MOŽEMO LI ČINITI VEĆA DJELA NEGO ISUS? Evo što možemo učiniti i više

SNAGA VJERE U NAŠIM DIJELIMA

Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; da veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu.  Iv 14, 12

 Kada god sam čuo propovijedi temeljem ovih riječi, one su uvijek bile usmjerene na djela poput iscjeljivanja, istjerivanja zlih duhova, uskrsavanja mrtvih i druga nadnaravna djelovanja odnosno popularno rečeno čudesa. Ljudi to vole slušati, vole vidjeti čudesa, vole doživjeti čudesa. Mnogi žele da po tome pitanju prednjače pred Isusom.

Kada govorimo o takvim djelima, nema sumnje da je Isus i danas svemoguć kao što je bio dok je hodio ovom zemljom. On i danas može iscijeliti, osloboditi opsjednute i mnogo više od toga. Ne moramo hodočastiti raznim iscjeliteljima, u razne crkve ili pak zemlje da bi iskusili takvo Božje djelovanje. Mi ne moramo slijediti čuda, čuda će slijediti nas. Ako Bog u svojoj suverenosti želi činiti nešto u mome i tvome  životu on će to učiniti i sada, ovdje. Bog je sveprisutan, svemoćan ali i suveren u svojim naumima i u svojem djelovanju.

Govori li nam ova Isusova poruka o nekim drugim djelima koja nisu samo ova koja smo gore spomenuli? U čemu sve možemo biti poput Isusa ili pak učiniti i više od njega?

Zanimljiva je ova Isusova izjava. Ona nas ohrabruje. Bog u cijeloj svojoj Riječi hrabri Božji narod na činjenje dobra, na pobjedu…. Isus nastavlja tu službu ohrabrivanja. On nas ne baca u očaj, ne govori nam da smo nesposobnjakvići, da smo niškorisni.

Ako nas  Isus  negdje obeshrabruje to je da bez Njega ne možemo ništa činiti! Čovjekovo postojanje i djelovanje ovise o Bogu. Samo je Bog sposoban biti i djelovati sam od sebe. On postaje izvor snage svakome vjerniku, kako nas to uči prispodoba o Trsu i mladicama. Od Njega dobivamo snagu činiti djela koja je On činio a Isus kaže MOŽETE VI TO I BOLJE! Ovo je veliko ohrabrenje i veliki IZAZOV!

Isus želi da ga nasljedujemo. To je suština kršćanstva – slijediti Isusa. Njegova su djela dobra. Isus kaže: «Pokazao sam vam mnoga dobra djela koja dolaze od Oca…» Iv 10, 23.Imamo predivan uzor. Hajdemo vidjeti u čemu ga trebamo slijediti. U čemu možemo biti poput njega. Naravno, u ovom kratkom vremenu ne možemo obuhvatiti sve, ali neka nam nekoliko važnih primjera iz Isusovog života bude poticaj da i sami pronalazimo u Božjoj riječi uzor za vlastiti život.

MOLITVA

Isus je puno molio. O tomu čitamo u Lk 6, 12; 9, 18. Isus je svojim molitvenim životom iskazivao svoju ovisnost o Ocu te nama dao primjer da ga u tome nasljedujemo. Kao što On nije mogao djelovati neovisno o Ocu a molitva je bila jedna od sredstava da se ispuni potrebnom snagom, tako ni mi ne možemo u dobru djelovati bez Boga a molitva i nama jest sredstvo po kojoj dobivamo neophodnu snagu za naš kršćanski život. Koliko puta smo čuli tvrdnju: «Ako je Isusu trebala molitva koliko više je potrebna nama». A Isus nas ohrabruje: Možete vi to, i više i bolje!

Hoćemo vidjeti i činiti i veća djela? Krenimo u molitvi nasljedovati Krista.

 BOŽJA RIJEČ

dnevna-misna-citanja-svibanj Isus je u svojoj službi često citirao Božju riječ koja je bila objavljena narodu Božjem u Starom zavjetu. Iako je Isus Bog koji je davatelj Božje riječi, On je u isto vrijeme i čovjek, koji je u svemu djelovao kao i svaki čovjek (osim u grijehu). U Lukinu evanđelju govori se o Isusu da je kao dijete rastao i jačao, napunjujući se mudrošću (Lk 2, 40). Nalazimo ga zatim u Hramu kao dvanaestogodišnjaka. Tamo je raspravljao s učiteljima i pokazivao veliku mudrost (Lk 2, 47). U pustinji, dok se pripremao za službu, đavlu se Isus suprotstavlja s Riječju Božjom (Mt 4, 1-11). On naviješta Riječ Božju u Sinagogi, u svojim propovijedima poziva se na zapovijedi iz Riječi i sl. Bez sumnje da je izvor njegove mudrosti kao čovjeka dolazio iz proučavanja Božje Riječi. Ako je njemu bilo potrebno uranjati u Riječ Života, koliko je više nama to potrebno. Isus nas izaziva i ohrabruje da ga nasljedujemo u poznavanju Božje Riječi. On nam poručuje: Možete vi to, možete vi to i bolje.

LJUBAV PREMA BOGU

Ljubav je bit Božja. Bog je ljubav…. Zajednica između Oca i Sina jest zajednica ljubavi (naravno i Duha Svetoga). U toj se zajednici ljubav tako snažno očituje da je Božja riječ uzima za uzor svakoj bračnoj zajednici.

Isus naglašava Očevu ljubav prema Njemu (Iv 15, 9 – Kao što je mene Otac ljubio…) a svojim životom On iskazuje ljubav prema Ocu. To je činio na način da je:

  • Bio pokoran Ocu
  • Poslušan Ocu

Isus se ponizio, dragovoljno se lišio božanske slave, On koji nije morao prolaziti ono što je prolazio, učinio je to iz ljubavi prema Ocu i ljubavi prema nama o čemu ćemo također nešto progovoriti.

Ljubimo li mi dosita Boga? Jesmo li spremni poslušati Njegovu Riječ, jesmo li spremni pokoriti se Njegovoj riječi, Njegovim zapovijedima? Isus kaže, Možete vi to, možete vi to i bolje!

 LJUBAV PREMA BLIŽNJEM

Snažan dokaz ljubavi prema Bogu jest ljubav prema bližnjem. Isus kaže: «Kao što je Otac mene ljubio, tako sam i ja vas ljubio. Ostanite u mojoj ljubavi.» (Iv 15, 9). On nam poručuje da ljubimo i mi tako jedni druge: «Ovo je zapovijed moja: ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas!» (Iv 15, 12). Njegova ljubav prema bližnjem se očitovala u mnogovrsnim djelima ljubavi. On nije samo deklarativno ljubio čovjeka. U konačnici, On je i svoj život dao kao znak ljubavi prema svima onima koji će odgovoriti na Njegov poziv ljubavi. Apostol Pavao nam kaže da je Bog pokazao svoju ljubav prema nama na način da je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas (Rim 5, 8).

Isus nam daje primjer ljubavi i kada je teško ljubiti. On je dao svoj život za pobunjenoga čovjeka, čovjeka koji se odlučio za neprijateljstvo prema Bogu. Isto tako Isus i nas izaziva: LJUBITE SVOJE NEPRIJATELJE! (Lk, 6, 27)… O to je veoma teško. Koliko puta smo rekli: ne možemo mi to. A Isus kaže: Možete vi to, možete vi to i bolje!

PRAŠTANJE

 jesus-forgivesVezano uz ljubav prema neprijatelju, jest i praštanje. Isus nije samo opraštao grijehe ljudi koje su učinili protiv Boga. Moramo svakako reći da je svaki grijeh protiv Boga i osobna uvreda Isusa jer On sam jest Bog. Isus je praštao i onima koji su ga razapinjali, i onima koji su ga proklinjali, i onima koji su mu se rugali. Nemojmo misliti da je njemu to bilo lako jer je Bog. Ne, bilo mu je i teže. Jer on je izvor pravednosti, On je stvorio čovjeka, potpuno je bio usmjeren prema čovjeku. On nije morao trpjeti mržnju koju su pojedinci iskazivali prema Njemu. No i pored toga im je praštao.  Kada je On praštao, koji od nikoga nije trebao oprosta, koliko mi, koji trebamo puno puta oprost tražiti, trebamo više i praštati. Nemojmo reći da ne možemo. Isus kaže: Možete vi to, možete vi to i bolje!

ŽRTVA

Žrtvovati sebe, svoje vrijeme, svoja materijalna dobra za Boga, jest važno djelo po kojem potvrđujemo da ljubimo Boga i da smo mu potpuno predani. Danas je nažalost sve više onih koji su deklarativni kršćani, koji čak s vremena na vrijeme dolaze u crkvu no kada je u pitanju konkretna žrtva, na to nisu spremni. Parola mnogih je: «Ne dirajte me, ne dirajte moje vrijeme, moj komoditet… ne dirajte moj novčanik». Sve teže je naći volontere u crkvi koji bi se oduševljeno žrtvovali za određene projekte. Problem je nekada što ljudi doživljavaju crkvu kao projekt pastora odnosno župnika ili vodstva crkve. Mi smo svi crkva i svi kao udovi Kristova Tijela trebamo i svojom vlastitom žrtvom doprinijeti djelu Božjem. Isus nema druge ruke i noge ovdje na zemlji do naših. Mi smo Njegovo Tijelo svi zajedno.

Isusov primjer po pitanju žrtvovanja je neprocjenjiv. Nekada nam je teško ostaviti toplinu doma i doći u crkvu na bogoslužje, a On je ostavio nebesku slavu i došao među nas ljude. Nama je teško dići se iz toploga kreveta na molitvu a On je i po cijelu noć ostajao na molitvi. Teško nam je nekada udobnim automobilom ili nekim drugim prijevoznim sredstvom otići na neki skup naroda Božjega u drugome mjestu a Isus je pješačio danima ne bi li susreo jednu dušu kojoj bi navijestio evanđelje. Isus se odrekao sve materijalne udobnosti (niti doma nije imao) a nama je teško nekada žrtvovati udobnost svoga doma da ugostimo brata, sestru ili pak potrebitoga koga treba nahraniti.

Često se pravdamo da nemamo mogućnosti, da nemamo vremena, da nismo sposobni za nešto učiniti. Isus kaže: možete vi to, možete vi to i bolje!

 STRADANJE

Možda smo i spremni Gospoda nasljedovati u svemu, samo ne u stradanju.  Vjerovali ili ne ali i stradanja su djela za Gospodina. Apostol Pavao čak zahvaljuje Gospodinu za milost da može stradati. On svoje okove naziva milošću. Ne moramo niti spominjati koliko nam je Krist uzor u stradanju. Nije samo križ stradanje. Cjelokupni ovozemaljski Isusov život od rođenja pa do križa jest život stradanja. Plod Njegova stradanja je veliki. I mi smo danas na određeni način plod Njegova stradanja. Plodovi našega stradanja za Krista mogu biti veliki blagoslovi kako za nas same tako i za djelo Božje. No, teško nam je prihvatiti ovu lekciju. Moramo znati da Gospodin neće dozvoliti na nas više nego možemo podnijeti. A za ono što dozvoli u našem životu,  Gospodin nas ohrabruje: Možete vi to, možete vi to i bolje!

 PLODOVI DUHA

Mnogi bi htjeli u svome životu, pozivajući se na Isusove riječi da ćemo činiti djela Isusova pa čak i veća, činiti čuda, posjedovati mnoge duhovne darove. No gdje su kršćani s plodovima Duha? Darovi Duha nisu pokazatelj nečijeg spasenja. Plodovi Duha jesu.

U Galaćanima poslanici 5, 22 nam se govori da su plodovi Duha ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. I u svemu ovome nam je Krist primjer. Prate li nas ovi plodovi Duha Svetoga? Mi ćemo reći da nam je teško no Isus nas ohrabruje i kaže nam: Možete vi to, možete vi to i bolje!

 NAVIJEŠTANJE EVANĐELJA

Zadaća naviještanja evanđelja je povjerena Kristovoj crkvi. A crkva nisu samo biskupi, pastori odnosno župnici… Već smo naglasili da smo dio Kristova tijela. Svatko, sukladno svojim sposobnostima treba donijeti Radosnu vijest drugima. Često se pravdamo kako mi to ne znamo, kako za to nismo pozvani (poput nekih starozavjetnih junaka).  Isus je vjernike osposobio Duhom Svetim da mogu naviještati evanđelje. I tu doista možemo učiniti više od Njega. Već na dan Pedesetnice se obratilo više ljudi neko tijekom cijele Isusove službe na zemlji. Mi danas možemo dosegnuti više ljudi za Krista nego sam Isus dok je hodio ovom zemljom. Isus nam je veliki primjer u naviještanju evanđelja. On nama poručuje: možete vi to, možete vi to i bolje od mene.

 ZAKLJUČAK

Naveli smo samo nekoliko stvari u kojima trebamo nasljedovati Krista. Krist nam nije samo primjer u navedenome, već nam i daje potrebnu snagu da možemo ostvariti navedena djela u svome životu. On nas ohrabruje da to možemo, ujedno nam dajući obećanje da će biti s nama uvijek (u u dobro i u zlo vrijeme)! Obećanja su dana onima koji VJERUJU U NJEGA. Ako smo ti i ja doista vjernici u NJEGA, i ako dopustimo da On djeluje po nama, možemo činiti djela koja je Isus činio,(a Isus nas ohrabruje da to mi možemo i bolje).

Autor: Jasmin Milić

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti sljedeći link

Odgovori