GAFCON – ORTODOKSNI ANGLIKANCI I JERUZALEMSKA DEKLARACIJA

Anglikanska crkva, nije, kako neki smatraju, prisutna samo u Engleskoj, niti su njeni pripadnici samo Englezi. Danas je Anglikanska zajednica sastavljena  od 39 nacionalnih  i regionalnih provincija odnosno samostalnih crkava (te 6 provincijalnih crkava i dijeceza) koju čine pripadnici različitin naroda.

gafcon-11GAFCON (Global Anglican Future Conference – Globalna anglikanska konferencija za budućnost) jest globalni pokret ortodoksnih anglikanaca, nastao 2008. godine u Jeruzalemu.  Ovaj je pokret zapravo odgovor na liberalne trendove koji su zahvatili pojedine anglikanske provincije u smislu moralnih kompromisa, doktrinarnih zastranjenja te zanemarivanja biblijskog svjedočanstva u Anglikanskoj zajednici.  Stoga se GAFCON deklarira kao zajednica ortodoksnih i autentičnih anglikanaca koji teže povratku izvornom anglikanizmu.

Druga GAFCON konferencija održana je 2013. u Nairobiju u Keniji na kojoj se okupilo 1.300 delegata iz 38 zemalja i 27 anglikanskih provincija. 

Slijedeća konferencija održat će se ove godine u lipnju, u Jeruzalemu i po prvi puta na njoj će sudjelovati i biskup Protestantske reformirane kršćanske crkve u RH, dr.sc. Jasmin Milić. Protestantska reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj u punom je liturgijskom zajedništvu s anglikanskim provincijama koje su dio GAFCON-a.

Na prvoj konferenciji GAFCON-a, održanoj u Jeruzalemu od 22. do 29. lipnja 2008.  usvojena je  Jeruzalemska deklaracija koju ovdje donosimo u cijelosti:

JERUZALEMSKA DEKLARACIJA

U ime Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga:

Mi, sudionici konferencije Globalna budućnost anglikanizma (Global Anglican Future Conference), sastali smo se u domovini Isusova rođenja. Kao učenici Kralja nad kraljevima, Gospodina Isusa, izražavamo Mu svoju odanost. Radosno prihvaćamo Njegovu zapovijed da naviještamo realnost Njegova Kraljevstva koje je prvo navijestio u ovoj zemlji. Evanđelje Kraljevstva je radosna vijest spasenja, oslobođenja i preobraženja za sve. U svijetlu ovoga gore navedenoga, složili smo se zajedno zacrtati put kojim ćemo ići naprijed, a koji će promicati i čuvati biblijsko evanđelje i misiju prema svijetu, te svečano izjavljujemo slijedeće stavke pravovjerja koje su temelj našeg anglikanskog identiteta.

1. Radujemo se u Evanđelju Božjem po kojem smo milošću spašeni vjerom u Isusa Krista, silom Duha Svetoga. Jer Bog je prvi ljubio nas i mi ljubimo Njega, i kao vjernici donosimo plodove ljubavi, neprestanog pokajanja, žive nade i zahvaljivanje Bogu u svim stvarima.

2. Vjerujemo da je Sveto Pismo Staroga i Novoga zavjeta pisana Riječ Božja i da sadrži sve potrebno za spasenje. Biblija se treba prevoditi, čitati, propovijedati, naučavati te joj treba biti  poslušan u njezinu jasnom i kanonskom smislu, u skladu s povijesnim crkvenim i konsenzualnim čitanjem.

3. Držimo četiri Ekumenska koncila i tri povijesna Vjeroispovijedanja kojima izražavamo vjerovanje u jednu svetu, sveopću i apostolsku Crkvu.

4. Trideset i devet članaka vjere držimo dokumentom koji sadrži istinski nauk Crkve u suglasnosti s Riječju Božjom i mjerodavnim za anglikance današnjice.

5. Radosno naviještamo i pokoravamo se jedinstvenom i univerzalnom gospodstvu Isusa Krista, Sina Božjega, jedinog Spasitelja čovječanstva od grijeha, osude i pakla, koji  je živio životom kojime mi ne možemo, i umro smrću koju mi zaslužujemo. Po Njegovoj pomirničkoj smrti i slavnom uskrsnuću osigurao je otkupljenje svih koji Mu pristupe u pokajanju i vjeri.

6. Radujemo se u našem anglikanskom, sakramentalnom i liturgijskom nasljeđu kao izrazu Evanđelja, i držimo Knjigu zajedničkih molitava (1662) kao istiniti i mjerodavni standard štovanja i molitve koja se treba prevoditi i prilagoditi svakoj lokalnoj kulturi.

7. Prepoznajemo da je Bog pozvao i nadario biskupe, svećenike i đakone u povijesnom nasljeđu (sukcesiji) kako bi opremili sav Božji narod za njihovu službu u svijetu. Držimo klasični Anglikanski ordinal (Anglican Ordinal) kao mjerodavni standard za crkvene službenike.

8. Potvrđujemo da je Bog ljudski rod stvorio kao muško i žensko i da je nepromjenjiv standard za kršćanski brak, brak između jednog muškarca i jedne žene i da je bračna zajednica jedino ispravno okruženje za seksualnu intimnost  i temelj obitelji. Kajemo se zbog svojih propusta da zadržimo ovaj standard i pozivamo na obnovu predanosti doživotnoj vjernosti u braku i apstinencije za one koji nisu u braku.

9. Radosno prihvaćamo veliko poslanje uskrslog Gospodina da činimo sve narode učenicima Njegovim, da tražimo one koji ne poznaju Krista i da krstimo, poučavamo i dovodimo nove vjernike do zrelosti u vjeri.

10. Ne zaboravljamo našu odgovornost da moramo biti dobri upravitelji Božje tvorevine,  da držimo i zagovaramo pravdu u našem društvu, da tražimo oslobođenje i osnaženje siromašnih i potrebitih.

11. Predani smo ujedinjenju svih onih koji poznaju i ljube Krista i izgradnji autentičnih ekumenskih odnosa. Prepoznajemo službe i ovlasti onih anglikanaca koji drže pravovjernu vjeru i praksu i potičemo ih neka nam se pridruže u ovoj deklaraciji.

12. Slavimo, Bogom nam danu, različitost koja obogaćuje naše globalno zajedništvo, i prihvaćamo slobodu u sekundarnim stvarima. Prisežemo da ćemo raditi zajedno i tražiti Kristov savjet u stvarima koje nas dijele.

13. Odbacujemo autoritet onih crkava i vođa koji su zanijekali pravovjerje riječima ili djelima. Molimo za njih i pozivamo ih da se pokaju i vrate Gospodinu.

14. Radujemo se skorom ponovnom dolasku Isusa Krista u slavi, i dok čekamo taj konačni povijesni događaj, proslavljamo Ga radi načina na koji gradi Svoju Crkvu po Duhu Svojemu čudesno mijenjajući ljudske živote.

S engleskog prevela:  Danijela Vidaković

Službena web stranica GAFCON-a

Što je GAFCON (video):

Jedna misao o “GAFCON – ORTODOKSNI ANGLIKANCI I JERUZALEMSKA DEKLARACIJA

Odgovori