JOŠ JEDNA PROVINCIJA ĆE BOJKOTIRATI ACC

Nakon što je nekoliko provincija odbilo poslati svoje izaslanike na sastanak Anglikanskog savjetodavnog vijeća (ACC), to sada čini i Anglikanska Crkva Egipta sa Sjevernom Afrikom i Afričkim rogom.

Primas ove provincije preuzvišeni Mouneer Hanna Anis je odlučio da bi sudjelovanje na sastanku Anglikanskog savjetodavnog vijeća bila izdaja svega što čini Anglikansku Crkvu. Naime, u siječnju ove godine na sastanku primasa u Canterburyju izglasana je suspenzija Episkopalne Crkve SAD na tri godine. Suspenzija uključuje zabranu sudjelovanja i glasanja unutar crkvenih tijela. Kako je Anglikansko savjetodavno vijeće ignoriralo odluku vođa Anglikanske Crkve i pozvalo Episkopalnu Crkvu da sudjeluje u Vijeću, mnoge provincije povlače svoje predstavnike sa ovoga skupa.

Kao što znate, inače se ne volim povlačiti sa sastanaka, no ovoga puta bi moje sudjelovanje bila izdaja savjesti, mojih ljudi, i primasa koji su naporno radili ovoga siječnja. Iako nemam ništa protiv sudjelovanja Episkopalne Crkve na generalnim sastancima Anglikanskog savjetodavnog vijeća, odluka primasa je ipak bila vrlo jasna što znači da Episkopalna Crkva ne smije biti nominirana ili birana u odbore Crkve.

Povlačenje ove provincije je od velike važnosti jer se nadbiskup Anis smatra najutjecajnijom osobom globalnog anglikanizma. U siječnju ove godine nakon što je izglasana suspenzija Episkopalnoj Crkvi zbog mijenjanja liturgije kako bi omogućila vjenčanja istospolnih partnera, Anis je uzjavio da je to početak povratka povjerenja u instrumente Crkve. Na žalost, čini se da je ta obnova zaustavljena a jedinstvo Anglikanske Crkve ovisi o reakciji Episkopalne Crkve u SAD. Sastanak Vijeća održat će se od 8. do 19. travnja u Lusaki, glavnome gradu Zambije.

 

  • Episkopalna/Anglikanska Crkva Egipta sa Sjevernom Afrikom i Afričkim rogom

Odgovori