RUSKA PRAVOSLAVNA CRKVA NA KORAK DO RASKOLA S CARIGRADSKOM PATRIJARŠIJOM

Od kako je Carigradski patrijarh Bartolomej I. pokrenuo proces priznanja autokefalne (samosvojne) Pravoslavne Crkve u Ukrajini, evidentne su napetosti između Ruske pravoslavne Crkve i Carigradske patrijaršije.

Dana 14. rujna 2018., na izvanrednom zasjedanju Sinode Ruske pravoslavne crkve u Danilovskom manastiru u Moskvi, razmatrano je pitanje postavljanja dvojice egzarha carigradskog patrijarha u Kijevu, a sukladno odluci Carigradske patrijaršije o “davanju autokefalnosti”  Pravoslavnoj crkvi u Ukrajini.

U svezi navedenog, Sinoda je donijela odluku da se prekida:

  • spominjanje carigradskog patrijarha Bartolomeja na bogoslužjima,
  • zajedničko služenje s episkopima (biskupima) Carigradske patrijaršije,
  • sudjelovanje Ruske pravoslavne crkve na svim skupovima episkopa, teološkim dijalozima, međucrkvenim komisijama i drugim strukturama u kojima predsjedaju ili supredsjedaju predstavnici Carigradske patrijaršije.

O svemu navedenom, donijeta je i posebna izjava.

Iako je evidentno došlo do prekida određenih odnosa između dvije Pravoslavne patrijaršije, još uvijek ne možemo govoriti o potpunom raskolu (prekidu euharistijskog zajedništva i sl.).

Pravoslavlje u Ukrajini je podjeljeno na nekoliko Pravoslavnih crkava: Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovskog patrijarhata, Ukrajinska pravoslavna crkva Kijevskog patrijarhata te Autokefalna ukrajinska pravoslavna crkva. Osim ovih tu su i manje nepriznate Pravoslavne crkve.

crkva

Ovdje treba spomenuti i brojnu Ukrajinsku grkokatoličku crkvu koja je po obredu istočna crkva (uglavnom identična Pravoslavnoj) no priznaje vrhovni autoritet rimskog Pape, te je po tomu u punom zajedništvu s Rimokatoličkom crkvom i zajedno s njom čini jedinstvenu Katoličku crkvu.

Ruska pravoslavna crkva koja se smatra majkom Crkvom ukrajinskih pravoslavnih kršćana dala je autonomiju (ali ne i putpunu autokefalnost) samo Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi Moskovskog patrijarhata.  No od 1992. godine službeno je registrirana i traži autokefalnost  i Ukrajinska pravoslavna crkva Kijevskog patrijarhata. Po kanonima Pravoslavne crkve, da bi neka Pravoslavna crkva dobila autonomiju (niži oblik samostalnosti) ili autokefalnost (potpuna samostalnost) potrebno je da za to dobije blagoslov od Majke crkve.

Tomos, odnosno dokument o autokefalnosti daje carigradski patrijarh koji je u pravoslavnom svijetu prvi među jednakim patrijarsima.

Kako se rješenje ukrajinskog crkvenog pitanja nije naziralo, u rješavanje istog direktno se uključila Carigradska patrijaršija što je rezultiralo evidentnim početkom raskola između Ruske pravoslavne crkve i Carigradske patrijaršije.

Hoće li ovo pokrenuti i priznanje drugih još uvijek nepriznatih Pravoslavnih crkava (poput Makedonske pravoslavne crkve i sl.), ostaje da se vidi. No, zasigurno će, ako do toga dođe, doći i do novih podjela u Pravoslavnom svijetu.

Izvor:

patriarchia.ru

spc.rs

 

Odgovori