SEDAM ČINJENICA ZBOG KOJIH PROTESTANTI KRSTE DJECU

Izvorne protestantske crkve: Evangelici (luterani), Reformirani (kalvini, prezbiterijanci) i Anglikanci (episkopalci), kao i Metodisti krste djecu vjerujućih.  Baptisti, pentekostalci i ostale tzv. Crkve reformacijske baštine, smatraju ovakvu praksu nebiblijskom i krivom. No, pošteno je čuti razloge zbog kojih protestantske crkve krste djecu i smatraju takvu praksu ispravnom. O tome progovara Michael Green u svojoj knjizi Krštenje: 1. DJECA SU BILA UOBIČAJENA U STAROZAVJETNOJ CRKVI Bog … Nastavi čitati SEDAM ČINJENICA ZBOG KOJIH PROTESTANTI KRSTE DJECU