NOVA KNJIGA: “Priča o nadbiskupu Thomasu Cranmeru”

U izdanju Kršćanskog centra “Dobroga Pastira” iz Osijeka (Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH) iz tiskano je prvo izdanje nekog djela Mihaela Starina na hrvatskom jeziku. Radi se o pjesmi pod punim nazivom ” Priča o nadbiskupu Thomasu Cranmeru O njegovoj ustrajnosti u pravoj vjeri, o njemu koji Papino učenje ospori i u Engleskoj od kraljice Marije strašnu smrt doživje”.

Thomas cranmer

Ovu je znamenitu pjesmu Starin napisao 1560, godine dok je djelovao u Baranji (Lugu) kao biskup. Pjesma je nastala kao interpretacija zapisa o Cranmerovom mučeništvu iz poznate knjige Johna Foxa, Book of Martyrs koja je na latinskom objavljena 1559. godine.

Hrvatski prijevod je sačuvao arhaični izričaj što se može vidjeti po prvim stihovima ove pjesme koju ovdje donosimo:
U današnje vrijeme, tisuću petsto pedeset šeste,
Na otoku države Engleske,
Veliki red krstjana na vatri spaljuju,
U bjesnilu svijeta,
One koji u papinu svetost ne uzdahu se,
Nego samo u Boga jednoga;

U Svetoga Sina Božjega, Isusa Krista,
U Duha Svetoga, kao što bješe u Vjerovanju,
Vjernim krstjanima bivajuć’ u Svetoj Majci Crkvi,
U mučeništvu istinskom,
Vjera njihova u Krista pokolebati se neće
U plamenu hitre vatre.

Nadbiskup Thomas Cranmer bijaše jedan od njih,
Za ime Kristovo on patiše tada…

Knjiga se može naručiti putem e-maila: protestantsko.uciliste@gmail.com 

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori