LUTERANSKA CRKVA LATVIJE VIŠE NEĆE ZAREĐIVATI ŽENE

Evangelička luteranska Crkva Latvije više neće zaređivati žene za svećenice. Tako je odredila sinoda ove crkve koja se održava svake tri godine. Iako je do sada ređenje žena u ELCL bila uobičajena praksa, na zadnjem danu sinode u petak 4. lipnja donesena je odluka da svećenici mogu biti samo muškarci koji su završili studij teologije. Odluka je donesena dvotrećinskom većinom i stupa na  snagu odmah. Ova crkva se također protivi istospolnim zajednicama, pobačaju i eutanaziji.

Podsjetimo da je Evangelička luteranska Crkva Latvije nastala u vremenu reformacije a bila je progonjena kako od nacističkog tako i od komunističkog režima. To je episkopalna crkva s nadbiskupom Janisom Vangasom na čelu. Dio je Svjetskog luteranskog saveza, Svjetskog sabora crkava, Konferencije europskih crkava i ima status promatrača u Porvoo zajedništvu.

  • ELCL
  • IPA

Odgovori