KANCELAR GS KANADE OŠTRO ODGOVORIO BISKUPIMA

Iako je Zbor biskupa Kanade odlučio obustaviti proces uvođenja liturgije vjenčanja za istospolne parove jer je bilo očigledno da biskupi nisu složni i ne mogu složiti dvotrećinsku većinu; kancelar Generalne sinode naredio je da se prijedlog završi u zadanom roku i da se bez obzira na odgovor biskupa o prijedlogu ipak izglasa na Generalnoj sinodi u srpnju ove godine.

Vjerujem da im je od pomoći što su uvidjeli gdje neki od njih stoje, tako barem neće biti iznenađenja na Generalnoj sinodi“, izjavio je laički kanonik i kancelar Generalne sinode David Jones.

Kancelar je dodao da se slično događalo 1960. i 1970. kada se nekoliko puta na Generalnoj sinodi raspravljalo o ređenju žena dok napokon nisu uspjeli u tome: “Ovo može odgoditi odluku, ali to ne znači da će diskusija biti zaključena. Tko zna gdje će ovo završiti. Moramo imati povjerenje u Svetoga Duha koji će nas voditi tamo gdje trebamo ići i dovesti na vrijeme kada trebamo stići.

  • ANGLIKANSKA CRKVA KANADE
  • ANGLICAN JOURNAL

Odgovori