R.C. SPROUL: Ima li smisla evangelizirati ako je Bog izabrao spašene?

Ovo pitanje predstavlja vrlo značajnu dvojbu u pogledu ishoda crkvenoga poslanja. Osobit je teret evanđeoskim kršćanima. Ukoliko je spasenje pojedinca predodređeno božanskom odredbom, dovodi li se tada u pitanje opravdanost hitnosti propovijedanja evanđelja?

Neću nikada zaboraviti strašno iskustvo kada me je Dr. J. Gerstner, na nastavi, ispreskakao na ovom pitanju. Sjedili smo nas dvadesetak u polukrugu. On je rekao: „U redu, gospodo, ako je Bog izabranike odredio od vječnih vremena, kao i one koje će odbaciti, zašto bismo se mi onda uopće brinuli oko evangelizacije?“ Laknulo mi je kada sam vidio da je počeo redom tražiti odgovor, počevši od meni suprotnoga kraja, jer ja sam sjedio na drugome kraju. Utjeha je bila kratkoga daha. Prvi je student brzo odgovorio: „Ne znam, gospodine, uvijek me zanimao odgovor na to pitanje.“ Drugi je rekao: „Nemam blage veze.“ Treći je samo odmahnuo glavom i pogledao u pod. Pitanje je brzo došlo do mene. „No, gospodine Sproul, što Vi kažete?“ Htio sam propasti u zemlju, ali ništa od toga. Počeo sam mumljati. Dr. Gerstner je podviknuo: „Hajde, govori!“ Odgovorio sam: „Dr. Gerstner, znam da ovo nije odgovor koji tražite, ali ima jedan mali razlog zbog  kojega bi se trebalo baviti evangelizacijom, a to je taj, uh, ah, puf, pa zato jer je Isus to naredio.“ Dr. Gerstneru zasjale su oči te mi je rekao: „Dakle, g. Sproul, to što je Kralj, Gospodin slave naredio, za Vas je to mali razlog. Mali razlog? Nastavio je: „Gotovo je nebitno što je neki suvereni Bog, koji je suvereno odredio izabranike, naredio i uključenost u evangelizaciju?“ Poželio sam da se nisam služio riječju mali. Shvatio sam poruku.

woman-praying-in-water-and-sunriseEvangelizacija je naša dužnost. Gospodin je tako zapovijedio. To bi trebalo biti dovoljno. No, nije to sve. Evangelizirati je i prednost. Bog nam je omogućio sudjelovati u najvećem djelu povijesti, djelu spasenja. Poslušajmo 10. poglavlje Rimljanima poslanice, ono koje slijedi čuveno 9. poglavlje, što Pavao ondje kaže: „Jer: Tko god prizove ime Gospodnje, bit će spašen. Ali kako da prizovu onoga u koga ne povjerovaše? A kako da povjeruju
u onoga koga nisu čuli? Kako pak da čuju bez propovjednika? A kako propovijedati bez poslanja? Tako je pisano: Kako li su ljupke noge onih koji donose blagovijest dobra.
(Rim 10,13-15)

Zapažamo Pavlovu logiku. Nabraja niz potrebnih uvjeta za spasenje. Bez poslanja nema propovjednika. Bez propovjednika nema propovijedanja. Bez propovijedanja nema slušanja evanđelja. Bez slušanja nema ni vjerovanja. Bez vjere nema poziva na spasenje. Bez poslušanoga poziva nema ni spasenja. Bog nije samo predodredio tko će se spasiti, nego je predodredio i sredstva za spasenje. Bog je izabrao ludost propovijedanja kao sredstvo spasenja. Naravno, da bi to mogao učiniti i bez nas. Mogao je evanđelje pisati po nebu. Mogao je propovijedati sâm, svojim glasom. On,međutim, nije tako izabrao.

Velika je prednost biti Božjim suradnikom u provedbi plana spasenja. Pavao citira Stari zavjet kada govori o onima koji donose dobre vijesti: „Kako su ljupke po gorama noge glasonoše radosti koji oglašava mir, nosi sreću, i spasenje naviješta govoreć Sionu: ‘Bog tvoj kraljuje!’ Čuj, stražari ti glas podižu, zajedno svi kliču od radosti, jer na svoje oči vide gdje se na Sion vraća Jahve. Radujte se, kličite, razvaline jeruzalemske, jer je Jahve utješio narod svoj i otkupio Jeruzalem. Ogolio je Jahve svetu svoju mišicu pred očima svih naroda, da svi krajevi zemaljski vide spasenje Boga našega.“ (Izaija 52,7-10).

maratonU davna vremena trkači su prenosili važne vijesti. Moderni naziv „maratonska utrka“ dobio je ime po bitci kod Maratona, zbog spomena na izdržljivost glasnika koji je nosio vijesti. Izvidnice su bile postavljene da gledaju kada će glasnik stići. Izvidnici su oštrim pogledom promatrali dolazak glasnika. Oni koji su nosili loše vijesti dolazili su teškoga koraka. Oni koji su nosili dobre vijesti dolazili su lagana koraka, „u trku“. Njihov je način dolaska otkrivao njihovo uzbuđenje. Uočiti glasnika kako dolazi bio je veličanstven prizor. Biblija govori o tome kako su divne noge onih koji donose radosnu vijest. Kada se moja kćer rodila, želio sam zagrliti liječnika koji je donio vijest o rođenju. Nama su dragi oni koji nam donose dobre vijesti. Uvijek nosim u lijepom sjećanju čovjeka koji mi je donio vijest o Kristu. Svjestan sam da me je Bog spasio, ali se uvijek rado sjetim i čovjeka po kojemu mi je došlo spasenje.

Dovoditi ljude Kristu jedan je od najvećih mogućih osobnih blagoslova koji uopće možemo iskusiti. To što smo kalvinisti neće nas udaljiti od takvoga iskustva. Povijesno gledano, kalvinisti su vrlo aktivni u evangelizaciji i svjetskoj misiji. Kao ilustraciju toga, dovoljno je podsjetiti se na Edwardsa, Whitefielda i na Veliko probuđenje. Mi imamo smislenu ulogu u propovijedanju evanđelja: propovijedamo i objavljujemo evanđelje. To nam je dužnost i prednost. Bog je, međutim, onaj koji daje sjemenu da raste. On nas ne treba za svoje djelo, ali je vrlo zadovoljan kad smo dijelom toga djela.

Jednom mi je neki evangelizator rekao: „Daj mi bilo kojega čovjeka na petnaest minuta, i ja ću ga dovesti do odluke za Krista.“ Nažalost, čovjek je zaista vjerovao u te svoje riječi. Bio je uvjeren u svoju moć uvjeravanja. Ne sumnjam da je to čovjek koji je imao uspjeha. Bio je toliko naporan da mu vjerujem kako su se svi već nakon petnaest minuta odlučivali za Krista. On je možda mogao jamčiti odluku za petnaest minuta, ali nije mogao jamčiti obraćenje. Ljudi su donosili odluku samo da ga se otarase.

Ne smijemo zapostaviti našu ulogu u evangelizaciji, ali je ne smijemo ni precijeniti. Mi propovijedamo, svjedočimo. Dajemo izvanjski poziv. Samo Bog može poslati nutarnji poziv. To me tješi, a ne obeshrabruje. Mi moramo učiniti svoje, a Bog će svoje.

Preuzeto iz knjige: R.C. Sproul, Izabranici Božji, Osijek: Kršćanski centar “Dobroga Pastira”,2010.,  str. 194-198.

Naslovna fotografija:www.thegospelcoalition.org

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link.

Odgovori