RUANDA PREDAJE SVOJE ŽUPE ANGLIKANSKOJ CRKVI SJEVERNE AMERIKE

Anglikanska provincija Ruande (PEAR) predala je svojih 20 američkih župa Anglikanskoj Crkvi Sjeverne Amerike (ACNA).

Ova provincija je organizirala prijem konzervativnih župa koje su se početkom prošlog desetljeća odvojile od liberalne Episkopalne Crkve. Nakon nastanka ACNA – paralelne provincije Anglikanske Crkve u Americi, započeli su razgovori o ujedinjenju ove dvije eklezijalne strukture. Prošle godine PEAR i ACNA su se nakon dugih razgovora odlučile ujediniti, odnosno PEAR je odlučila predati svoje župe Anglikanskoj Crkvi Sjeverne Amerike.

Biskup PEAR-a David Bryan izjavio je kako će dosadašnja biskupija u potpunosti biti pod nadležnosti Anglikanske Crkve Sjeverne Amerike, dok će on služiti kao pomoćni biskup. PEAR u Americi ima još 47 svojih župa koje će do kraja lipnja biti pripojene Anglikanskoj Crkvi Sjeverne Amerike.

  • ACNA
  • ANGLICAN INK

Odgovori