VIDEO – KORIZMENA PORUKA BISKUPA PROTESTANTSKE REFORMIRANE KRŠĆANSKE CRKVE

sveti-efrem-sirijac
Sveti Efrem Sirijac, kršćanski pjesnik IV stoljeća. Tradicija ga naziva i harfom Duha Svetoga

 

 

Gospode i Vladaru života mojega, kloni od mene duh lijenosti, malodušja, sebeljublja i ispraznih riječi.

A duha razboritosti, poniznosti, strpljenja i ljubavi, udijeli  meni, sluzi svome.

Da, Gospode i Kralju, podaj mi uvidjeti svoje grijehe i ne osuđivati brata svoga, jer si blagoslovljen u vijeke vjekova. Amen.

(Molitva sv. Efrema Sirijca u Korizmi)

 

 

 

 

  • IPA

Odgovori