ŠTO SU O ŠKOLSKOM VJERONAUKU GOVORILI PREDSTAVNICI VJERSKIH ZAJEDNICA 1990. GODINE

U svjetlu današnjih rasprava o tome je li vjeronauku mjesto u školi, pronašli smo što su o ovoj temi govorili predstavnici vjerskih zajednica 1990. godine. 

RIMOKATOLIČKA CRKVA

“Vjeronauk u klasičnom obliku ne bi trebalo uvoditi u škole, svakako ne kao obvezan predmet. To spada u područje obitelji i crkvene zajednice. Drugo je pitanje ustupanja školskih prostorija za vjeronauk što je u redu. Religiozna kultura u školama ne bi smjela postati sredstvo indoktrinacije i ideologijazcije.” A. Rebić

PRAVOSLAVNA CRKVA

“Uvođenje klasičnog vjeronauka u škole ne bi bilo dobro, njemu je mjesto u crkvi, inače bi došlo do još većih razdvajanja i prozelitizma. Religiozna kultura bi, pak, trebala imati karakter spoznajnog, a ne vjerskog učenja o religiji.” M. Popović.

EVANGELIČKA CRKVA

“Jedino je crkvena općina mjesto vjere, života i odgoja; vjeronauk se ne treba prebacivati u škole. Religiozna kultura, pak, mora biti koncipirana neutralno, a svjetska iskustva u tome ukazuju na poteškoće. Najbolje je ukonponirati religiju u različite nastavne predmete, a mogli bi se uvesti i posebni informativni nastavni blokovi o religiji, te fakultativni tečajevi.”. V. Deutch.

BAPTISTIČKA CRKVA

“Protiv su premještanja klasičnog vjeronauka iz crkve u javne škole. Vjeroučenje treba biti predočeno pošteno i moralno, a ne snagom organizacije i politike. Npr. zajednički udžbenik za vjeronauk, gdje bi svaka konfesija iznijela načela svoga vjerovanja i temelje svoje vjere.” J. Mikulić, J. Čeh

ADVENTISTIČKA CRKVA

“Protiv je vjeronauka konfesionalnog tipa jer bi on bio obojen učenjem većinske crkve, što bi vodilo k ideologizaciji i indoktrinaciji nepripadnika te crkve. Zalaže se za religioznu kulturu koja daje duhovne i moralne informacije, utemeljenu na principima kršćanske filozofije, tradicije, povijesti i svetonazora, dajući i nepristrane informacije o ostalim religijama.” T. Kukolja

ISLAMSKA ZAJEDNICA

“Religijska kultura u školama treba imati interkonfesionalan pristup i više edukativan, nego indoktrinarni karakter. Doktrinarni dio, vjeronauk, treba ostaviti džamiji i crkvi. U različite nastavne predmete treba uvesti i islamske sadržaje iz našeg prostora.” M. Cerić.

ŽIDOVSKA ZAJEDNICA

“Protivi se uvođenju vjerske pouke u nastavni plan i školsku satnicu bilo kao obvezatnog, ili fakultativnog predmeta, jer je to stvar pojedinih vjerskih zajednica. Vjeronauk ne treba uvoditi u školske zgrade. U nastavne programe trebalo bi uključiti religioznu kulturu i tradiciju koja bi se izučavala znanstveno i laički. Zalaže se za mogućnost osnivanja privatnih konfesionalnih škola za nesvećeničko opće obrazovanje.” S. Matić.

Izvor: Izvori  12/1990., str. 6-7.

Naslovna fotografija: Marijana Bjelić 

 

 

Odgovori