Apostolsko vjerovanje (4): Značenje naziva Krist

Koje je značenje naziva Krist? Nastavljamo razmišljati o Apostolskom vjerovanju.. Apostolsko vjerovanje je nastalo krajem Drugog stoljeća nakon Krista. Naziv “Apostolsko” nije zbog toga što su mu apostoli autori, već zato što je u njemu sažeto vjerovanje kako su ga apostoli primili i prenijeli drugima. Bio je to krsni obrazac ispovjedi vjere (dakle krštenici su njime potvrđivali što doista vjeruju) koji je nastao u Rimu, da bi se kasnije proširio i dalje.

Apostolsko vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.

I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve.

Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela, i život vječni. Amen

Značenje naziva Krist

Značenje naziva Krist

«Ti si Krist, Sin Boga živoga!» (Mt 16, 16).

Govorili smo o Isusu kao jedinome Spasitelju. Rekli smo kako je značenje Njegova imena Isus, Jahve je Spasitelj. Ovoga puta govorimo o značenju naziva Krist.

Vidi i ovo: Različita imena i titule Isusa Krista

Krist nije Isusovo prezime. Naziv Krist nam govori o veoma bitnom aspektu Isusova identiteta. Ovaj nam naziv otkriva Isusa kao Mesiju, Pomazanika.

Za Isusa je važno da ga Njegovi sljedbenici prepoznaju kao Krista. Jednom je Isus upitao svoje učenike: «…za koga me držite?» (Mt 16, 15). Šimun Petar mu je odgovorio: «Ti si Krist, Sin Boga živoga!» (Mt 16, 16). Za Isusa je ova Petrova spoznaja veoma bitna. Ona dolazi od Oca nebeskoga. Ovo je zapravo prvo izrečeno vjeroispovijedanje o Kristu.

Krist – pomazanik

Krist grčki Hristos (Χριστός) znači Mesija odnosno Pomazanik. U Starome zavjetu čitamo kako su izraelski kraljevi i svećenici bili pomazivani uljem (1 Sam 16, 13; Lev 8, 12). Ulje je simbol Duha Svetoga a pomazanje uljem je bio znak da su pomazani odvojeni za posebnu službu. Uljem se pomazivao Šator sastanka kao i predmeti koji su bili odvojeni za bogoštovnu upotrebu (Lev 8, 10). To je simboliziralo prisutnost Božju u Šatoru.

Krist – Mesija

No, Izrael je iščekivao u nadi Mesiju odnosno Pomazanika koji će biti naročiti vođa i obnovitelj zlatnoga doba u Izraelu. On će donijeti Izraelu samostalnost, i po njemu će proročka obećanja o napretku Izraelske nacije biti ispunjena. Mesija će započeti Božje kraljevstvo. No, problem Izraela je bio u tome što su oni u očekivanom Mesiji vidjeli političkoga osloboditelja pa su u početku i Isusa tako doživljavali.

Vidi i ovo: Krist prorok, svećenik i kralj

Atmosfera iščekivanja Mesije koja je vladala u Isusovo vrijeme pogodovala je Isusovoj službi. On je bio svjestan svoga mesijanstva pa je riječi proroka Izaije o dolazećem Pomazaniku primijenio na sebe (Luka 4, 16, 22; Iz 61, 1-3). To je ohrabrilo mnoge da u Isusu vide svoga osloboditelja i revolucionara koji će ih osloboditi tiranije. No, oduševljenje onih koji nisu razumjeli svrhu i narav Isusovog mesijanstva nije dugo trajala. Kad su njihova iščekivanja bila iznevjerena, tražili su Isusovu smrt.

Vidi i ovo: Kristova imena

Čak ni Isusovi učenici nisu odmah razumjeli pravu narav Njegova mesijanstva. Prava spoznaja kod učenika dolazi tek nakon izlića Svetoga Duha na dan Pedesetnice.

Lažni pomazanici

U ovome kontekstu treba ukazati na pojavu novih “mesija” koji sebe često predstavljaju i nazivaju “pomazanici”. Isus je upozorio da će u posljednje vrijeme mnogi doći, govoreći da su oni Krist (dakle Pomazanik) i da će mnoge prevariti.

“Pazite da vas tko ne zavede … jer će mnogi doći pod mojim imenom I reći: Ja sam Mesija (drugi prijevod, ja sam Krist) I mnoge će zavesti.”. Mt 24, 4

“Ako vam tko tada rekne: evo ovdje Mesije! Eno ga ondje! Ne vjerujte, jer će ustati lažne mesije i lažni proroci i činit će čudesne znakove, da zavedu, kad bi bilo moguće, izabranike. Vi budite na oprezu. Eto, sve sam vam unaprijed rekao” Mk 13,32-33 i 13,21-24

Kada Isus govori o nekima koji će tvrditi da su mesija odnosno Krist, on zapravo govori o nekima koji će tvrditi da su pomazanici. To između ostalih, čine i mnoge tzv. karizmatske vođe, nazivajući sebe pomazanicima, odnosno traže od drugih da ih smatraju pomazanicima. Poslušajmo Isusov savjet, zapravo upozorenje: ne vjerujte im!

Pomolimo se:

Oče nebeski, hvala ti da si nam u Kristu poslao Mesiju, izbavitelja i osloboditelja od ropstva grijeha. Daj da u njemu uvijek tražimo oslobođenje od svakoga ropstva i da po njemu živimo u slobodi djece Božje. Sačuvaj nas Gospodine od lažnih mesija, kako ne bismo bili zavedeni i prevareni. Po Kristu, Gospodinu našem molimo. Amen.

Autor: Biskup Jasmin Milić

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link

Ostale članke na temu Apostolskog vjerovanja vidi ovdje.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori