IZ ANGLIKANSKE LITURGIJSKE TRADICIJE – VELIKA LITANIJA

Great-LitanyVelika litanija je temeljena na drevnom obliku molitve koja je u liturgiji poznata još od prije IV stoljeća. Nadbiskup Thomas Cranmer ju je uredio i objavio 1544., koristeći Sarum liturgiju, Liturgiju sv. Ivana Zlatoustog te latinsku litaniju koju je priredio Martin Luther.  Uključio ju je u Knjigu zajedničkih molitava (The Book of Common Prayer) već u prvome izdanju 1549. tako da je, s malim preinakama postala sastavni dio svih daljnjih izdanja Knjige zajedničkih molitava. Ovdje donosimo verziju temeljenu na Knjizi zajedničkih molitava 1662., a kako je prihvaćena i u izdanju Reformirane episkopalne crkve.

Korizmeno vrijeme je posebno prikladno za ovu molitvu. Može se moliti pojedinačno, u obitelji ili u crkvi.

VELIKA LITANIJA

Izgovara se ili pjeva klečeći, stojeći ili u procesiji; prije Euharistije, nakon kolekti u
Jutarnjoj ili Večernjoj molitvi, odnosno samostalno, naročito u vrijeme Korizme ili
drugim prosnim danima, odnosno danima posebnih molitvenih potreba

Bože, Oče, Stvoritelju neba i zemlje,
Smiluj nam se.

Bože Sine, Otkupitelju svijeta,
Smiluj nam se.

Bože Duše Sveti, Posvetitelju vjernih,
Smiluj nam se.

Sveto, blagoslovljeno, slavno Trojstvo, jedan Bože,
Smiluj nam se.

Ne spominji se naših prijestupa, Gospodine Isuse, niti
prijestupa naših otaca; ne kažnjavaj nas po našim
grijesima. Poštedi nas, dobri Gospodine, poštedi svoj
narod kojeg si otkupio svojom dragocjenom krvlju, i
milošću nas svojom očuvaj zauvijek.
Poštedi nas, dobri Gospodine.

Od zla i pokvarenosti, od grijeha, od đavoljih spletki i
napada i od vječnog prokletstva,
Izbavi nas, dobri Gospodine.

Od sljepoće srca, od oholosti, taštine i licemjerja, od
zavisti, mržnje i zlobe i od nemilosti,
Izbavi nas, dobri Gospodine.

Od svake neumjerenosti i grješnih osjećaja, od prijevara
svijeta, tijela i đavla,
Izbavi nas, dobri Gospodine.

Od lažnog nauka, hereza i raskola, od tvrdoće srca i
prijezira prema tvojoj Riječi i zapovijedi,
Izbavi nas, dobri Gospodine.

Od munja i oluja, od potresa, vatre i poplava, od bolesti,
pošasti i gladi,
Izbavi nas, dobri Gospodine.

Od potlačenosti, zavjera i pobuna, od nasilja, rata i
pogibelji, i od iznenadne smrti,
Izbavi nas, dobri Gospodine.

Po otajstvu tvoga svetog utjelovljenja, po tvome svetom
rođenju i podložnosti Zakonu, po tvome krštenju, postu i
kušnji,
Izbavi nas, dobri Gospodine.

Po tvojoj patnji i krvavom znoju, po tvome križu i muci,
po tvojoj dragocjenoj smrti i pokopu, po tvome slavnom
uskrsnuću i uzašašću, i po silasku tvoga Duha Svetoga,
Izbavi nas, dobri Gospodine.

Kroz sve naše patnje i sve blagostanje, u času smrti naše i
na dan suda,
Izbavi nas, dobri Gospodine.                                                                                                           

Mi, grješnici, molimo te, čuj nas, o Gospodine Bože, i neka
ti se svidi vladati i upravljati tvoju svetu, sveopću Crkvu
na pravi put,
Usrdno te molimo, čuj nas, dobri Gospodine.

Neka ti se svidi prosvijetliti sve biskupe, svećenike i
đakone istinskim znanjem i razumijevanjem tvoje Riječi,
kako bi je svojim propovijedanjem i ţivljenjem
predstavljali dostojno,
Usrdno te molimo, čuj nas, dobri Gospodine.

Neka ti se svidi blagosloviti i čuvati sav tvoj narod,
Usrdno te molimo, čuj nas, dobri Gospodine.

Neka ti se svidi poslati radnike u žetvu i privući sve ljude u
tvoje kraljevstvo,
Usrdno te molimo, čuj nas, dobri Gospodine.

Neka ti se svidi podariti svim ljudima milost da čuju i
prime tvoju Riječ i donesu plodove Duha,
Usrdno te molimo, čuj nas, dobri Gospodine.

Neka ti se svidi izvesti na put istine sve one koji sagriješiše
i koji su u zabludi,
Usrdno te molimo, čuj nas, dobri Gospodine.

Neka ti se svidi podariti nam srca puna ljubavi i
strahopoštovanja prema tebi, kako bi revno držali tvoje
zapovijedi,
Usrdno te molimo, čuj nas, dobri Gospodine.

Neka ti se svidi vladati srcima svojih slugu, predsjednika (predsjednicu) ove zemlje i svih drugih koji su na vlasti, kako bi vršili pravdu, ljubav i milosrđe i hodili putovima istine,
Usrdno te molimo, čuj nas, dobri Gospodine.

Neka ti se svidi uĉiniti da na čitavoj zemlji prestanu ratovanja; da svim narodima podariš jedinstvo, mir, sklad i slobodu,
Usrdno te molimo, čuj nas, dobri Gospodine.

Neka ti se svidi sažaliti se nad svim zatvorenicima i
zarobljenima, beskućnicima i gladnima i svima koji su
usamljeni i napušteni,
Usrdno te molimo, čuj nas, dobri Gospodine.

Neka ti se svidi podariti nam i sačuvati obilje zemaljskih plodova u kojima će, kada dođe vrijeme, svi moći uživati.
Usrdno te molimo, čuj nas, dobri Gospodine.

Neka ti se svidi nadahnuti svakoga od nas u njegovu
pozivu, kako bi povjereni posao kao tvoji sluge vršili
složno i na opće dobro,
Usrdno te molimo, čuj nas, dobri Gospodine.

Neka ti se svidi sačuvati sve koji su radi svojega zvanja ili
putovanja u opasnosti,
Usrdno te molimo, čuj nas, dobri Gospodine.

Neka ti se svidi sačuvati i zbrinuti sve rodilje, malu djecu,
siročad, udovice i sve one čiji su domovi razoreni
sukobima,
Usrdno te molimo, čuj nas, dobri Gospodine.

Neka ti se svidi pohoditi usamljene, osnažiti sve koji pate
umom, tijelom i duhom, utješiti svojom prisutnošću slabe i
bolesne,
Usrdno te molimo, čuj nas, dobri Gospodine.

Neka ti se svidi pomoći i utješiti sve koji su u opasnostima,
potrebama i kušnjama,
Usrdno te molimo, čuj nas, dobri Gospodine.

Neka ti se svidi smilovati se nad čitavim čovječanstvom,
Usrdno te molimo, čuj nas, dobri Gospodine.

Neka ti se svidi udijeliti nam istinsko pokajanje, oprostiti
nam grijehe, zanemarivanja i neznanje i obdariti nas
milošću tvoga Duha Svetoga, kako bismo popravili svoje
živote u skladu s tvojom Svetom Riječi,
Usrdno te molimo, čuj nas, dobri Gospodine.

Neka ti se svidi oprostiti našim neprijateljima,
progoniteljima i klevetnicima i obratiti njihova srca,
Usrdno te molimo, čuj nas, dobri Gospodine.

Neka ti se svidi osnažiti one koji su posustali, utješiti i
pomoći malodušne, podići pale i konaĉno satrti Sotonu pod
noge naše,
Usrdno te molimo, čuj nas, dobri Gospodine.

Neka ti se svidi podariti nam da skonĉamo svoj život u
vjeri te baštinimo vječni život i mir,
Usrdno te molimo, čuj nas, dobri Gospodine.

Neka ti se svidi podariti nam, u zajedništvu sa svima
svetima, pristup tvome Nebeskom Kraljevstvu,
Usrdno te molimo, čuj nas, dobri Gospodine.

Sine Božji, usrdno te molimo, čuj nas.
Sine Božji, usrdno te molimo, čuj nas.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
Smiluj nam se.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
Smiluj nam se.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
Daruj nam mir.
Kriste, čuj nas,
Kriste čuj nas.
Gospodine smiluj se.
Kriste smiluj se.
Gospodine smiluj se.

Ili

Kirie Eleison.
Kriste Eleison
Kirie Eleison.

Kada se Litanija pjeva ili izgovara prije Euharistije, ovdje završava. Euharistija počinje
pozdravom (Gospodin s vama/i s duhom tvojim) i molitvom dana.

U svim ostalim prilikama, služitelj i narod zajedno mole:

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje.
Dođi kraljevstvo tvoje.
Budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše kako i mi
otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
Jer tvoje je kraljevstvo i slava
i moć u vjekove. Amen.

Služitelj: Gospodine, iskaži nam svoju milost,
Narod: Jer se pouzdajemo u Tebe.

Služitelj završava slijedećom ili nekom drugom molitvom.

Služitelj: Pomolimo se.
Svemogući Bože, ti si obećao poslušati vapaje
onih koji te mole u ime Sina tvoga. Molimo te,
milostivo prikloni uho svoje k nama koji ti se
obraćamo, i usliši nas jer te po tvojoj volji
vjerno i usrdno molimo. Pogledaj na naše
potrebe i usliši nas na svoju slavu. Po Kristu
Isusu, Gospodinu našemu.
Narod: Amen.

Služitelj može dodati i druge molitve i zaključiti Litaniju riječima:

Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo
Duha Svetoga sa svima nama! Amen.

Prošnja

Može se uzeti u Litaniji umjesto verzikula i molitve koji slijede nakon Molitve
Gospodnje, ili na kraju Jutarnje ili Veĉernje molitve, ili kao zasebna pobožnost,
naroĉito u vrijeme rata, opće napetosti u državi ili katastrofe.

Gospodine, ustani i pomozi nam.
Izbavi nas radi imena svojega.

Gospodine, čuli smo vlastitim ušima i očevi naši su nam
naviještali velika djela koja si činio u njihovo vrijeme i u
davna vremena prije njih.
Gospodine, ustani, pomozi nam i izbavi nas radi imena
svojega.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku,
tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
Gospodine, ustani, pomozi nam i izbavi nas radi imena
svojega.

Služitelj: Obrani nas od neprijatelja, Kriste,
Narod: Milostivo nas zaštiti od nedaća.
Služitelj: Smiluj se nad tugom u našim srcima,
Narod: Milostivo oprosti grijehe svoga naroda.
Služitelj: Milostivo i naklono poslušaj naše molitve,
Narod: Sine Davidov, smiluj nam se.
Služitelj: Sada i uvijek, milostivo nas usliši, Kriste,
Narod: Milostivo nas usliši, Kriste, milostivo nas usliši,
Kriste Gospodine.

Služitelj zaključuje riječima:

Služitelj: Pomolimo se.
Ponizno te molimo, Oče, milostivo pogledaj na
naše nevolje. Na slavu imena svojega sačuvaj
nas od svakoga zla koje smo sami svojim
djelima zaslužili; daj da se u svim nedaćama
pouzdajemo u tvoju milost i zauvijek ti služimo
u svetosti i čistoći života; tebi na slavu i hvalu,
po našem jedinom posredniku i zagovorniku
Isusu Kristu, Gospodinu našemu.
Narod: Amen.

 

 

 

Odgovori