Kako voditi pobjednički kršćanski život?

Duhovni život je borba. Zlo nije samo pojava, zlo je osoba koja vodi rat protiv naše duše. Zato svaki kršćanin treba težiti da njegov život bude pobjednički kršćanski život.

»Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. Ovime se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici.” Ivan 15, 1-8

U svakoj religiji,  religiozan čovjek nastoji činiti dobra djela kako bi zadovoljio zahtjeve svoje religije. Kršćanstvo, u svojim različitim vidovima također ističe činjenje dobrih djela, a određene kršćanske zajednice uvjetuju spasenje činjenjem dobrih djela. Mnogi religiozni pripadnici religija pa čak i određenih kršćanskih crkava žive u stalnom strahu pred Bogom jer osjećaju konstantni neuspjeh u svome životu.

Vjerujem da smo se svi suočili s činjenicom da smo i sami gubitnici kada pokušavamo u svojoj vlastitoj snazi pobijediti zlo u nama, pobijediti grijeh, riješiti određene životne probleme. Koliko smo puta odlučili promijeniti svoj život, riješiti se određenih grijeha. Jesmo li uspjeli?

Kršćani su pozvani na uspješnu duhovnu borbu, borbu koja će rezultirati pobjedom. No da bi se to dogodilo, moramo poznavati biblijsku istinu o nama i biblijsku istinu o Kristu.

Potpuna iskvarenost

Reformirano učenje poznato je i po Pet točaka kalvinizma. Prva od tih pet točaka glasi: Potpuna iskvarenost (ostale su bezuvjetno izabranje, ograničeno pomirenje, neodoljiva milost i ustrajnost svetih)Čovjek je padom u grijeh postao iskvaren, nagrdio je sliku Božju u sebi te sam u vlastitoj snazi ne može činiti dobro koje bi ugodilo Bogu odnosno zadovoljilo Božju pravednost. Apostol Pavao u Rimljanima poslanici kaže:

«Nema pravedna ni samo jednoga; nema razumna, nema nikoga koji traži Boga. Svi su zastranili, zajedno se pokvarili. Nema ni jednog jedinoga koji čini dobro.» (Rimljanima 3, 10-12).

Tako nam Biblija opisuje paloga čovjeka. Ne moramo ga tražiti naokolo. Vjerujem da ga možemo pronaći u svom vlastitom iskustvu. Pred Svetim Bogom tako smo nesveti, iskvareni, bez mogućnosti da u vlastitoj snazi išta učinimo čime bi se od njegova gnjeva izbavili Na nedavnom sprovodu reče mi jedna žena za pokojnicu: «Valjda je djelima zaslužila Božju milost i raj?» Upitao sam je: «Koja su to djela koja mi možemo učiniti da zadovoljimo Božju pravednost i zadobijemo Božju milost?»

I apostol Pavao, svjestan svoga stanja pred Svetim Bogom kaže: «Krist Isus dođe na svijet da spasi grešnike. Od njih sam prvi ja.» (1 Tim 1, 15).

Kada bi Bog sudio po našim djelima, tko bi opstao? Tko bi od nas bio kandidat za nebo? Psalmist kaže, «Ako se, Jahve, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati?». (Ps 130, 3)

Posvećenje

No i pored te činjenice, Biblija nas poziva na svetost odnosno posvećenje. Pisac poslanice Hebrejima kaže da bez posvećenja (bez svetosti) nitko neće vidjeti Gospodina! (Heb 12, 14).

Gdje je rješenje? Vjerujem da ga možemo pronaći u onome, dakle u Isusu, koji za sebe kaže JA SAM TRS!

Samo loza koja je spojena s trsom može živjeti i donijeti rod. Iz trsa crpi snagu, potrebnu hranu, životodavne sokove. Upravo tu sliku Isus uzima kako bi nam pojasnio što On osobno znači za vjernika.

Isus ovom izjavu naglašava važnost jedinstva vjernika s Kristom. Čovjek koji nije povezan s Trsom, s Kristom, osuđen je na neuspjeh. Jedinstvo vjernika s Kristom rađa plodove.

Isus ne smije biti vjerniku usputna stanica. Vjernik nije onaj koji traži Krista povremeno, samo u određenim (uglavnom kriznim situacijama). Kristu  ne možemo povremeno hodočastiti, ostavljati ga na našim nekim zamišljenim oltarima. Krist ne može biti netko komu ćemo reći da živi svoj život a da nas pusti da mi živimo svoj te da ćemo povremeno željeti njegovo društvo kada to nama bude u interesu. Tako žive tzv. vjernici, oni koji usnama ispovijedaju da vjeruju no u njihovom se životu ne vidi trajna povezanost s Kristom. Takvi ne mogu proizvoditi valjane plodove jer, u sebi nemaju vlastite snage za činiti dobro a nisu povezani s izvorom koji daje snage.

Vjernik je sjedinjen neraskidivo s Kristom. Kada ustaje, zna da je Kristov, kada liježe, zna da je Kristov… Gdje god krenuo, što god činio… s Kristom je. On zna da se od Krista nikada ne odvaja i da ga ništa niti u vječnosti neće odvojiti od Njega. Kršćanin je sav u Kristu. Isus, kao Dobri Pastir kaže da nas ništa neće odvojiti od njega, da nas nitko neće oteti iz njegove ruke. Vjernik se hrani Kristom (Riječ Božja, euharistija, molitva), prima život od Krista.

Apostol Pavao Kološane ohrabruje da obitavaju u Kristu:

« Kako ste primili Gospodina Krista Isusa, tako nastavite u njemu živjeti: u njemu čvrsto ukorijenjeni, na njemu stalno naziđavani i učvršćivani vjerom kako ste poučeni, obilujte zahvalnošću.» (Kol 2, 6-7).

Ta povezanost s Kristom omogućava vjerniku da može činiti dobro. Kršćani ne čine dobra djela da bi se sjedinili s Kristom, već čine dobra djela zato što su već sjedinjeni  s Kristom.

 Bez Krista ništa

 Isus jasno obeshrabruje svakoga tko pokuša u vlastitoj snazi pobijediti zlo i činiti dobro. «Bez mene ne možete ništa učiniti» (st.5). To je razlog zašto mnogi, koji bi htjeli nešto učiniti u svojoj snazi, osjećaju neuspjeh. Ako Krist nije Trs nema duhovnog života u nama.

S Kristom sve

Apostol Pavao je spoznao blagoslove prebivanja u Kristu. On kliče: «Sve mogu u onome koji mi daje snagu». (Fil 3, 13).

Da, vjernik može roditi dobre plodove, jer ih Krist u njemu proizvodi, vjernik može činiti dobra djela, jer u njemu prebiva Duh Sveti koji proizvodi plodove. Vjernik koji čvrsto stoji na Trsu bit će plodonosan. Ti plodovi, ta dobra djela koja od Boga dolaze, bit će svjedočanstvo drugima da pripadaju Kristu, da su Njegovi učenici.

No i tada vjernik za sve treba dati slavu Božju, jer to što jesmo dugujemo Bogu. Apostol Pavao će reći: «Milošću sam Božjom ono što jesam.» (1 Kor 15, 10).

Pravi vjernik ne gleda s visoka na druge, on ne istražuje grijehe drugih  i ne stavlja grešnike na stup srama, jer je svjestan da sve što je «postigao» i za sve dobro što se u njegovom životu događa, duguje Bogu slavu.

S Kristom pobjednici u nevoljama

 Gdje nalazimo snagu kada smo suočeni s nevoljama? Znali su me ponekad ljudi pitati: «Odakle ti snage da se boriš?» Suočeni s problemima tako smo slabi i nemoćni, svaki nam se problem čini ogroman a mi slabi. Nerijetko nas svlada strah.

Čitamo u 2 knjizi ljetopisa o judejskom kralju Jošafatu. Našao se suočen s ozbiljnim problemom. Protiv njega su zaratili Moabovi i Amonovi sinovi koji su imali brojniju vojsku od Jošafatove. Strah je obuzeo Jošafata. On traži Jahvu, proglašava post… Moli se, ispovijeda Božje djelovanje u prošlosti i priznaje svoju nemoć odnosno nemoć svoje vojske.

«O Bože naš, zar im nećeš suditi? Jer u nas nema sile prema tome velikom mnoštvu koje dolazi na nas, niti mi znamo što da radimo, nego su nam oči uprte u te». (2 Ljet 20, 12).

Jošafat zna gdje je izvor snage, gdje je izvor pobjede. Ne u njemu, u njegovim sposobnostima, ne u njegovoj vojsci, već u Gospodinu. NJEGOVE SU OČI UPRTE U GOSPODINA!

Bog odgovara:

« Ne bojte se i ne plašite se toga velikog mnoštva jer ovo nije vaš rat, nego Božji.» (2 Ljet. 20, 15b).

Rezultat pouzdanja u Boga bio je oslobođenje od neprijatelja (rješenje velikoga problema) i mir. (stih 30).

Krist je TRS iz kojega crpimo potrebnu snagu da se možemo suočiti s nevoljama. Poput Jošafata i mi moramo svoj pogled usmjeriti na Boga i tražiti njegovu intervenciju (naše su sposobnosti slaba alternativa). Hoće li nas Bog uslišati? Isus kaže:

«Ako ostanete u meni i ako moje riječi ostanu u vama, tražite što god hoćete, i bit će vam.» (Iv 15, 7).

Nama se sviđa kraj ovoga stiha: «Tražite što god hoćete i bit će vam.» No, postoje dva AKO. Ako ostanete u meni, i ako moje riječi ostanu u vama…»

Oni koji su u Kristu, oni koji svoju snagu crpe iz Krista, TRSA, oni koji duboko u potpunosti vjeruju Riječi Božjoj i oslanjaju se na Riječ Božju, mogu s pouzdanjem vjerovati ovoj riječi. Da, Bog će uslišati, ne uvijek kako bi smo htjeli ali uvijek kako je najbolje za nas. Moći ćemo biti pobjednici. Apostol Pavao kliče:

«Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač? Zbog tebe – stoji pisano – drže nas kao ovce određene za klanje. Ali u svemu ovom sjajno pobjeđujemo po onome koji nas je ljubio» (Rim 8, 35-37).

Gdje je Krist očitovao svoju snagu i svoju ljubav prema nama? Odakle mi crpimo silu, oproštenje grijeha i vječni život? NA KRIŽU! Da, upravo na križu je Krist postao pobjednik i omogućio nama pobjedu, na križu nam oprašta grijehe i daje silu za život. Zato apostol Pavao kaže:

«Bez sumnje, govor o križu ludost je za one koji propadaju, a za nas koji se spasavamo sila je Božja.» (1 Kor 1, 18).

Zato je potrebno iznova i iznova dolaziti u podnožje križa, kako bi smo dobili svu potrebnu snagu za svakodnevni život. Tu gdje je Isus izgledao najslabiji ustvari je bio najjači, najslavniji i učinio je najveličanstvenije djelo u povijesti ljudskoga roda.

Pobjednički kršćanski život je život sigurnosti spasenja

Onaj koji je u Kristu zna da je siguran. Iz Trsa crpimo životodavnu hranu koja nas hrani za život vječni. Onaj tko ima čvrstu zajednicu s Kristom može znati da je ona neraskidiva.

U to nas uvjerava bogonadahnuta riječ apostola Pavla:

«Siguran sam da nas neće ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.» (Rim 8, 38-39).

Vidi i ovo: Sigurnost ili nesigurnost spasenja?

 Vjernici imaju pravo biti sigurni, vjernici imaju razloga biti sigurni u svoju vječnu povezanost s Kristom. Ta sigurnost ne proizlazi iz naših napora već stoga što je Krist Trs koji nam daje potrebnu snagu i za život vječni.

 Autor: Biskup Jasmin Milić

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti sljedeći link

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori