Nekoliko misli o anglikanskom razumijevanju Kristove prisutnosti u euharistiji

Trideset i devet članaka vjere, 28. članak

„Večera Gospodnja nije samo znak međusobne ljubavi kršćana, već sakrament našeg otkupljenja smrću Kristovom. Tako je Večera Gospodnja za one koji je dostojno i pobožno primaju kruh kojeg lomimo – zajedništvo tijela Kristovog, i posvećeni kalež – zajedništvo krvi Kristove. Transsupstancijacija ili preobražaj supstancije kruha i vina u Euharistiji ne može se dokazati u Svetom Pismu, već je u suprotnosti s jasnim riječima Svetog Pisma, izvrće prirodu sakramenta, a dosad je dala povoda raznim praznovjerjima. Tijelo Kristovo se u Euharistiji daje, prima i jede samo u nebeskom i duhovnom smislu. Vjera je pak sredstvo kojim se tijelo Kristovo u Večeri Gospodnjoj prima i blaguje.“

E. J. Bicknell, Teološki uvod u trideset i devet članaka vjere Engleske crkve

„Smatramo da po kruhu i vinu primamo Tijelo i Krv Kristovu, jer je u odgovoru na molitve svoje Crkve i ispunjenju svojih obećanja On sam doveo te elemente u otajstveno zajedništvo s Njim samim. Tako ih je On uzdigao u puninu svojega uznesenoga života i učinio ih vodičem prijenosa toga života u svojim članovima. Tako je On u pravom smislu prisutan ne samo u svetoj pričesti već u samim posvećenim elementima. O načinu toga sjedinjenja ne možemo ništa preciznije tvrditi. Prisutnost je duhovna, a ne materijalna“.

Anglican Belief and Practice, A Joint Affirmation of the Reformed Episcopal Church and the Anglican Province of America (October 4th, 2001). točka IV.

„Sveto Pismo o euharistiji uči ono što tradicionalno nazivamo doktrinom stvarne prisutnosti. Ukratko, Isus je stvarno, istinski, i jedinstveno prisutan u Euharistiji. Euharistijskim slavljem dominiraju i služe kao fokus elementi kruha i vina. Prisutnost našeg Gospodina treba biti slavljena u životu cjelokupne crkve na zemlji, o čemu Euharistijsko zajedništvo predstavlja lokalnu manifestaciju. Anglikanci su neskloni ići dalje od ove temeljne definicije, osim da odbace kao dogmatsku teoriju transsupstancijaciju i ukažu na ulogu Svetoga Duha u slavlju sakramenta. Riječima Johna Cosina ‘što se tiče načina prisutnosti Tijela i Krvi našega Gospodina u blagoslovljenom sakramentu, mi …. ne istražujemo način na koji je prisutan, putem složenih istraživanja; ali  po primjeru prve i najčistije Crkve Kristove, ostavljamo to snazi i mudrosti našega Gospodina’ “.

  • IPA

Povezani članci: Nedostojni a dostojni – Ponizno pristupanje stvarno prisutnom Kristu u Večeri Gospodnjoj

 

Odgovori