CRKVA NIGERIJE RASKIDA ZAJEDNIŠTVO

Crkva Nigerije je odlučila reagirati na odluku Anglikanskog savjetodavnog vijeća koje je usprkos odluci primasa ipak dopustila Episkopalnoj Crkvi da sudjeluje u Vijeću s pravom glasa.

Crkva Nigerije će biti u punom zajedništvu sa svim Anglikanskim crkvama, biskupijama i provincijama koje se pridržavaju povijesne vjere, doktrine, sakramenata i discipline jedne svete sveopće i apostolske Crkve kako je Gospodin zapovijedio u svojoj Svetoj Riječi koje su prihvaćene i naučavane u Knjizi zajedničkih molitva iz 1662. i u 39 članaka vjere.

Na temelju ovoga Crkva Nigerije (u Anglikanskoj zajednici) odlučila je prekinuti zajedništvo s Episkopalnom Crkvom i sa Crkvom Kanade zbog propagiranja istospolnih brakova i uvodeći iste u praksu. Crkva Nigerije je izjavila kako se čvrsto drži Jeruzalemske izjave i deklaracije te da više neće činiti iznimke kao što su to učinili prisustvovanjem na sastanku primasa u Canterburyu.

U izjavi je također dodano kako Crkva Nigerije neće dopustiti da ju se ucjenjuje ili na bilo koji način omalovažava nazivajući njezine stavove “homofobnim”.

U ovome trenutku pronalazimo veliku mudrost u pristupu britanske vlade u odnosu na Europsku uniju koja se nije pridružila eurozoni ni Schengenskom konglomeratu. Sada britanski premijer traži ‘poseban status’ u Europskoj uniji za Ujedinjeno Kraljevstvo. Anglikanska zajednica treba početi razmišljati na isti način iz očitih razloga jer neke provincije nikada neće prihvatiti seksualnu kulturu koju promoviraju neke provincije Crkve a koje se kose s Biblijom. I mi tražimo ‘poseban status’.”

Crkva Nigerije je samo jedna od provincija koja se odrekla zajedništva sa Crkvom Kanade i Episkopalnom Crkvom a u budućnosti se mogu očekivati nova istupanja iz zajedništva zbog seksualnog liberalizma nekih od zapadnih crkava. U ovome trenutku je jasno vidljivo da Anglikanska Crkva ne postoji kao cjelina već je podijeljena u dva tabora “biblijski” i “progresivni/liberalni” tabor.

  • CRKVA NIGERIJE
  • ANGLICAN INK
  • IPA

Odgovori