CRKVA ENGLESKE: “PRIZNALI SMO ANGLIKANSKU CRKVU SJEVERNE AMERIKE!”

Na sastanku Komisije za vjeru i svete redove 10.2.2017. nadbiskupi Justin Welby (Canterbury) i John Sentamu (York) na temelju mjera priznavanja redova iz 1967. godine odlučili su u potpunosti priznati Anglikansku Crkvu Sjeverne Amerike (ACNA) kao crkvu s valjanim svetim redom.

Ovime je potvrđeno da je ACNA crkva koja u potpunosti pripada episkopalnoj tradiciji i da su svećenici ispravno zaređeni. Crkva Engleske je već ranije priznala redove Rimokatoličkoj Crkvi, Reformirano-evangeličkoj Anglikanskoj Crkvi Južne Afrike, te Slobodnoj Crkvi Engleske. Ipak, priznanje redova ne znači i jedinstvo unutar crkvene strukture već označava valjanost apostolske sukcesije koju određene episkopalne crkve posjeduju.

Ovo priznanje je od velike važnosti za Hrvatsku jer je ovom odlukom Canterbury neizravno priznao i Protestantsku reformiranu kršćansku Crkvu (REC/PRKC) koja je u punom zajedništvu s ACNA.

 

  • CRKVA ENGLESKE

 

Odgovori