ZNATE LI ODAKLE DOLAZI TERMIN “PROTESTANTIZAM”?

Rani sljedbenici reformacije nazivali su se evangelicima (kao oni koji navještaju evanđelje). To je jednako važilo i za one koji su sljedili Lutherove kao i Calvinove (i drugih reformatora)  ideje reformacije. Niti Luther niti Calvin ne bi bili sretni da se sljedbenici reformacijskih ideja nazivaju po njima (luterani, kalvini i sl.)

Nastanak termina “protestantizam”.

Pojam “protestantizam” potječe od Speyerskog protesta evangeličkih staleža na Saboru Svetog Rimskog carstva u Speyeru 1529. godine. Ova je Sabor bio sazvan kako bi se zaustavilo širenje evangelizma. Šestorica njemačkih izbornih knezova su svojom svečanom izjavom od 20. travnja 1529. protestirali (uputili protesno pismo) protiv ukidanja ranije stečenih sloboda Speyerskom odlukom iz 1526. godine te su tražili slobodu savijesti po pitanju prihvaćanja određene vjeroispovijesti. Tom je odlukom bila obećana pravna sigurnost i sloboda vjeroispovijesti svakoga pojedinca.  Ukidanjem navedene odluke u zemljama u kojima je provedena reformacija ponovno bila dovedena u pitanje stečena prava onih koji su su prihvatili reformaciju.

Protest (1)
Sabor u Speyeru 1529.

Car Karlo V. je odbio ovaj protest, no evangelici su se udružili u Schmalkaldenski savez 1531. godine te su se zajedno borili za svoja prava. Iako je prvotno ovaj savez imao za cilj ostvarenje vjerskih sloboda, došlo je nažalost i do ratnih sukoba. Oni će se okončati tek Augsburškim vjerskim mirom iz 1555 godine, kojim je zajamčeno pravo Cuius regioeius religio (čija je zemlja, onoga je i vjera).

Termin “protestantizam” u daljnjem povijesnom i današnjem kontekstu

Iako je termin “protestantizam” nastao u kontekstu protesta protiv nepravde, slobode savijesti i vjeroispovijesti, njega se u daljnjem povijesnom razvoju, pored ovog prvotnog naglaska (protest protiv nepravde, protiv uskraćivanja vjerskih sloboda i sloboda savijesti i dalje treba biti misija Crkve), shvaćalo kao protest protiv svih iskrivljavanja kršćanstva, evanđeoske poruke i sl. Obzirom na doslovan prijevod termina protestant (lat. protestare) koji zapravo znači svjedočiti za nekoga ili o nečemu, možemo reći da je cilj protestantizma svjedočiti za evanđelje, za istinu.

Autor dr.sc. Jasmin Milić

Odgovori