ZAVRŠENA OXFORDSKA TEOLOŠKA KONFERENCIJA

Druga po redu “Teološka konferencija Pusey House” održana je od 9. do 11. srpnja u Oxfordu. Ova konferencija pod pokroviteljstvom Sveučilišta u Oxfordu organizirana je u duhu Oxfordskog pokreta, odnosno anglokatoličkog teološkog diskurza. Konferencija je također uključila ekumensku dimenziju Crkve jer su među predavačima također bili pravoslavni, katolički i luteranski profesori teologije. Naziv i tema konferencije bila je “Totus Christus: Poznavati i ljubiti Sina Čovječjeg” a što upućuje na Augustinov koncept punine Kristove kroz trostruko tijelo Kristovo.

37103295_10155415580845178_3536520868035297280_n
Crkva svetoga Evidija u Oxfordu gdje su održana predavanja i liturgijska bogoslužja

Cilj konferencije bio je istražiti Kristov misterij u povijesnom, biblijskom i liturgijskom kontekstu. Titula “Sin Čovječji” evocira različite aspekte punine Kristove, njegove ljudskosti i božanstvenosti, njegovog zemaljskog poslanja, sakramentalnu prisutnost te eshatološku konzumaciju njegova djela. Taj termin Sin čovječji” također sugerira ljubav spram čovjeku te poziv na zajedništvo s Trojedinim Bogom kroz Kristovo tijelo a za život svijeta.

Neki od istaknutijih predavača bili su N.T Wright, Rowan Williams, Lydia Schumacher, Kallistos Ware i Malcolm Guite koji su svojim izlaganjima predstavili novosti u teološkom istraživanju koje su od velike važnosti za suvremenu Crkvu, stoga ne čudi da je ova konferencija bila i ekumenska u svome karakteru. Predstavnici Crkve Engleske, Ujedinjene metodističke Crkve, Episkopalne Crkve (SAD), Anglikanske Crkve SJeverne Amerike, Rimokatoličke Crkve, Ruske pravoslavne Crkve i Protestantske reformirane kršćanske Crkve u RH (uključujući i Mađarsku) mogli su zajedno s predavačima ući u dijalog kako nakon svakog predavanja tako i na zajedničkim druženjima za vrijeme ručka i večere.

PREDAVAČI.jpg
Predavači nakon zatvaranja konferencije

Ovakva konferencija je od velikog značaja za Crkvu u cijelome svijetu upravo zato što je naglasak stavljen na jedinstvo Kristovog tijela bez obzira na kulturološke i liturgijske razlike. Možda i najbolji primjer jedinstva Crkve mogao se vidjeti u zajedničkim Jutarnjim i Večernjim liturgijama gdje su uz tradicionalnu anglikansku liturgiju sudionici mogli prisustvovati i pravoslavnom bogoslužju. Sljedeća konferencija će se održati za dvije godine a tema će biti “Sveti Duh i kršćansko poslanje”.

36915608_1311839718948317_1377888593036443648_o (1).jpg
Rowan Williams, canterburyjski nadbiskup u miru i profesor teologije
  • IPA

Odgovori