O POBLIŽEM UPOZNAVANJU”

Autor: A. Pehlić

Anglikanska Crkva Sjeverne Amerike (ACNA), Luteranska Crkva Missiourijske Sinode (LCMS), i Luteranska Crkva Kanade (LCC) nakon šestogodišnjeg ekumenskog dijaloga sastavile su izvještaj pod nazivom “O pobližem upoznavanju(On Closer Acquaintance). Naime, ove tri crkve u Sjevernoj Americi već šest godina aktivno sudjeluju u teološkim diskusijama a sada imamo uvid u njihov teološki dijalog.

Ove tri crkve dotakle su sve ključne teološke teme i razjasnile oko čega se nisu uspjele u potpunosti složiti. Prilikom ekumenskog dijaloga koristila su se drevna kršćanska vjerovanja, 39 članaka vjere, i Augsburško vjeroispovijedanje.

Najveća rasprava u zadnjih šest godina bila je ona o crkvenosti. Naime ACNA za temelj uzima “Lambetsko-čikaški kvadrilateral” gdje je crkvenost uvjetovana a) Svetim pismom Staroga i Novoga zavjeta, b) Apostolskim i Nicejskim vjerovanjem te trojstvenim simbolom krštenja, c) dvama sakramentima – krštenjem i Večerom Gospodnjom, te d) povijesnim episkopatom; u odnosu na Augsburško vjerovanje i članak VII gdje nije jasno određeno što točno čini Crkvu osim što se govori da je Crkva zajednica vjernih gdje se ispravno udjeljuju sakramenti i jasno propovijeda Riječ. Dvije Luteranske Crkve tražile su od ACNA jasniju definiciju stvarne prisutnosti Isusa Krista u sakramentu Tijela i Krvi. Sve tri crkve učesnice još su jednom odbacile donatizam.

U zaključku je nadodano kako sve tri crkve ohrabruju luterane i anglikance da se prisjećaju [u kontekstu izjave misli se na “anamnesis“] jedni drugih u molitvi, da prihvate jedni druge kršćanskom ljubavi te da se međusobno ohrabruju i zajedno ispovijedaju Krista u ovim “mračnim vremenima”. Anglikansko-luteranski dijalog ovime ne staje već kreće dalje u nove teološke diskusije kako bi se došlo do jedinstva u Kristu.

Dokument preuzmite ovdje

  • IPA
  • ACNA
  • LCMS
  • LCC

Vezani tekst: NASTAVAK ANGLIKANSKO-LUTERANSKOG DIJALOGA

Odgovori