KARDINAL KOCH POZDRAVIO ANGLIKANSKO SAVJETODAVNO VIJEĆE

Kardinal Rimokatoličke Crkve Kurt Koch, predsjednik Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana pozdravio je anglikanski skup okupljen u Lusaki.

Sastanak Anglikanskog savjetodavnog vijeća je vrlo važan trenutak vašega zajedničkog života kao zajednice ali je i svjedočanstvo koje pružate drugima. Po svijetu, na drugim kontinentima i u drugim kulturama postoje različitosti u našem međusobnom razumijevanju čovjekove osobe i morala. Kršćanske zajednice koje obuhvaćaju svjetske razmjere, kao što je i vaša, mogu ponuditi primjer kako razgovarati i naročito kako saslušati jedne druge bez obzira na kulturalne i regionalne razlike.

Podsjetimo da je kardinal Koch jedan od organizatora tzv. Anglikanskog ordinarijata po kojem je pozvao nezadovoljne svećenike Anglikanske Crkve da se pridruže Rimokatoličkoj Crkvi. Do sada je to napravilo više od stotinu svećenika. Postoji plan da se isto napravi i za Evangeličku Crkvu. Kardinal Koch je pozitivna ličnost unutar Rimokatoličke Crkve ali tradicionalni protestantski kršćani nisu naklonjeni njegovim stavovima. Ova čestitka kardinala Kocha će zasigurno pasti na plodno tlo među liberalnim protestantskim strujama no ostaje za vidjeti kako će reagirati konzervativne provincije Anglikanske Crkve, odnosno one koje su odbile prisustvovati Vijeću zbog moralne teologije koju promoviraju u Lusaki okupljene provincije.

  • IPA

Odgovori