baked bread

Što znači “Kruh naš svagdanji?” – Tumačenje Molitve Gospodnje

Četvrta prošnja molitve Gospodnje glasi:: „Kruh naš svagdanji daj nam danas“. Ovom molbom započinje drugi dio Očenaša. Do sada smo, u prve tri prošnje, bili usmjereni na Gospodina. Tek s ovom prošnjom, mi započinjemo moliti Boga za naše potrebe.

„Tražite stoga najprije Kraljevstvo Božje i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati“ (Matej 6, 33)

Kada molimo za kruh naš svagdanji, to je puno više od kruha

Kada molimo za „kruh svagdanji“, zapravo molimo za puno više od kruha. Ta molba uključuje sve ono što nam je svakodnevno potrebno za naše tijelo i našu dušu: hrana, piće, odjeća, posao, zdravlje, mir, sigurnost… Ovom prošnjom mi zapravo molimo Boga da brine za nas. Živimo u nesigurnom svijetu, punom neizvjesnosti. Doista nam je potrebna Božja očinska briga i skrb za naše živote.

Molimo za ono što nam je doista potrebno

Kada molimo za „kruh svagdanji“, zapravo molimo da nam Bog dadne ono što nam je doista potrebno. Mi imamo svoje želje, a Bog zna što nam je potrebno za tijelo i dušu. Ljudi danas zgrću toliko toga što im doista ne treba. Umjesto da gomilamo sebi nepotrebno, ova nas prošnja upućuje da osluhnemo i potrebe drugih. Da drugome, ako nam to mogućnosti dozvoljavaju, pružimo hranu, odjeću, da budemo osjetljivi na potrebe naših bližnjih.

Potpuno smo ovisni o Bogu

Moleći da nam Bog da kruh „danas“, mi zapravo ispovijedamo istinu da smo u potpunosti ovisni o Bogu. Jučerašnji dan je iza nas, a hoćemo li sutrašnji doživjeti je u Božjoj suverenoj vlasti. Ono što imamo, imamo „danas“. Zato nam valja svakodnevno se oslanjati na Boga, s potpunim pouzdanjem da će on doista providjeti za sve naše potrebe.

VIDI I OVO: KRUH NAŠ SVAGDANJI DAJ NAM DANAS

Dakle, ova nas prošnja vodi do povjerenja u providnost Božju. To je djetinje oslanjanje na Oca. Kao što se Bog brine za ljiljane u polju I ptice nebeske (Matej 6, 25-34), tako će se još više brinuti I za nas, djecu svoju. Apostol Petar nas ohrabruje da svu svoju brigu predamo Bogu, “… jer on se brine za vas” (1 Petrova 5,7).

Kruh naš svagdanji

Isus nas uči da ne brinemo za sutrašnji dan (Matej 6, 34). To ne znači da zdravo staranje, rad za naše dobro, za dobro i budućnost naše obitelji nije poželjno. No, svaka pretjerana, tjeskobna briga zapravo znači nedovoljno povjerenje u Boga. Isto tako i pretjerana sigurnost da smo sve sebi osigurali za budućnost nas udaljava od Boga. Smatramo da smo sami sebi dovoljni, da nam Bog nije potreban. Zato je naš svakodnevni život s Bogom, svakodnevno oslanjanje na njega i svakodnevno traženje lica Njegova, ono što doista molimo ovom prošnjom.

Molimo za povezanost s Kristom

Kruh svagdanji je i sam Krist. Naša povezanost s Njim nam je potrebna svakodnevno. Ako je ta povezanost stvarnost našeg života, tada možemo očekivati da će nam On dati sve što nam je potrebno. Izgubljeni sin je u Očevom domu imao sve. Kad je iz doma otišao, bio je gladan , kako u materijalnom tako i u duhovnom smislu (Luka 15, 1-20).

Divno je znati da je Bog dobar Otac koji u svemu brine za svoju djecu. Imajmo djetinje pouzdanje da će naš nebeski Otac providjeti sve što nam je potrebno. I tada Njegovi blagoslovi neće izostati.

Pomolimo se:
Oče naš, ti nam svakodnevno daješ sve što nam je potrebno za naše živote. Oprosti nam što toga nismo uvijek svjesni, što smo nezadovoljni i nezahvalni. Predajemo se i nadalje u tvoje ruke i molimo da providiš za sve naše, kako materijalne tako i duhovne potrebe. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Autor: Biskup Jasmin Milić

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link

Povezani članci:

Zašto Boga nazivamo Ocem? – Tumačenje Molitve Gospodnje

Što to znači da je Bog na nebesima? – Tumačenje Molitve Gospodnje

Kako svetimo ime Božje? – Tumačenje Molitve Gospodnje

Što je kraljevstvo Božje? – Tumačenje Molitve Gospodnje

Što je volja Božja? – Tumačenje Molitve Gospodnje

Odgovori