Apostolsko vjerovanje (3): “I u Isusa…” – Značenje imena Isus

Pred nama je serija razmišljanja o Apostolskom vjerovanju.  Ovoga puta razmišljamo o vjeri “I u Isusa… “Apostolsko vjerovanje je nastalo krajem Drugog stoljeća nakon Krista. Naziv “Apostolsko” nije zbog toga što su mu apostoli autori, već zato što je u njemu sažeto vjerovanje kako su ga apostoli primili i prenijeli drugima.Bio je to krsni obrazac ispovjedi vjere (dakle krštenici su njime potvrđivali što doista vjeruju) koji se nastao u Rimu, da bi se kasnije proširio po cijeloj kako Zapadnoj crkvi.

I u Isusa

Apostolsko vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela, i život vječni. -Amen

I U ISUSA …

«Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti» (Dj 4, 12).

Započinjemo razmatranje drugoga dijela Apostolskoga vjeroispovijedanja koji se odnosi na Sina, drugu osobu Trojstva – na našega Gospodina Isusa Krista. Učenje o Kristu jest temelj kršćanstva. Osoba Isusa Krista i njegovo djelo za čovjeka čini temeljnu razliku između kršćanstva i svih ostalih religija.

Što nam imena druge osobe Trojstva – „Gospodin Isus Krist“ govore o Njegovoj osobi?

Ono što trebamo odmah naglasiti jest činjenica da je spasonosna vjera ona koja prihvaća Isusa kao Krista i kao Gospodina. Pa krenimo s prvim nazivom – Isus.
Isus – heb. Jehošua znači: Jahve spašava. Isus je Spasitelj, jedini Spasitelj svijeta. Ovo je jedno od temeljnih i najvažnijih učenja kršćanstva. Kršćani se mogu razlikovati u načinu bogoslužja, učenju o sakramentima, i sl. no ako netko ne prihvaća da je Isus Krist Spasitelj, on ne može biti kršćanin.

Vidi i ovo: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega- Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Ime Isus ukazuje nam na Njegovu ljudsku i božansku prirodu. On je bogočovjek. Potpuno Bog i potpuno čovjek. Kao čovjek je rođen, kao čovjeku mu se daje ime, kao čovjek je obrezan, odrasta… No, Njegovo ime otkriva puno vise o Njemu.

Ime Isus ukazuje da nam Sin Božji otkriva zapravo Oca. Starozavjetni tekstovi na jasan i nedvosmislen način govore o Jahvi kao jedinome spasitelju. Bog govori po proroku Izaiji:«Reći ćeš u dan onaj: Hvalim te, Jahve, razgnjevi se ti na mene, ali se odvratio gnjev tvoj i ti mene utješi! Evo, Bog je spasenje moje, uzdam se, ne bojim se više, jer je Jahve snaga moja i pjesma, on je moje spasenje. I s radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja.» (Iz 12, 1-3). Bog će po proroku Izaiji jasno sebe predstaviti kao jedinoga Spasitelja: «Jer ja sam Jahve, Bog tvoj, Svetac Izraelov, tvoj spasitelj….Ja, ja sam Jahve, osim mene nema spasitelja.» (Iz 43, 3. 10-11).

Vidi i ovo: Bog, Stvoritelj neba i zemlje – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Izraelski je narod često zaboravljao ovu istinu te se utjecao drugim «bogovima» tražeći od njih spasenje i izbavljenje. Iako su bili svjedoci Božjega silnoga izbavljenja iz Egipta, ipak su sebi napravili zlatno tele tvrdeći da ih je ono izbavilo iz ropstva (Izl 32, 1-8). Bog im je već bio objavio prvu i drugu zapovijed, naglašavajući da je On taj koji ih je spasio od Egipatskog ropstva (Izl 20, 1-6) no oni su se ipak oglušili o njih.

Kada je došlo od Boga određeno vrijeme, Bog je poslao svoga Sina Isusa Krista kako bi spasio sve one koji u Njega vjeruju (Iv 3, 16). Isus nije došao biti nekakav drugi spasitelj. Njegovo ime, kako smo rekli znači: Jahve spašava. On je ispunjenje svih starozavjetnih izjava o Bogu spasitelju. On je sam Bog, punina božanstva (Kol 2, 9). On je jedini Spasitelj. Svoju spasiteljsku ulogu Isus je sam navijestio čitanjem svitka proroka Izaije u nazaretskoj sinagogi: «Na meni je Duh Gospodnji, jer me pomazao. Poslao me da donesem Radosnu vijest siromasima, da navijestim oslobođenje zarobljenicima i vraćanje vida slijepcima, da oslobodim potlačene, da proglasim godinu milosti Gospodnje» (Lk, 4, 18-19; Iz 61, 1-3).

Apostol Petar u svojem govoru pred Velikim vijećem u Jeruzalemu govoreći o Isusu Kristu kaže: «Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti» (Dj 4, 12). Prvi su kršćani jasno razumjeli ovu istinu te su za jedan od prvih znakova kršćanstva uzeli ribu. Riba, grčki  ihtus, akronim je za jedno od prvih vjeroispovijedanja kršćanstva: Isus Krist sin Božji Spasitelj Ιησούς Χριστός Θεού υιός σωτήρ.

Kada govorimo o spasenju treba naglasiti kako riječ spasenje u Svetome pismu predstavlja više od izbavljenja i oslobođenja od grijeha. Riječ spasenje označava duševno i tjelesno iscjeljenje, izbavljenje od nevolja, napasti I kušnji, oslobođenje od različitih ovisnosti, ropstva i sl. Sve su to znaci budućega kraljevstva Božjega u kojem neće biti bolesti, smrti, tuge… (Otk 21, 4). I u tome smislu samo Bog može spasiti čovjeka. Samo Bog može iscijeliti, samo nas Bog može osloboditi.

Pomolimo se:
Nebeski oče, hvala ti da si se po svome sinu Isusu Kristu otkrio kao spasitelj svoga naroda. Hvala ti što možemo znati da smo spašeni od grijeha I vječne smrti, ali isto tako da se možemo tebi utjecati u svakoj našoj nevolji, te da u tebi možemo biti slobodni od svakoga ropstva. Zahvaljujemo ti po Kristu, našem Spasitelju. Amen.

Autor: Biskup Jasmin Milić

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link

Ostale članke na temu Apostolskog vjerovanja vidi ovdje.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori