EKUMENSKI SUSRET ANGLIKANSKIH I RIMOKATOLIČKIH BISKUPA

Prvi ekumenski sastanak biskupa Anglikanske Crkve Sjeverne Amerike (ACNA) i predstavnika biskupske konferencije Rimokatoličke Crkve u SAD dogodio se početkom Nove godine kada je provincijalni dekan za ekumenske odnose biskup Ray Sutton zajedno s biskupom Ericom Meneesom ugostio predstavnike Rimokatoličke Crkve.

Na sastanku se između ostalog razgovaralo o konfesionalnom anglikanizmu te o položaju istih naspram svetosti života, tradicionalnog pogleda na brak, te o vrlo dobrim ekumenskim odnosima ACNA s pravoslavnima, starokatolicima, prezbiterijancima i metodistima. Teme s rimokatoličke strane bile su vezane za papin posjet Švedskoj za Dan reformacije prošle godine i o pokretu “Ivan 17”, odnosno o kršćanskom jedinstvu.

Voditelj ekumenskog i međureligijskog dijaoga biskup John Crossin i provincijalni dekan za ekumenizam biskup Ray Sutton dogovorili su ponovni susret 11. studenog 2017. godine. Prije toga preuzvišeni Ray Sutton posjetit će Protestantsku reformiranu kršćansku Crkvu u RH (REC) kao predsjedavajući biskup i biskup ordinarij.

  • IPA

Odgovori