NOVO EKUMENSKO TIJELO U NOVOM ZELANDU

 

Anglikanska, Metodistička i Rimokatolička Crkva u Novom Zelandu i Polineziji osnovale su novu ekumensku platformu za zajednički rad pod nazivom “Nacionalni dijalog za jedinstvo kršćana” (NDCU).

Na sastanku u Wellingtonu 25. veljače dogovoreno je osnivanje ovoga tijela kako bi se pojačali ekumenski odnosi i suradnja ovih crkava. Vojska Spasa i Prezbiterijanska Crkva prisustvovale su sastanku kao promatrači. Neke od kršćanskih grupa odbile su prihvatiti poziv za sudjelovanje na sastanku, a Ekumensko vijeće crkava prepoznalo je inicijativu kao pozitivno ekumensko gibanje.

  • ANGLICAN INK

Odgovori