Što znači “Budi volja tvoja”? – Tumačenje Molitve Gospodnje

Treća prošnja ili molba Molitve Gospodnje glasi: “Budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji”. 

“Oče, ako je moguće, neka me mimoiđe ovaj kalež! Ali neka ne bude moja nego tvoja volja.” (Matej 26, 39).

Ako kraljevstvo Bože vlada u srcima našim, ako smo doista podanici toga kraljevstva, to nas obvezuje da, u poslušnosti Kralju, činimo Njegovu volju.

“Budi volja tvoja” – Budi naum Božji

Božja volja je Božji naum kojega ima sa svijetom i s nama kao pojedincima. A budući da je Bog ljubav, Njegovi naumi za nas nisu protiv nas, već za naše dobro .Njegovi su naumi, kako nam to kaže Božja riječ u Jeremiji 29,11, “naumi mira a ne nesreće”. On nam želi dati “budućnost i nadu”. To što nas je pozvao iz kraljevstva tame u svoje kraljevstvo i što smo se tome pozivu odazvali, ostvarenje je volje Božje u našem životu (Efežanima 1, 9-11).

Budi volja tvoja

Bog svoju volju ne skriva od nas. On nam je objavljuje po Deset zapovijedi, cjelokupnoj objavi Pisma a vrhunac volje Božje nalazimo u Kristovu nauku koji se na najsažetiji način može naći u dvjema zapovijedima ljubavi: Ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu. Dakle, ta objavljena, zapisana Božja volja za nas, svojevrstan je Ustav kraljevstva nebeskoga.Tamo gdje se u poslušnosti pokorava Božjoj volji, tamo je kraljevstvo Božje.

Čovjek je sam po sebi nesposoban vršiti Božju volju. Po naravi smo skloni pobuni protiv Boga. U nama se odvija borba, borba između dobra – volje Božje za nas i zla – volje đavla, neprijatelja čovjekovog. Zato je ova prošnja našla svoje mjesto u Molitvi Gospodnjoj. Molimo za dar vršenja volje Božje, molimo da nas “…svojom milošću osposobi spoznati i izvršavati i podlagati se njegovoj volji u svemu, s poniznošću, radošću, vjernošću, marljivošću, revnošću, iskrenošću i postojanošću, kako to čine i anđeli na nebu” (Westminsterski veliki katekizam 192. odgovor).

Nebo, mjesto Božje slave, Njegova obitavališta kao i obitavališta anđela, arkanđela i svih svetih koji su prije nas u njega prispjeli, mjesto je gdje se Gospodin slavi, Gospodinu u poniznosti pokorava, gdje se svi odazivaju Bogu u “voljnoj poslušnosti i savršenom slavljenju” (Biti kršćanin, odgovor 182.).

Vidi i ovo: Nebo je otvoreno – Pristupamo li smjelo k prijestolju milosti?

Volju Božju spoznajemo dakle po molitvi i po razmatranju Božje riječi. No, kako Isus kaže, u Kraljevstvo Božje nećemo ući našim riječima, bile one i molitva i citiranje Biblije, već upravo vršenjem volje Božje ((Matej 7, 21). Naša duhovnost mora biti konkretno vidljiva po djelima, u skladu s Božjom voljom.

Pisac poslanice Hebrejima nam govori da samo “vršenjem volje Božje” možemo postići obećanje: “Još malo, vrlo malo, i doći će onaj koji ima doći; neće zakasniti” (Hebrejima 10, 27). Neka nam Bog pomogne da tako Njegovu volju vršimo, kako bismo u onaj dan čuli njegove riječi: “Uđi slugo, valjani i vjerni… u veselje svoga Gospodara” (Vidi Matej 25, 14-30).

Pomolimo se:

Oče naš. Priznajemo da u nama nema snage da vršimo volju tvoju. Zato te molimo, da nas po svome Svetome Duhu osposobiš da se odupremo zlu i priklonimo dobru, volji tvojoj. Hvala ti što su tvoji naumi za nas savršeni. I neka se oni ostvare u životima našim. Po Kristu Gospodinu našem molimo. Amen.

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link

Povezani članci:

Zašto Boga nazivamo Ocem? – Tumačenje Molitve Gospodnje

Što to znači da je Bog na nebesima? – Tumačenje Molitve Gospodnje

Kako svetimo ime Božje? – Tumačenje Molitve Gospodnje

Što je kraljevstvo Božje? – Tumačenje Molitve Gospodnje

Budi volja tvoja

Autor: Biskup Jasmin Milić

Odgovori