BOG OTVARA SRCA

Bože, tvoj blagoslovljeni Sin otkrio se svojim učenicima u lomljenju kruha; otvori, molimo te, oči naše vjere, da ga možemo prepoznati u njegovom cjelokupnom spasiteljskom djelu, po istom Sinu tvome, Isusu Kristu, Gospodinu našemu, koji s tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, jedan Bog, sada i dovijeka. Amen.

ČITANJA:
Dj 6,1-7; Ps 33,1-2.4-5.18-19; Iv 6,16-21

Kada sam bio mali uživao sam u bojankama. Neke su imale listove s brojevima i točkama gdje je cilj bio spojiti ih kako bi se dobila slika. To su bile slagalice. Neki dijelovi slike već su bili dovršeni kako bi se moglo pretpostaviti kakva će životinja, biljka ili stvar na kraju izgledati. Prije nego li sam u školi naučio brojati te stranice su mi izgledale kao zbirka nasumičnih točaka. Nakon što sam naučio brojeve te iste stranice mogao sam povezati na način da dobijem potpunu sliku.

Na kraju Luke 24 vidimo uskrslog Isusa kako pomaže svojim učenicima spojiti točke o osobi i djelu Kristovom. Kako to da nisu mogli razumjeti uskrsnuće Isusovo kada je Isus stajao pred njima? Zašto apostoli nisu vidjeli ono što je bilo očito?

U Isusovo vrijeme palestinski Židovi živjeli su pod upravljanjem Rimskoga carstva. Više od 500 godina Židovi su bili ugnjetavani stranim silama a ne svojim kraljem iz Kuće Davidove. Ipak, Bog je obećao da će uvijek postojati kralj na prijestolju Davidovu (2 Sam 7,16) a što je ponovio i Jeremija u vremenima kada je započelo babilonsko sužanjstvo (Jer 33,17). Kroz proročke knjige, Božji pomazanik, Krist odnosno Mesija bit će pobjednik nad stranim silama i donijet će slobodu i mir.

Nije teško vidjeti kako su židovi prvoga stoljeća tumačili starozavjetne tekstove o Kristu. Smatrali su se narodom Božjim i dugoočekivani Mesija će ih osloboditi od neprijatelja – porazit će ih. U to vrijeme smatrali su da im je najveći neprijatelj Rimsko carstvo.

Ipak ako je Isus stvarno Krist kako to da je dopustio da bude uhićen i mučen? Kako je mogao umrijeti na Križu ponižen? Kako je mogao uskrsnuti od mrtvih? Sve je to bilo nezamislivo. No sada imam tu zgodu u Luki 24 kako se prvog dana u tjednu ukazuje učenicima. Učenici nisu mogli vjerovati svojim očima, bili su šokirani. 77d80d9776d750d3288925f53050bd87.jpgNisu mogli shvatiti kako njihov ubijeni učitelj i Gospodin kojega su vidjeli ubijenog sada može stajati pred njima. Možda je riječ o duhu ili su halucinirali? Isus ih je uvjerio da je stvaran i da je pred njima. Rekao im je da pogledaju njegove ruke i noge, a kako bi uistinu potvrdio da je živ jeo je ribu pred njima.

Budući da su bili šokirani njegovom pojavom podučio ih je. Ponovio im je mnoge stvari što ih je podučavao ranijih godina. Spojio je svoju osobu sa starozavjetnim spisima o Kristu. Luka govori kako im je otvorio umove da razumiju Pisma. U Zakonu, prorocima i psalmima mnogo je toga napisano u vezi Mesije, kako mora patiti, umrijeti i tada uskrsnuti od mrtvih. Oni koju su čuli ovu poruku trebali su odgovoriti pokajanjem kako bi im grijesi bili oprošteni. Isus govori kako je to način na koji Bog otkupljuje sve stvoreno od grijeha i smrti. Božji plan je ranije zapisan u Pismima i taj plan su sada učenici mogli vidjeti u svojoj svršenoj fazi. Isus je taj koji im je otvarao oči i umove da ga mogu prepoznati kao Krista.

Samo Bog može otvoriti naše umove i srca kako bismo razumjeli osobu i djelo Krista. Bog nam je podario svoju Riječ u pisanom obliku, dao nam je svjedoke – Crkvu, te Svetoga Duha da se poruka prenese svim ljudima.

Stari zavjet sadrži mnoge simbole koji upućuju na Krista. Pashalna večera i pashalno janje, levitsko svećenstvo i žrtveni sustav, mnogi blagdani a ponajviše Dan otkupljenja. U mnogim pričama i likovima možemo vidjeti elemente koji upućuju na Božju ljubav te na nesposobnost čovjeka da uistinu udovolji Bogu. Zato je bio potreban otkupitelj, spasitelj koji će uzeti njihove grijehe da bi mogli živjeti u jedinstvu s Bogom. Sve je to Isus iznio svojim učenicima. Gledali su ga dok je jeo ribu. Duhovi to ne mogu, halucinacije to ne mogu. Rekao im je da je najveći čovjekov neprijatelj grijeh i odvojenost od Boga, no Bog se pobrinuo da u Kristu izbriše grijehe i ponovo ih vrati u puninu odnosa s Njime.

Isus ih je dodatno iznenadio obećanjem da će im biti podaren Sveti Duh (Luka 24,49). On će im dati snagu da propovijedaju Radosnu vijest. Duh Sveti je taj koji prenosi Evanđelje i omogućuje ljudima da ga razumiju odnosno da čovjeku otvori um i srce za Krista. Božja riječ nam govori u Rimljanima 8 da će sve ljude suobličiti s Kristom tako da ljudi budu utjelovljenje same Dobre vijesti tako da i životom propovijedaju djelo Isusa Krista.

Radosna vijest je u tome da je Bog ostvario svoj plan i da sada mnogi ljudi šire Evanđelje koje nalazi mjesta u srcima pojedinaca. Stoga, budimo ohrabreni i radujmo se. Bog je učinio teži dio posla. Ono što mi činimo je lakše – mi svjedočimo Krista.
Amen

Autor: Thomas Smith, predavač na Protestantskom teološkom učilištu Mihael Starin

Odgovori