ODRŽANA SINODA EVANGELIČKE CRKVE U HRVATSKOJ

U subotu, 21. travnja 2018. godine u prostorijama Evangeličke crkve u Slavonskom Bordu prostorijama održana je Sinoda Evangeličke(luteranske) crkve u Republici Hrvatskoj. Sinodom je predsjedavao biskup Evangeličke crkve u Hrvatskoj, Branko Berić a prisutni su bili pastori i pastorice ove crkve kao i laički delegati Crkvenih općina. Na Sinodi su bili prisutni gosti iz Finske Evangeličke crkve.

Raspravljalo se o aktualnim stvari vezanim za život Crkve u sljedećih godinu dana.

 

 

Izvor: Luteranski protestanti

Foto: Dušan Sajak

Odgovori