ŠTO ZNAČI “KOJI JESI NA NEBESIMA”? – Tumačenje Molitve Gospodnje

Izgovarajući “Koji jesi na nebesima” molimo i svjedočimo da je Bog uzvišen, na nebu koje je Božje prijestolje.

” Jer ovako govori Višnji i Uzvišeni, koji vječno stoluje i ime mu je Sveti: ‘U prebivalištu visokom i svetom stolujem, ali ja sam i s potlačenim i poniženim…” Izaija 57,15″

Nastavljamo razmišljati o uvodnim riječima Molitve Gospodnje. U prethodnom razmatranju smo govorili o Bogu kao našem Ocu. Ovoga puta razmišljamo o Bogu koji je na “Nebesima”. Bog nam se prvo predstavlja u Njegovoj bliskosti, očinskoj ljubavi prema nama. On je na Nebesima, uzvišen, velik, iznad nas, no i kao takav je naš Otac kojemu se možemo obratiti u molitvi s pouzdanjem i povjerenjem.

Kada molimo “Koji jesi na nebesima” ispovijedamo da je nebo Božje prijestolje

Biblija naziva mjesto Božje slave, Božjeg prijestolja, Božjeg obitavališta Nebom, Nebesima. Naravno, Nebo, u smislu “prostora” gdje Gospodin prebiva ne može se razumjeti našim poimanjem neba, dakle prostora iznad našeg planeta. Svi koji su letjeli avionom, “plovili su nebom”, Međutim Nebo kao Božji dom, ne samo da je iznad našeg planeta već i iznad cijelog stvorenog svemira.

Ta slava Božjeg obitavališta nije samo Božji dom, nego i naš dom u vječnosti. Apostol Pavao kaže da je naša domovina na nebesima (Filipljanima 3, 21), a Isus nam govori kako nam je pripravio već mjesto u toj nebeskoj domovini te da će ponovno doći da nas uzme k sebi, kako bismo bili tamo gdje je i On (Ivan 14, 1-4). Nebo je dakle cilj našeg kršćanskog života.

Koji jesi na nebesima

Kada kažemo da je naš Otac na nebesima, time zapravo ispovijedamo Njegovu veličinu i suverenost te se klanjamo Njegovoj svetosti. On je iznad svega što se može zamisliti. On je zapravo iznad vremena i prostora. A to znači da nije ograničen ni vremenom ni prostorom. Ta nam se istina otkriva u uvodnom pročitanom retku iz knjige proroka Izaije: Bog na visinama stoluje, ali je i na nizinama, s malenima i potrebitima.

Nažalost, mnogi doživljavaju Boga kao dalekog, nedostižnog, jer ne razumiju pojam Neba kako nam ga Biblija otkriva.

U Katekizmu Biti kršćanin govori se o ovoj prošli sljedeće:

Na 167. pitanje: Što je nebo, odovor je:

Nebo je oblast Božje slave, prisutnosti i moći koje postoji pored ove zemaljske oblasti i iz koje on čuje molitve svoje djece (1. Kraljevima 8; Izaija 61-6; Otkrivenje 21,1-5a).

Na 168. pitanje: Ako je tvoj Otac u nebu, može li pomoći na zemlji, odgovor je?

Da. Bog je svugdje i kao moj svemoćni Otac u nebu, on je u stanju i voljan odgovoriti na moje molitve (Psalam 99; Izaija 6; Efežanima 3,20, 4,6).

Naše molitve upravljamo Uzvišenom ali ne dalekom Bogu. Jer Nebo zapravo nije daleko. Svojim dolaskom među nas, Isus je uprisutnio Boga, uprisutnio Nebo među nama. Kako kaže pisac poslanice Hebrejima, pristup Nebu nam je otvoren snagom krvi Isusove (Hebrejima 10, 19-22). Bog je onaj koji čuje naše molitve. Zapravo je uvijek i svugdje prisutan jer ga vrijeme i prostor ne mogu ograničiti.

Vidi i ovo: Nebo je otvoreno – Pristupamo li smjelo k prijestolju milosti?

Imamo Nebo na svojoj strani, put k Nebu nam je otvoren, Nebo, kao naša konačna domovina nas čeka. Budimo stoga i autentični predstavnici naše nebeske domovine dok hodimo ovom zemljom.

Pomolimo se:

Oče naš, hvala ti da si nam otkrio slavu Neba po sinu svome Isusu Kristu. Hvala ti da si nam Nebo otvorio za naše molitve, i da si nam stan nebeski pripravio. Zahvalni smo ti za svaki nebeski dar u našim životima. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

Autor: Biskup Jasmin Milić

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link

Povezani članci:

Zašto Boga nazivamo Ocem? – Tumačenje Molitve Gospodnje

Oče naš koji jesi na nebesima – pitanja i odgovori o Gospodnjoj molitvi

Odgovori