GAFCON – OŠTRO PISMO CRKVAMA I NADBISKUPU JUSTINU!

U petak 22. lipnja uz svečano euharistijsko slavlje završila je treća Globalna anglikanska konferencija za budućnost – GAFCON. Posljednjeg dana službeno je objavljeno priopćenje za javnost no u nešto drukčijem obliku no što se očekivalo. Priopćenje za javnost uopće nije priopćenje već je pismo napisano crkvama i nadbiskupu od Canterburyja. Iako je primarno pisano za Anglikansku Crkvu primasi su izjavili da je ono relevantno za sve crkve koje ljube Gospodina Isusa Krista.

U samom Pismu crkvama očigledna je doza entuzijazma koja je rasla iz dana u dan na GAFCON susretu pa je tako i izjava jednog od delegata našla svoje mjesto u samom dokumentu: “Na crkvenim saborima ne smijemo oponašati puteve svijeta već se okupimo na molitvu, slavljenje (euharistijsko), savjetovanje, odlučivanje pa i discipliniranje ako je to potrebno. Ovi sastanci moraju biti koncilijarne prirode, odlučni u pomicanju crkve naprijed u misiju i zajednički život. Mora postojati volja za čvrsto discipliniranje u ljubavi kako bismo grješnike doveli do pokajanja i obnove.” Namijenjeno je ovo bilo za sve primase unutar Anglikanskog Zajedništva a naročito onima koji zauzimaju liberalne stavove po pitanju seksualnosti. U Pismu se također otvoreno proziva sve one provincije koje krše Lambetsku odredbu 1.10 koja je potvrđena na Lambetskoj konferenciji 1998. godine a koja govori da je brak isključivo zajednica muškarca i žene.

Budući da se GAFCON namjerava okrenuti punom koncilijarnom načinu djelovanja, a što će zasigurno učvrstiti poziciju GAFCON crkava u Anglikanskom zajedništvu (71%), prvi puta u povijesti GAFCON-a sazvano je službeno sinodalno vijeće, kako bi uputili poruku nadbiskupu od Canterburyja koji je odgovoran za Lambetsku konferenciju 2020. godine. Zahtjevi Sinodalnog vijeća GAFCON-a su sljedeći:

1. Kao pune članove na Lambetsku konferenciju 2020. pozovite provincije: Anglikansku Crkvu Sjeverne Amerike i Anglikansku Crkvu Brazila.

2. Ne pozivajte biskupe onih provincija koji se zalažu za seksualne prakse koje su u suprotnosti s jasnim učenjem Svetoga pisma i odredbe 1.10 Lambetske konferencije iz 1998. godine, osim ako se nisu pokajali i povukli ranije donešene odluke.

Iako je GAFCON uputio izravnu poruku nadbiskupu Justinu Welbyju koji služi kao “duhovni vođa” svih anglikanaca, teško je za očekivati skoru i pozitivnu odluku na zahtjeve GAFCON primasa.

Cijeli dokument možete pročitati na internestkim stranicama GAFCON-a

Odgovori