(VIDEO) DOLAZI LI GOSPODIN USKORO?

33. nedjelja kroz godinu (B)

Čitanja:

Dn 12, 1-3; Ps 16, 5.8-1; Heb 10, 11-14.18; Mk 13, 24-32

Godina se polako bliži kraju. Iduće nedjelje je Nedjelja Krista Kralja, posljednja nedjelja u liturgijskoj godini. Nakon toga započet će razdoblje adventa, vrijeme priprave za Božić. I jedna će godina nepovratno biti iza nas.

Budući da živimo u vremenu, dakle ograničeni vremenom i prolaznošću, znamo je, u ovozemaljskom smislu, sve prolazno pa i mi sami i da se sve bliži svome kraju.
Kako rekosmo, jedna će godina uskoro biti iza nas. No kraj jedne, početak je druge godine. Završetkom zapravo započinje novo razdoblje.
Biblija nam govori kako i ovaj svijet u kojem živimo ima svoj kraj. No, kao što kraj godine ne znači kraj vremena, tako i kraj svijeta u kojem živimo ne znači doista i kraj svega. Čak ni naša smrt ne znači kraj života.

Na kraju vremena dolazi Krist. Očekujemo njegov ponovno dolazak. A s njegovim dolaskom i novi početak. Kraj vladavine zla i početak vladavine dobra.

O tome je prorokovao i prorok Danijel u 12, 1-3. Iako se o vremenu nevolja koje je Božji narod imao dok je Palestina bila pod grčkom vlasti, te o izbavljenju koje će uslijediti, ovdje je objavljena i eshatološka poruka o kraju ljudske povijesti. Veliki knez Mihael  (Mihael  = ” Tko je kao Bog”) zapravo predstavlja konačnog osloboditelja, Krista. Opisan nam je kraj vremena, odnosno dolazak Krista osloboditelja. A Njegovim dolaskom zapravo dolazi spasenje Božjem narodu.

Spasenje naroda Božjega

„U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti – svi koji se nađu zapisani u knjizi“. (Danijel 12, 1).
Spasenje se potpuno ostvaruje Kristovim dolaskom. Mi već sada živimo spasenje, ali još uvijek nismo u punini spasenja. Ta punina, taj novi život, zapravo je novi početak koji nas čeka kada se Krist pojavi u svojoj slavi. Danijel govori i o uskrsnuću, o uskrsnuću onih koji će ustati na život vječni a drugi za vječnu gadost. Na život vječni ustaju oni koji su i svojim životom potvrdili život s Bogom: Umnici, koji su druge poticali na pravednost i koji će sjati poput nebeskog svoda, kao zvijezde kroz cijelu vječnost (Daniel 12, 3).
Oni koji ustaju za život su Božji narod, spašeni. Njihova imena su upisana u knjizi, knjizi života.

Spašenima su oprošteni grijesi 

Pisac poslanice Hebrejima u 10, 11-14,18, govori o prinosu žrtava. Svećenici su u Starome zavjetu prinosili žrtve za grijehe koje zapravo nisu mogle „odnijeti grijeha“. Krist je podnio „jedincatu žrtvu“ za naše grijehe. Njegovom smo krvlju upisani u knjigu života.
Jednom oprošteni grijesi, potpuno su oprošteni, i nema prinosa za njih.

Kristova žrtva ne samo da je savršena već je „učinio zauvijek savršenim one koje posvećuje“ (Hebrejima 10, 14).  Bog nas, samo kroz svoju žrtvu, ne zbog naše savršenosti, gleda kao savršene, pravedne, svete da bi smo takvi mogli baštiniti kraljevstvo nebesko.

Prepoznati kraj

Isus nas poziva na ustrajnost do kraja. Na drugim mjestima u evanđeljima, posebice u Mt 24 poglavlju govori o znacima koji prethode njegovom dolasku. Poziva nas na budnost i postojanost. I to je zapravo cilj Isusovih kazivanja. Naša ustrajnost, naša budnost, naše iščekivanje i spremnost.

U današnjem evanđelju Isus nas poziva da prepoznamo znake vremena. Prepozna se kad nešto dolazi kraju. Znamo kad godina dolazi kraju. Prepoznajemo i kad ljudski život dolazi kraju… Tako postoje neke naznake i kad će ovaj svijet doći kraju. Da bismo ih poznavali potrebno je čitati i razumjeti Isusova proročanstva o kraju.

Krist-dolazi-696x464Ova apokaliptička slika je zapravo posebno znakovita. Isus govori o suncu koje će pomrčati, mjesecu koji više neće svijetliti, zvijezde će s neba padati. Dakle, prolazna svjetlost će nestati da bi se pojavila neprolazna svjetlost. Prolazna svjetlost se pretvara u tamu da bi se očitovala vječna, neprolazna svjetlost.

Ivan u Otkrivenju piše sljedeće: „Gradu ne treba sunce ni mjesec da svijetle u njemu jer ga je rasvijetlio sjaj Božji a Janje mu je svjetiljka.“ (Otkrivenje 21, 23).

Daniel u svome prorštvu govori da će i oni koji ustanu na život vječni sjati “kao sjajni nebeski svod” i “kao zvijezde navijeke” (Daniel 12, 3).

Njegova riječ je pouzdana

Isus želi da mu vjerujemo. Da se pouzdamo u njegovu riječ. Njegove riječi su sigurne i neprolazne. One su „da“ i „amen“. Krist ima riječi vječnoga života.  Sotona je već na početku, u Edenu doveo u sumnju Božju riječ. To čini još većim intenzitetom i danas. I to je razlog zašto su mnogi kršćani izgubili vjeru u Kristov dolazak.

Isus nas vraća na riječ i na povjerenje Njegovoj riječi. Proći će i nebo i zemlja ali ne i njegova Riječ.

Imamo znake, nemamo datum

Iako je bilo pokušaja da se odredi i točan datum Njegova dolaska, takvi su pokušaji ispali neozbiljni. Probali su to Adventisti, Jehovini svjedoci u 19 i 20 stoljeću, ali i mnogi drugi i u novije vrijeme. Svakih par godina pojavi se neki datum kraja svijeta, Kristovog dolaska i sl.

No, Isus je jasan. To vrijeme nitko ne zna, samo Otac nebeski. I to vrijeme je određeno. I kad dođe vrijeme, dogodit će se. Kao što je i Kristovo rođenje došlo u određeno vrijeme.
Kristov dolazak se neće odlagati, Isus neće zakasniti, kako kaže pisac poslanice Hebrejima: „“Još malo, vrlo malo, i doći će onaj koji ima doći; neće zakasniti.“ (Heb 10, 37).

Krist dolazi uskoro

Pismo na više mjesta govori o „skorom“ Kristovom dolasku. Kako je to izrečeno prije 2000 godina, a još se nije dogodilo, mnogi sumnjaju u ovo Kristovo obećanje.
No, vrijeme u kontekstu vječnosti nema isto značenje kao i nama koji vrijeme mjerimo brojem naših godina.

Zato su skoro sve generacije kršćana vjerovale da će Isus uskoro doći. Iz današnje perspektive mi možemo reći da su bili u krivu. U kontekstu vremena, kako ga mi razumijemo može tako izgledati. No, u kontekstu vječnosti su bili u pravu. I svaka nova generacija je sve više bila u pravu.
I mi smo danas bliži nego ikada dolasku Kristovu. Ni jedna generacija kršćana mu nije bila bliže.

Upravo zato Isus govori o tomu kako „neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve ne zbude“. Ove su riječi mnoge inspirirale da se pronađe koji je to naraštaj koji će dočekati Krista. Iako se ovdje zapravo govori o razorenju Jeruzalema čemu je ta generacija doista svjedočila, Isus govori i eshatološki, a pravo tumačenje jedino može biti da je svaka generacija ona koja ide u susret Kristu.

Nijedan naraštaj neće proći, a da se neće ispuniti njegove riječi, to jest da dotični naraštaj neće stati pred njegovo lice. Samo je pitanje hoće li pojedinci u tom naraštaju prepoznati njegovu blizinu, to jest hoće li prepoznati njegove riječi kao neponovljive i neupitne. A od toga nema ništa važnije ni za život pojedinca ni za život društva. Zato bez obzira na to što se sve ima dogoditi u našem naraštaju u svijetu, najbitnije od svega je držati se njegove neprolazne riječi koja svakome onome koji je prima podaruje isti dar neprolaznosti (Ivan Bodrožić)

I kako nam život prolazi, iz dana u dan smo bliže. Danas smo bliže za dan nego jučer, za tjedan nego prošle nedjelje. Ne idemo nazad, nego samo naprijed prema tome slavnom Danu. A ako ga i ne bude za našeg života, naš odlazak Njemu bit će taj naš dan kad ćemo doći do svoga cilja.  I, kako kaže Danijel, ustat ćemo ili za život vječni ili za sramotu, vječnu gadost.

Što bliže Kristu danas

Vječnost s Kristom počinje danas. Tko danas ne živi s njim, neće ni u vječnosti. Tko mu se danas ne približava iz dana u dan, neće biti spreman za Njegov slavni dolazak.
Zato nam je važna Riječ, jer u njoj nalazimo te smjernice po kojima možemo prepoznati vrijeme u kojem živimo i blizinu Njegova dolaska.

No, ono što je puno važnije je zapravo da budemo pripravni za njegov dolazak ili naš odlazak bez obzira kada će Njegov dolazak k nama ili naš odlazak k Njemu uslijediti.

Biskup Jasmin Milić

  • Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link

Odgovori