NA DANAŠNJI DAN: Na lomači spaljen nadbiskup Thomas Cranmer

Thomas Cranmer (2. srpnja 1489 – 21. ožujak 1556) je bio vođa engleske reformacije i nadbiskup od Canterburyja tijekom vladavine Henrika VIII, Edvarda VI, i kratko vrijeme Marije I. Nakon odvajanja Engleske Crkve od Vatikana kralju Henriku VIII pomogao je poništiti brak s Katarinom Aragonskom, koji je bio jedan od uzroka odvajanja Engleske Crkve od Svete Stolice.

Tijekom svojega djelovanja kao primas Engleske provodio je doktrinarnu i liturgijsku reformu Crkve. Cranmer preuzima kalvinistička učenja Reformirane Crkve te tako obnavlja Crkvu Engleske i vraća ju na biblijske temelje. Kao nadbiskup susretao se s mnogim pristašama radikalnog reformiranog kršćanstva – puritancima koji su tražili potpuno izbacivanje tradicionalnog liturgijskog bogoslužja.

Kada je Edvard došao na prijestolje, Cranmer je bio u mogućnosti promicati velike reforme. Na temelju drevnih liturgijskih obrazaca i molitvenika sastavio je prva dva izdanja Knjige zajedničkih molitava (Book of Common Prayer) koja postaje službena liturgijska knjiga Engleske Crkve. Uz pomoć kontinentalnih reformatora promijenio je određene rimokatoličke doktrine poput transupstancijacije, svećeničkog celibata, uloge ikona u bogomoljama, te štovanje svetaca.

Nadbiskupa Cranmera rimokatolička kraljica Marija I. osuđuje za herezu te ga zatvara na dvije godine. Thomas Cranmer povlači neke od svojih reformiranih doktrina no kraljica ga ipak nije pomilovala. Prije spaljivanja na lomači piše svojom rukom: “A sada dolazim do velike stvari, koja uznemirava moju savjest više nego bilo što sam ikada učinio 001-060849-600x444_0.jpgili rekao, a to je što sam napisao neke stvari protiv istine, a što sada odričem i odbacujem kao nešto što sam napisao svojom rukom protiv istine koju sam imao u srcu, i što sam napisao od straha pred smrću da bih spasio svoj život. I budući da je moja ruka pogriješila, pišući protivno mome srcu, zato će moja ruka biti prva kažnjena, jer ako budem stavljen na lomaču, ona će biti prva spaljena. A što se tiče pape, odbacujem ga kao Kristovog neprijatelja i antikrista zajedno s njegovom lažnom naukom”. Lancem privezan za stup lomače, ispružio je ruku kojom je potpisao odricanje i rekao: “Ova ruka je pogriješila”, na kraju je uskliknuo: “Gospode Isuse primi duh moj!”

Nadbiskup Thomas Cranmer proglašen je mučenikom i danas ga se uzima kao jednog od najvećih reformatora a njegov se spomendan obilježava 21. ožujka u svim tradicionalnim protestantskim crkvama. Protestantska reformirana kršćanska Crkva u RH koristi liturgiju i ispovijest vjere – 39 članaka vjere, koje je preuzvišeni Thomas Cranmer pripremao, a drugi dovršili, po principima drevne Crkve.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori