KAKO KORISTITI SADAŠNJE VRIJEME ZA VJEČNOST?

Život je vrijeme da se služi Gospodinu, vrijeme da se osigura velika nagrada.

Biblija jasno uči da ono što jesmo kad umremo – bez obzira obraćeni ili neobraćeni, bez obzira vjernici ili nevjernici, bez obzira pobožni ili bezbožni – takvi ćemo biti kad se ponovno dignemo na glas trube. Nema pokajanja u grobu; nema obraćenja nakon posljednjeg izdisaja. Sad je vrijeme da se vjeruje u Krista i dosegne vječni život. Sad je vrijeme da se okrene od tame k svjetlu i osigura poziv i izbor. Dolazi noć kad nitko neće moći raditi. Kako stablo padne, tako ostane ležati. Ako ostavimo ovaj svijet odbijajući pokajati se i vjerovati, uskrsnog jutra dići ćemo se u istom stanju i otkriti da bi “bilo bolje da se nikada nismo ni rodili” (vidi Matej 26:24).

“Ovaj život je vrijeme naše pripreme za buduće stanje. Naše duše zauvijek će nastaviti kao što smo ih učinili na ovom svijetu. One sklonosti i htijenja uma koje čovjek nosi sa sobom iz ovoga života, zadržat će se i u sljedećem. Apsolutno je istina da nebo usavršava ona sveta i dobra htijenja koja su započeta ovdje, ali drugi svijet ne mijenja čovjeka u pogledu njegova glavnog stanja. Onaj koji je prljav, i dalje će biti prljav; onaj koji je nepravedan, i dalje će biti nepravedan.” Tillotson

Moj je velik savjet čitateljima da to upamte i da dobro iskoriste svoje vrijeme. Smatrajte to materijalom od kojega je život sačinjen i nikada ga ne tratite i ne odbacujte. Vaši sati, dani, tjedni, mjeseci i godine svi imaju nešto reći za vaše vječno stanje nakon groba. Što sijete u ovom životu na zemlji, sigurno ćete požeti u životu koji dolazi. Kao što je sveti propovjednik Richard Baxter rekao, to je “sad ili nikad”. Što god činimo u svojoj vjeri, mora biti učinjeno sada.

Sjetite se toga u svome korištenju sredstava milosti od najmanjih do najvećih. Nikada u vezi s njima ne budite bezbrižni. Ona su dana da vam budu pomoć prema vječnom svijetu i ni prema jednome od njih ne smijemo se lakomisleno odnositi ili olako i s nepoštovanjem njime rukovati. Vaše dnevne molitve i čitanje Biblije, ponašanje tijekom tjedna i na dan Gospodnji na bogoštovlju – sve je to važno. Koristite to kao onaj koji na pameti ima vječnost.

Držite to na pameti kad god ste kušani na zlo. Kad vas grešnici mame i kažu: “To je samo mali grijeh” ili kad vam Sotona šapće u srce: “Što te briga; nema velike štete u tome. Svatko to čini”, tada pogledajte iza vremena u nevidljivi svijet i pred kušnju stavite misao o vječnosti. Velika je misao koju je izrekao mučenik, reformator i biskup Hooper kad ga je netko nagovarao da se odrekne svoga mišljenja prije nego je bio spaljen rekavši mu: “Život je sladak, a smrt gorka.” “Istina”, rekao je ovaj dobar biskup, “potpuno istina! Ali vječni život još je slađi, a vječna smrt još gorča.”

John Charles Ryle

John Charles Ryle (1816.-1900.)
anglikanski biskup
Izvor: Put života br.358, 12/2012

Odgovori