ZNAŠ LI ŠTO JE SIGURNOST SPASENJA? Evo što o tome kaže Westminstersko vjeroispovijedanje

conceptual-picture-about-salvationSigurnost spasenja jest specifičnost protestantizma, posebice reformirane teologije.  No, što doista znači imati sigurnost spasenja? Jedni vjeruju da imati sigurnost znači kako vjernik u Krista spasenje nikada ne može izgubiti, drugi vjeruju da vjernik u Krista može i otpasti od njega te time izgubiti spasenje. Dobro je vidjeti što su o ovoj temi govorili reformatori, odnosno rana protestantska vjeroispovijedanja. Evo što o tome kaže   Westminstersko vjeroispovijedanje (reformacijski spis iz 17. stoljeća) u 18. poglavlju:

1. Iako se licemjeri i ostali neobraćeni ljudi isprazno zavaravaju lažnim nadama i tjelesnim pretpostavkama kako se nalaze u Božjoj milosti i kako su spašeni; a nada će u to nestati; oni pak, koji istinski vjeruju i ljube Gospodina Isusa Krista, koji se istinski trude biti pred njim čiste savjesti,mogu biti u potpunosti sigurni, u zemaljskome životu, da se nalaze u stanju milosti i mogu se radovati u nadi u slavu Božju, a zbog te nade oni se nikada neće posramiti.

2. Ta sigurnost nije samo puko nagađanje utemeljeno na nesigurnoj nadi, već je utemeljena na nepogrjesivoj sigurnosti vjere utemeljene na božanskoj istini o obećanju spasenja, na unutarnjem svjedočanstvu onih milosnih dara za koje su i dana ova obećanja, na svjedočanstvu Duha posinjenja koji zajedno s našim duhom svjedoči da smo djeca Božja, a taj je Duh zalog naše baštine i njime smo zapečaćeni za dan otkupljenja.

3. Ta nepogrješiva sigurnost ne pripada samoj srži vjere, već vjernik može i dugo čekati, suočiti se s mnogim nevoljama prije nego li je mogne posjedovati; ipak može, osposobljen Duhom Svetim kako bi spoznao dare koje mu je Bog podario, bez posebnog otkrivenja, pravilnom uporabom uobičajenih sredstava zadobiti tu sigurnost. Stoga je dužnost svakog vjernika s revnošću učvršćivati svoj vlastiti poziv i izbor; čini li tako, Duh Sveti prosvijetlit će njegovo srce radošću i mirom u ljubavi i zahvalnosti prema Bogu, snagom i radošću za izvršavanje i poslušnost Božjim zapovijedima. Sve su ovo istinski plodovi te sigurnosti, i vjernici koji imaju sigurnost spasenja daleko su od raspuštenoga i nemoralnog ponašanja.

4. Sigurnost spasenja i u istinskih vjernika može biti na različite načine poljuljana, umanjena i prekinuta. Bilo zbog zanemarivanja jačanja te sigurnosti, bilo zbog činjenja nekog grijeha koji ranjava savjest i žalosti Duha Svetoga, bilo zbog nenadanih i teških kušnji, bilo zbog toga što im je Bog uskratio svoju naklonost, sakrio svoje lice, ili vjernik toliko pati da se čak boji Boga i hoda u tmini. Vjernici, međutim, nikada nisu ostavljeni bez Božjeg sjemena koje je u njima, niti bez života vjere, niti bez ljubavi za Krista i bližnje, niti bez iskrenosti srca i svjesnosti o dužnostima. Iz svega toga, djelovanjem Duha, njihova sigurnost oživljava u pravo vrijeme, a u međuvremenu, također, sve ih ove stvari čuvaju od potonuća u potpuni očaj.

Povezani članci: Pitanje sigurnosti spasenja u današnjem vremenu

Naslovna fotografija: Novi život

  • IPA

Odgovori