Živimo sveto

Pozvani milošću da živimo sveto

Bog nas poziva po svojoj milosti i svojom milošću čini da se tom pozivu odazovemo. Poziv koji nam Krist upućuje, podrazumijeva da ga nasljedujemo u svemu i da živimo sveto.

Pozvani milošću da živimo sveto

Božji je poziv milostiv, on nam pokazuje Božje milosrđe. Ali milostiv je i po tome što ga mi ničim nismo zaradili, što ga zapravo uopće nismo zaslužili. Biti pozvan znači biti primalac milosti (2 Tm 1,9). Prisjetite se Pavlove silne bujice riječi kada pred Korinćanima ovo razlaže.

Bog nije pozvao mnoge od “velikih” ovoga svijeta, nego je svoj božanski poziv uputio siromašnima i malenima, kako bi pokazao da njegov poziv ljudima potječe jedino iz njegove ljubavi i blagonaklonosti prema grješnicima (1 Kor 1, 26-29).

Vidi i ovo: Mogu li se izabrani oduprijedi Kristovom pozivu?

Božji je poziv svet. Mi smo nazvani “svetima”. Naravno, pozvani smo da budemo sveti, ali Pavao bez sumnje, upotrebljavajući ovaj izraz, ima na umu i nešto više. Ono što nas odvaja, što nas posvećuje, jest Božji poziv. Odazvati se tom pozivu znači predati se životu svetosti i biti vođen putem poslušnosti, koji vodi u njegovo nebesko kraljevstvo.

Važno je napomenuti da je narav našeg poziva presudni činilac u našem svjedočanstvu. Mi smo pozvani da živimo tako da se očituje Božja slava (1 Pt 2,21).

Živimo sveto

Što se njegova usmjerenja tiče, Božji poziv teži k nebu. Mi smo sudionici nebeskog poziva (Heb 3,1), i to je “nada na koju smo pozvani” (Ef 1,18), u kojoj već ovdje  i sada počinjemo sudjelovati (usp. Ef 4,4).

Vidi i ovo: Pozvani na svetost

Pozvani smo u Božje kraljevstvo i slavu (2 Sol 2,14) i imamo jamstvo: “Bog svake milosti, koji vas poziva na vječnu slavu u Kristu, on će vas… učvrstiti, ojačati, utvrditi” (1 Pt 5,10). Odatle je jasno da je Božji poziv nešto što u kršćanski život uvodi i na svakom stupnju njegova razvitka određuje oblik tog života.

Preuzeto iz: Sinclair B. Ferguson, Kršćanska vjera i život, str. 37.

Naslovna fotografija: vjeraidjela.com

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori