NOVI PREDSJEDAVAJUĆI BISKUP REFORMIRANE EPISKOPALNE CRKVE

Nakon što je 24.11.2016. godine preminuo predsjedavajući biskup i biskup ordinarij za Hrvatsku i Srbiju, preuzvišeni Royal U. Grote novi predsjedvajući biskup Reformirane episkopalne Crkve bit će dosadašnji biskup koadjutor Srednjoameričke dijeceze REC-a preuzvišeni Ray Sutton. Biskup Sutton će također nastaviti voditi odbor za ekumenske odnose Anglikanske Crkve Sjeverne Amerike (ACNA).

Biskup Sutton se u ime ACNA susreo s vodećim osobama kršćanskog svijeta.

audience-with-the-pope5_8264205053_o.jpg
Nadbiskup Duncan s biskupom Suttonom pri susretu s Papom

Tako se zajedno s nadbiskupom Robertom Duncanom 2012. u ime Zajedništva ispovijedajućih anglikanaca (FCA) susreo s Papom Benediktom XVI. u Vatikanu. Tri godine kasnije zajedno s nadbiskupom ACNA preuzvišenim Foleyem Beachom susreo se s patrijarhom Kirilom u Moskvi što je rezultiralo vrlo dobrim ekumenskim odnosima kako u Europi tako i u SAD.

Biskup Sutton je jedan od vodećih teologa Reformirane episkopalne Crkve a predaje na nekoliko značajnih teoloških učilišta biblijske znanosti i dogmatiku. Član je više ekumenskih teoloških komisija.

milicsutton.jpg
Biskup Sutton i biskup Milić

Oženjen je sa Susan Jean Schaerdel s kojom ima sedmero djece. Biskup Ray i Susan imaju troje unučadi.

Na sastanku s biskupom Jasminom Milićem Ray Sutton je 8.12.2016. godine preuzeo dužnost biskupa ordinarija Protestantske reformirane kršćanske crkve za Hrvatsku i Srbiju te kancelara Protestantskog teološkog učilišta “Mihael Starin” u Osijeku čime ovo učilište dobiva na značaju kako u reformiranom tako i u anglikanskom svijetu. Biskup Jasmin Milić ostaje biskup sufragan za Hrvatsku i Srbiju.

Biskup Sutton je doktorirao (PhD) na Sveučilištu u Oxfordu 1998. godine  a objavio je značajan broj knjiga i radova na temu sakramentalne i liturgijske teologije.  Za biskupa je zaređen 1999. godine te stoluje u Dallasu gdje je i rektor konkatedrale Church of the Holy Communion.

  • IPA

Preminuo predsjedavajući biskup REC-a Royal U. Grote

Odgovori