Ulrich Zwingli – SNAGA BOŽJE RIJEČI

Urlich Zwingli (1484.-1531.) bio je svećenik, reformator, autor i vojni kapelan čija su učenja pokrenula protestantsku reformaciju u Švicarskoj. Ovdje donosimo dio iz njegove propovijedi “O jasnoći i sigurnosti Riječi Božje” propovijedane 1552.

Snaga Božje Riječi

Božja Riječ je tako sigurna i snažna da ako Bog hoće, sve biva učinjeno u trenutku u kojem on izgovori svoju Riječ. Ona je tako živa i moćna da joj se čak i one stvari koje su iracionalne odmah suobličavaju, ili da budem precizniji, racionalne i iracionalne stvari su oblikovane i ograničene u suglasnosti s njenom svrhom. Dokaz možemo naći u Postanku 1,3: “I reče Bog: ‘Neka bude svjetlost! I bi svjetlost.” Uočite kako je Riječ živa, snažna, ne samo vladajući svim stvarima nego stvarajući iz ničega ono što želi.

Bog je rekao Noi da napravi lađu, jer će padati kiša 40 dana i 40 noći te će sva živa bića biti uništena (Post 7,4). I to se zasigurno ispunilo. Ponovo, Bog po svojim anđelima izjavljuje da će uništiti Sodomu i Gomoru i druge gradove, i kao što je rekao to se ispunilo (Post 19).

Bog je rekao Abrahamu: “Vratit ću se k tebi kad isteče vrijeme trudnoće; a tvoja žena Sara imat će sina” (Post 18). Sara to nije vjerovala, jer je imala oko 80 godina, ali Božje obećanje se ispunilo (Post 21,1-2). Stari zavjet je pun primjera o sigurnosti Božje Riječi. Svi spomenuti odlomci su uzeti iz knjige Postanka, i to samo iz jednog dijela te knjige.

Novozavjetni primjeri

Sada ćemo se okrenuti Novom zavjetu i razmotriti snagu, sigurnost i moć Božje Riječi u njemu.  Božanska izjava Zahariji po anđelu Gabrijelu na prvi pogled izgleda potpuno nevjerojatna, jer je njegova žena Elizabeta oduvijek bila neplodna i oboje su bili u odmaklim godinama Zato što Zaharija nije vjerovao, bila mu je oduzeta moć govora. Ali ono se, što je on smatrao nemogućim, ispunilo – takva je snaga, sigurnost i život Riječi Božje  – i rodio se Ivan Krstitelj, pravedni preteča Mesije.

Čista djevica Marija je bila zapanjena kada joj je anđeo najavio i objavio rođenje Isusa Krista, jer se nije sastala s muškarcem; Ali Riječ Božja je bila tako živa i sigurna da je bez oskvrnjivanja njene čistoće to sveto čedo bilo zanijeto i raslo u njoj te na kraju bilo rođeno od nje za spasenje svijeta. Tako vidimo da radije cijeli tijek prirode mora biti izmijenjen, nego da se Riječ Božja ne ispuni.

Odgađa li Bog ispunjenje svoje riječi?

Ovi odlomci iz Novoga zavjeta će biti dovoljni da pokažu kako je Riječ Božja tako živa, snažna i moćna da joj sve stvari moraju biti u poslušnosti toliko često i u ono vrijeme koje sam Bog odredi. I budimo pažljivi da ne bi mrmljali protiv Boga kao bezbožnici u dane Ezekiela koji su rekli da je Riječ govorena po prorocima odgođena za daleka vremena; a strpljivost Božja nije nemarnost, nego obzirnost za najpovoljnije vrijeme.

Ne da je ta obzirnost potrebna Bogu, nego je od koristi nama, jer kod Boga ne može postojati vrijeme. Vidjeti njega nije ničemu podložno, i ono što je nama trajanje, za njega je vječna sadašnjost. Kod Boga nema takve stvari kao što je prošlost ili budućnost, nego su njemu sve stvari otkrivene i vidljive. On ne uči vremenom i ne zaboravlja vremenom, nego s nepogrešivim znanjem i opažanjem vidi sve stvari prisutne u vječnosti.  Mi koji smo ograničeni vremenom u njemu nalazimo smisao i mjeru dužine i kratkoće. Ipak, ono što izgleda dugo za nas, nije dugo Bogu, nego je to njemu vječna sadašnjost.

Ako ti se čini da Bog često propusti kazniti zlog pojedinca ili naciju, podnoseći njihovu oholost predugo, potpuno si u krivu. Jer, upamti da mu oni nikada ne mogu izbjeći. Cijeli svijet je pred njim; gdje se onda mogu sakriti od njegove prisutnosti? On će ih zasigurno naći (vidi Psalam 139).

Ako misliš da on ne kažnjava ili spasava u suglasnosti sa svojom Riječi, prilično griješiš. Njegova Riječ nikada ne može biti vraćena, uništena ili zaustavljena. Jer ako bi mogla, ako je Bog ne bi mogao uvijek ispuniti, ako bi netko drugi bio jači od njega i mogao joj se suprostaviti, ne bi bila svemoćna. Ali ona uvijek mora biti ispunjena.

Ona se ne ispunjava kada ti želiš. To nije zbog nikakvog nedostatka snage, nego zbog slobode njegove volje. Jer kada on morao postupati po tvojoj volji, ti bi bio jači od njega i on bi te morao pitati za savjet. Ali što bi bilo besmislenije od toga?

Bog nikada neće ostaviti svoju Riječ nejakom, kao što kaže u Ez 12,25 “Jer što ja, Jahve Gospod, govorim to će i biti i riječ se neće odgoditi! Da! Još za vaših dana, rode odmetnički, riječ ću izgovoriti i izvršiti.”

Cijelo učenje evanđelja je siguran pokazatelj da će se ono što je Bog obećao sigurno i dogoditi, jer je evanđelje sada gotova činjenica. Onaj koji je bio obećan patrijarsima i cijeloj rasi sada je dan nama, i u njemu imamo sigurnost cijele naše nade, kao je Šimun rekao u Luki 2: “On koji čak nije poštedio vlastitog Sina, već ga je predao za sve nas, kako nam neće dati sve ostalo s njime?” (Rim 8,32)

Prevela: Nena Arvaj

Preuzeto iz Izvori 9-10/1999, str. 17

Odgovori