John R.W. Stott: KRŠĆANINU JE MJESTO U LOKALNOJ KRŠĆANSKOJ ZAJEDNICI

Božji je plan da nas pomiri ne samo sa sobom nego i sa drugima. Zato on ne spašava nepovezane pojedince odijeljene jedne od drugih, već stvara narod svoje svojine.

To je jasno postavljeno već u prvim poglavljima knjige Postanka. Bog je pozvao Abrahama da ostavi svoj dom i prijatelje u Mezopotamiji, te mu obećao dati i zemlju u nasljedstvo i potomstvo kojeg će broj biti poput broja zvijezda na nebu ili pijeska na morskoj obali. Ovu je zakletvu, da će razmnožiti Abrahamovo sjeme i da će po njemu blagosloviti sve narode na zemlji, potvrdio kasnije i njegovom sinu Izaku i njegovom unuku Jakovu.
Jakov je međutim umro u iseljeništvu u Egiptu. No, njegovih je dvanaest sinova preživjelo, postavši rodozačetnicima dvanaestorim plemenima izraelskim. Bog je Jakova nazvao “Izrael”, te je, pošto je “Izraelovu djecu” oslobodio egipatskog ropstva, iznova potvrdio svoj zavjet.
No, kako da sve obitelji svijeta budu blagoslovljene? Iz stoljeća u stoljeće, kako se odvijala Izraelova povijest, sve se više sticao dojam da je taj narod prokletstvo a ne blagoslov. Božji je narod, okružen visokim zidinama u svojim gradovima izbjegavao bilo kakav kontakt s poganima, da se ne bi kojim slučajem onečistio. Činilo se kao da su promašili svoju sudbinu da budu oni koji će blagoslivljati cijeli svijet. Hoće li se Božje obećanje dato Abrahamu ostvariti ili neće? Hoće! Mnogi su proroci prema Gospodnjoj riječi znali da će, kada dođe Mesija, Božji pomazanik – Knez, sa svih strana svijeta dolaziti poklonici da bi ušli u Božje kraljevstvo.

Pratite nas na fb stranici HORIZONTI VJERE

Na kraju je Krist i došao. Isus iz Nazareta je obznanio neposredni dolazak dugo očekivanog Kraljevstva. Govorio je da će doći mnogi sa sjevera, juga, istoka i zapada i sjesti s Abrahamom, Izakom i Jakovom. Božji narod neće više biti neki odvojen narod, već društvo čiji će pripadnici biti sabrani od svake rase, naroda i jezika. “Pođite…”, zapovijedio je uskrsli Gospodin svojim sljedbenicima, “i učinite mojim učenicima sve narode…” Puni broj svih tih učenika nazvao je “svojom Crkvom”.
Tako se Božje obećanje Abrahamu, nekoliko puta ponovljeno i njemu i njegovim sinovima, danas obistinilo u nastanku i rastu sveopće Crkve. “Ako li ste Kristovi”, pisao je Pavao, “onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju”. 
Jedna od najzanimljivijih  slika koje Pavao koristi da bi prikazao jedinstvo onih koji vjeruju u Krista, je slika ljudskog tijela. Crkva je “Kristovo tijelo”. Svaki kršćanin je ud ili organ tog tijela, dok je sam Krist glava, upravljajući djelatnostima tijela. Nema svaki ud istu funkciju, ali je svaki potreban za potpuno zdravlje i korist tijela.
Cijelo tijelo se održava zajedničkim životom. Taj je život Sveti Duh. Njegova prisutnost čini cijelo tijelo jednom cijelinom. Crkva svoju cjelovitost duguje upravo njemu. “Jedno tijelo i jedan Duh”, naglašava Pavao. Izvanjske, organizacijske podjele Crkve koliko god su za žaljenje, ipak ne uništavaju unutarnje i duhovno jedinstvo. Ono je neuništivo,  jer je ono “jedinstvo Duha” ili “zajedništvo Duha”. To što smo uključeni u njega čini nas duboko i trajno jednim.

No, glupo je tvrditi pripadnost velikom sveopćem Tijelu, tzv. sveopćoj Crkvi, ukoliko ne sudjelujemo u jednoj od njezinih lokalnih očitovanja. U takvoj naime zajednici nalazimo priliku za štovanje Boga, razvijamo međusobno zajedništvo, te zajedno služimo široj društvenoj zajednici.

Mnogi se danas bune protiv Crkve kao organizacije i neki je čak posve odbacuju. Često, nažalost to možemo razumjeti, jer je Crkva ponekad arhaična, okrenuta prema sebi, pa i reakcionarna. Moramo se međutim podsjetiti da je Crkva sazdana od ljudi – grešnih i pogrešivih ljudi. No, to nije razlog da je odbacimo jer smo i mi grješni i lako pogriješimo.
Trebamo također razumijeti da nisu svi izvanjski pripadnici Crkve istovremeno i pripadnici prave Crkve Isusa Krista. Nekima od onih čija su imena napisana na crkvenim zidovima i u crkvenim knjigama, imena nisu zapisana, kako je to Isus rekao, “u nebesima”. Iako je to činjenica o kojoj Biblija često govori, mi nismo pozvani da sudimo jer “Poznaje Gospodin one koji su njegovi”. Božji sluga krštenjem prima u vidljivu Crkvu sve one koji svjedoče svoju vjeru u Isusa Krista. Ali samo Bog zna tko uistinu živi svoju vjeru, jer samo Bog vidi čovjekovo srce.

Pratite nas na instagramu

Sveti Duh ne samo da započinje zajednički život Crkve, već on također i stvara zajedničku ljubav. Prvi plod Duha je ljubav. Sama narav Duha je ljubav, tako da je on udjeljuje onima u kojima prebiva. Svi su kršćani iskusili tu ljubav kad su bili privučeni ka drugim kršćanima koje jedva da su poznavali… Dionici smo Božje obitelji. Zaista, “znamo da smo iz smrti prešli u život jer ljubimo braću“, veli Ivan. Ne radi se o sentimentalnoj ljubavi. Ona čak nije bitno emocionalna! Bit je njezina žrtvovanje sebe. Ona se očituje u želji da služi, da pomogne i da obogati ljude oko sebe. Ta ljubav pobjeđuje i centrifugalnu silu grijeha. Ljubav spaja gdje grijeh razdvaja, i grijeh pokušava razdvojiti tamo gdje je ljubav pomirila.
Stranice crkvene povijesti su nažalost često bile uprljane sebičnošću i glupostima pa i očitom neposlušnošću prema Kristovom učenju. I danas ima crkava koje izgledaju mrtve ili kao da umiru; ne odišu životom. Druge neke su razorene ogovaranjem i zatrovane neljubavlju. Moramo priznati da mnogi koji se deklariraju kršćanima ne pokazuju ljubav i ne žive nalik na Krista.

Ipak je kršćaninu mjesto u nekoj lokalnoj kršćanskoj zajednici koliko god je nesavršena. U njoj neka traži uvijek nove kvalitete u odnosima koje Krist daje svojoj djeci. U takvom zajedništvu neka sudjeluje kako u crkvenom štovanju tako i u svjedočanstvu.

Preuzeto iz: John R.W. Stott, Što je kršćanstvo?, str. 105-109  (Osijek: Izvori 1986).

Odgovori