REFORMIRANA KALVINSKA ILI REFORMATSKA CRKVA MAĐARA-IZRAVNI SLJEDNIK REFORMIRANE KRŠĆANSKE CRKVE?

U Republici Hrvatskoj djeluju dvije etnički mađarske crkve protestantske tradicije:

 • Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj
 • Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj.

Obje crkve tvrde da su sljednice Reformirane kršćanske crkve koja se ustrojila 1993. godine te upisala, tada, u jedinu moguću evidenciju za vjerske zajednice, evidenciju poslovnih subjekata pri Državnom zavodu za statistiku. Reformirana kršćanska kalvinska crkva već godinama uspijeva sebe nametnuti da je upravo ona evidentirana 1993. godine. Uvjerila je Komisiju za odnose s vjerskim zajednicama da je “legitimna” crkva, da je višenacionalna za razliku od druge koja je po svojem nazivu Mađarska. Vlada RH je potpisala s ovom crkvom i Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa, pripisujući joj, u to vrijeme, sve reformirane vjernike. Reformirana crkva iz Mađarske im daje podršku i priznanje da ju smatra sljednicom reformacije na ovim prostorima. No, je li to, sukladno važećim propisima te javnim ispravama obje navedene crkve doista tako?

S55C-6e18031013490_0001Napomena: Iako unutar Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj djeluju i dvije češke župe, te ima jedan manji broj vjernika Hrvata i ostalih, ova crkva (iako je to suprotno Statutu iste) sebe ipak doživljava kao nacionalnu crkvu reformiranih Mađara. Reformirana crkva u Mađarskoj također je smatra crkvom Mađara u Hrvatskoj. Preferiranje mađarskog identiteta ove crkve posebno je bilo evidentno kod nedavnog posvećenja izabranog biskupa.

 1. Do 1993. godine sve su reformirane župe de iure pripadale Reformatskoj kršćanskoj crkvi Jugoslavije, sa sjedištem u Feketiću.

Zbog ratnih okolnosti, de facto je ova crkva imala kontrolu samo nad onim reformiranim župama koje su bile na okupiranom prostoru Republike Hrvatske. To su bile sve župe u Baranji (Lug, Vardarac, Kopačevo, Bilje, Kneževi Vinogradi, Suza, Zmajevac, Kotlina, Karanac, Beli Manastir).  Vjernici iz slavonskih župa koje su bile na okupiranom dijelu RH (Laslovo, Korođ i Tordinci) , nalazili su se u progonstvu te su se organizirali na slobodnom prostoru Republike Hrvatske.

 1. Godine 1993. ustrojava se Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj.

S55C-6e18031012400-page-001Na sinodi održanoj u Osijeku (Retfala),  dana 30. siječnja 1993. godine, predstavnici župa koje su se nalazile na slobodnom prostoru Republike Hrvatske, ustrojili su Reformiranu kršćansku crkvu u Hrvatskoj. Za biskupa ove crkve bio je izabran župnik Endre Langh iz Vinkovaca. Kako su i dalje, na okupiranom prostoru RH djelovale župe reformirane župe, nedvojbena je činjenica da su od toga trenutka na cjelovitom prostoru Republike Hrvatske djelovale dvije reformirane jurisdikcije: Reformatska kršćanska crkva sa sjedištem u Feketiću (Vojvodina) i Reformirana kršćanska crkva sa sjedištem u Požegi. Matični broj dodijeljen Reformiranoj kršćanskoj crkvi u Hrvatskoj bio je 0245453.

Napomena: Sinoda je najviše zakonodavno tijelo u Reformiranim crkvama. Također, kako do 2003. godine u Republici nije postojao registar vjerskih zajednica, iste su se evidentirale isključivo u registar poslovnih subjekata pri Državnom zavodu za statistiku koji im je dodijeljivao matični broj. Obavijest državnoga zavoda za statistiku je bila jedina javna isprava kojom su vjerske zajednice i njihovi organizacijski oblici mogli potvrditi svoju pravnu osobnost te djelovati kao takve.

 1. Mirna reintegracija i reintegracija baranjskih župa u Reformiranu kršćansku crkvu u Hrvatskoj.

S55C-6e18031016114_0001Mirnom reintegracijom od 1997. godine, baranjske reformirane župe stupaju u kontakt s Reformiranom kršćanskom crkvom u Hrvatskoj te započinje njihova integracija u crkveno-pravni poredak ove crkve. Reformatska crkva Jugoslavije  na svojoj sinodi 1995. godine odlučuje priznati crkvu u Hrvatskoj te “otpustiti” one župe koje su još uvijek bile pod njihovom jurisdikcijskom kontrolom.

Napomena: Komisija za odnose s vjerskim zajednicama u više je navrata slala nadležnim tijelima očitovanja u kojima je tvrdila da je od 1993. godina na prostoru RH bila samo jedna Reformirana crkva. No, istina je da su od 1993. do 1995. godine djelovale dvije Reformirane crkve: jedna sa sjedištem u Požegi, odnosno kasnije u Vinkovcima, a druga sa sjedištem u Feketiću (Vojvodini). Unatoč činjenici da je Baranja bila okupirana, ona je ipak i tada bila dio Republike Hrvatske u kojoj je djelovala druga Reformirana crkva.

 1. Sinoda Reformirane kršćanske crkve u Lugu, 1998.

Nakon reintegracije baranjskih župa, sazvana je druga sinoda Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj a zapravo prva (i jedina) sinoda na kojoj su, po svojim delegatima, bile prisutne sve reformirane župe na prostoru Republike Hrvatske. Sinoda je održana 7. studenog 1998. godine u Lugu.

Na ovoj sinodi je izglasano nepovjerenje dotadašnjem biskupu Endre Langhu te je izabran sedmeročlani provedbeni odbor koji je trebao voditi crkvu i pripremiti sljedeću Sinodu na kojoj bi bio izabran novi biskup i ostalo vodstvo crkve (Sinodalno vijeće).

 1. Endre Langh poništava odluke Sinode

25564681_10215532233357687_268745689_n

Iako više nije bio biskup niti je imao ovlasti to učiniti, Endre Langh, u ime  “Biskupskog ureda”  11. siječnja 1999. godine poništava odluke Sinode, te nastavlja vršiti funkciju biskupa. Ujedno istupa i iz Provedbenog odbora čiji je bio član.

Nekoliko župa prihvaća ovu odluku, čime se zapravo događa podjela u Reformiranoj kršćanskoj crkvi, na način da je jedna grupa, okupljena oko gospodina Endre Langha odlučila nepoštivati odluke sinode iz 1998. godine. Isti se evidentiraju pri Državnom zavodu za statistiku pod nazivom Reformirana kršćanska crkva u RH-Biskupski ured. Ovom se pravnom subjektu dodjeljuje matični broj 1424184.

 

Napomena: Obzirom da je sinoda najviše zakonodavno tijelo Reformirane crkve, poništenje iste od strane smijenjenog biskupa, odnosno njegovog “biskupskog ureda” nikako ne može biti valjano. Samo sinoda može poništiti odluke sinode. To bi se moglo usporediti npr. sa situacijom da predsjednik RH koji nije ponovno izabran na tu funkciju, nakon dva mjeseca od izbora novoga predsjednika (ili predsjednice) “poništi” izbore te sebe proglasi i dalje predsjednikom. 

 1. Sinoda pod vodstvom Endre Langha

S55C-6e18031012401-page-001Ova, zajednica vjernika koja se usprotivila odlukama legalne sinode iz 1998, održala je svoju sinodu  20. veljače 1999. godine Na sinodu se odazivaju predstavnici samo onih župa koje su podržale Endre Langha  te ga proglašavaju biskupom te osnivaju dva seniorata, Baranjski i Osječki. Ova je crkva nastavila koristiti naziv Reformirana kršćanska crkva, smatrajući sebe jedinom legalnom Reformiranom crkvom.

 1. Sinoda Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj

Dana 12. lipnja 1999. legalno izabrano vodstvo Reformirane kršćanske crkve održalo je sinodu u Kopačevu. Delegati su za  biskupa izabrali vlč. Janosa Kettosa iz Kopačeva. Također mijenjaju ime Reformirane kršćanske crkve u Mađarska reformatska crkva (koja je kasnije iz pravnih razloga morala promijeniti ime u Reformatska kršćanska crkva Mađara u RH). Promjenu evidentiraju u evidenciji Državnog zavoda za statistiku, zadržavajući matični broj prvoga upisa iz 1993. godine.S55C-6e18031016150_0001

 1. Posvećenje Endre Langha i župnika crkve pod njegovim vodstvom.
S55C-6e18031012402-page-001 (1)
Glas Slavonije 25. studenog 2002.

Kako Endre Langh nije bio zaređen niti za svećenika, pa prema tome ni za biskupa, organizirao je kako svoje, tako i ređenje župnika koji su prihvatili njegovu jurisdikciju. Služba ređenja održana je u Karancu, dana 24. studenog 2002. godine.

Napomena: Reformirani prezbiterijalno-sinodalnog ustrojstva (a to su ovdje navedene crkve) ne zastupaju učenje o apostolskoj sukcesiji niti je sveti red sakrament. No i pored te činjenice, službenici, sukladno reformiranoj tradiciji trebaju biti propisno postavljeni u službu polaganjem ruku drugih služitelja. Stoga je doista neobično da su, kako Endre Langh, tako i drugi služitelji pod njegovim vodstvom godinama služili i udjeljivali sakramente bez da su bili zaređeni za službe. 

 1. Promjena naziva crkve pod vodstvom Endre Langha

Od 2005. godine, Crkva pod vodstvom Endre Langha mijenja naziv u “Reformirana kršćanska kalvinska crkva”. Razlog je očigledno bio u činjenici da su popisivači kod popisa stanovništva 2001. godine sve vjernike reformirane tradicije popisivali kao kalvine. Kako su kod utvrđivanja visine potpore iz državnog proračuna svi vjernici kalvini pripisani Reformiranoj kršćanskoj crkvi pod vodstvom Endre Langha, ova je crkva dodala naziv kalvinska, kako bi se inercijom svi kalvini mogli smatrati pripadnicima njihove crkve. Ova promjena je doista neobična budući je prije popisa stanovništva 2001. godine, Endre Langh poslao dopis svim vjernicima s naputkom da se nikako ne izjašnjavaju kalvinima.

29063521_2039048349709348_3577534966738714624_n

 1. Zaključne činjenice:

S55C-6e18031016112_0001Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj koja se evidentirala 1993. godine sa sjedištem u Požegi danas djeluje pod nazivom Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj. Reformirana kršćanska crkva – biskupski ured koja je evidentirana 1999. godine, danas djeluje pod nazivom Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj.

Dakle, nesporno je da u pravnom smislu Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj  djeluje od 1993. a Reformirana kršćanska kalvinska crkva od 1999.

Ovu je činjenicu, da je Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj  zapravo sljednica Refomirane kršćanske crkve u RH – Biskupski ured potvrdio i Državni zavod za statistiku svojim očitovanjem od 29. studenog 2017.

Dakle, iako je Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj uspjela sebe nametnuti kao crkvu sljednicu Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj, ustrojene 30. siječnja 1993. godine, sukladno svim događanjima od sinode u Lugu 1998. godine, te javnim ispravama na temelju kojih se može pratiti kontinuitet pravnih osoba, može se jedino i nedvojbeno zaključiti da je sljednica Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj zapravo Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj dok je Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj nastala odvajanjem od tada postojeće crkve, sazivanjem svoje sinode i evidentiranjem nove pravne osobe 1999. godine.

28939338_10216295164630492_17307129_o
Prvi upis Reformirana kršćanska kalvinska crkva u RH-Biskupski ured – 1999; Izmijenjeni sadašnji  naziv Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj. Isti matični broj 1424184.
28833020_10216289639052356_113571762_n
Prvi upis Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj – 1993; Izmijenjeni sadašnji naziv Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj – isti matični broj  0245453

Napomena: Obzirom da se povijesne reformirane župe nalaze unutar obje ovdje navedene crkve, kao i unutar crkve koja svoj identitet gradi na hrvatskoj reformiranoj župi u Tordincima (Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH), sve one imaju pravo pozivati se na tradiciju i nasljedstvo reformirane baštine na ovim prostorima. Sve su one nastale podjelom Reformirane kršćanske crkve, no ovdje smo se bavili činjenicom koja od dvije navedene crkve jest izravni sljednik Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj. 

Dr.sc. Jasmin Milić

Naslovna fotografija: reformatus.hu

Povezani članci:

PRIJELOMNA VIJEST! Reformatska kršćanska crkva Mađara je pravni sljednik Reformirane kršćanske crkve

Odgovori