PORUKA VELIKE SUBOTE: Jean Calvin – Je li Isus iskusio samo tjelesnu stranu smrti?

Razmatrajući u svojim Isntitucijama kršćanske vjere “Apostolsko vjerovanje” u dijelu koje govori o Kristovom silasku nad pakao, Jean Calvin kaže:

“Ne trebamo ovdje izostaviti njegov “silazak u pakao”, jer je to od velike važnosti za spasenje. Premda se iz zapisa crkvenih otaca da zaključiti kako ovaj odlomak iz Vjerovanja nije nužno uvijek korišten u crkvama, ipak kad se razmatra sustav doktrina, neophodno ga je uvesti u razmatranje, jer govori o korisnome otajstvu koje se nikako ne smije prezrijeti. (…) Da je Krist umro samo tjelesnom smrću, ništa se ne bi postiglo. Bilo je također nužno da osjeti oštrinu Božje osvete kako bi mogao smiriti Božji gnjev i zadovoljiti njegovu pravdu. Dakle, bilo je nužno da se bori sa snagama pakla i užasom vječne smrti. (…) U svojoj duši trpio je strašnu muku osuđena i nepovratno izgubljena čovjeka (…) Vidimo da je Krist bio tako duboko potišten da je u očaju morao uzviknuti: “Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?” (Mt 27,46).

he-descended-860x450_c

Heidelberški katekizam, reformacijski spis iz 1563. nam govori u 44-om pitanju i odgovoru, o utjesi koju imamo u činjenici da je i Krist “sašao nad pakao”

“Zašto stoji pisano: ‘Siđe nad pakao’? Da u mojim žestokim nevoljama budem siguran kako me je Krist, moj Gospodin oslobodio od paklenih strahova i muke, neizrecivom patnjom, bolima i užasom koje je trpio u svojoj duši na križu a i prije”.

Opširniji komentar o ovoj temi na temelju 39 članaka vjere   pogledajte ovdje

Izvor: Jean Calvin, Institucije kršćanske religije, Osijek: Izvori, 1995.

Heidelberški katekizam i Drugo helvetsko vjeroispovijedanje, Osijek: Reformirana kršćanska crkva, 2000.

  • IPA

 

 

 

 

 

Odgovori