KOJE JE ZNAČENJE NAZIVA KRIST? – Razmatranje apostolskog vjerovanja

Pred nama je serija razmišljanja o Apostolskom vjerovanju.  Ovo je vjerovanje nastalo krajem Drugog stoljeća nakon Krista. Naziv “Apostolsko” nije zbog toga što su mu apostoli autori, već zato što je u njemu sažeto vjerovanje kako su ga apostoli primili i prenijeli drugima.Bio je to krsni obrazac ispovjedi vjere (dakle krštenici su njime potvrđivali što doista vjeruju) koji se nastao u Rimu, da bi se kasnije proširio po cijeloj kako Zapadnoj crkvi.

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela, i život vječni. -Amen

KRISTA…

«Ti si Krist, Sin Boga živoga!» (Mt 16, 16).

Prošli puta smo govorili o Isusu kao jedinome Spasitelju. Rekli smo kako je značenje Njegova imena Isus Jahve je Spasitelj. Danas ćemo govoriti o značenju naziva Krist. Krist nije Isusovo prezime. Naziv Krist nam govori o veoma bitnom aspektu Isusova identiteta. Za Isusa je važno da ga Njegovi sljedbenici prepoznaju kao Krista. Jednom je Isus upitao svoje učenike: «…za koga me držite?» (Mt 16, 15). Šimun Petar mu je odgovorio: «Ti si Krist, Sin Boga živoga!» (Mt 16, 16). Za Isusa je ova Petrova spoznaja veoma bitna. Ona dolazi od Oca nebeskoga. Ovo je zapravo prvo izrečeno vjeroispovijedanje o Kristu.

Krist – pomazanik

Krist grčki Hristos (Χριστός) znači Mesija odnosno Pomazanik. U Starome zavjetu čitamo kako su izraelski kraljevi i svećenici bili pomazivani uljem (1 Sam 16, 13; Lev 8, 12). Ulje je simbol Duha Svetoga a pomazanje uljem je bio znak da su pomazani odvojeni za posebnu službu. Uljem se pomazivao Šator sastanka kao i predmeti koji su bili odvojeni za bogoštovnu upotrebu (Lev 8, 10). To je simboliziralo prisutnost Božju u Šatoru.

Krist – Mesija

No, Izrael je iščekivao u nadi Mesiju odnosno Pomazanika koji će biti naročiti vođa i obnovitelj zlatnoga doba u Izraelu. On će donijeti Izraelu samostalnost, i po njemu će proročka obećanja o napretku Izraelske nacije biti ispunjena. Mesija će započeti Božje kraljevstvo. No, problem Izraela je bio u tome što su oni u očekivanom Mesiji vidjeli političkoga osloboditelja pa su u početku i Isusa tako doživljavali. Atmosfera iščekivanja Mesije koja je vladala u Isusovo vrijeme pogodovala je Isusovoj službi. On je bio svjestan svoga mesijanstva pa je riječi proroka Izaije o dolazećem Pomazaniku primijenio na sebe (Luka 4, 16, 22; Iz 61, 1-3). To je ohrabrilo mnoge da u Isusu vide svoga osloboditelja i revolucionara koji će ih osloboditi tiranije. No, oduševljenje onih koji nisu razumjeli svrhu i narav Isusovog mesijanstva nije dugo trajala. Kad su njihova iščekivanja bila iznevjerena, tražili su Isusovu smrt. Čak ni Isusovi učenici nisu odmah razumjeli pravu narav Njegova mesijanstva. Prava spoznaja kod učenika dolazi tek nakon izlića Svetoga Duha na dan Pedesetnice.

Lažni pomazanici

U ovome kontekstu treba ukazati na pojavu novih “mesija” koji sebe često predstavljaju i nazivaju “pomazanici”. Isus je upozorio da će u posljednje vrijeme mnogi doći, govoreći da su oni Krist (dakle Pomazanik) i da će mnoge prevariti.

“Pazite da vas tko ne zavede … jer će mnogi doći pod mojim imenom I reći: Ja sam Mesija (drugi prijevod, ja sam Krist) I mnoge će zavesti.”. Mt 24, 4
“Ako vam tko tada rekne: evo ovdje Mesije! Eno ga ondje! Ne vjerujte, jer će ustati lažne mesije i lažni proroci i činit će čudesne znakove, da zavedu, kad bi bilo moguće, izabranike. Vi budite na oprezu. Eto, sve sam vam unaprijed rekao” Mk 13,32-33 i 13,21-24

Kada Isus govori o nekima koji će tvrditi da su mesija odnosno Krist, on zapravo govori o nekima koji će tvrditi da su pomazanici. Poslušajmo Isusov savjet, zapravo upozorenje: ne vjerujte im!

Pomolimo se:

Oče nebeski, hvala ti da si nam u Kristu poslao Mesiju, izbavitelja i osloboditelja od ropstva grijeha. Daj da u njemu uvijek tražimo oslobođenje od svakoga ropstva i da po njemu živimo u slobodi djece Božje. Sačuvaj nas Gospodine od lažnih mesija, kako ne bismo bili zavedeni i prevareni. Po Kristu, Gospodinu našem molimo. Amen.

Biskup Jasmin Milić

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link

Povezani članci:

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega- Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Bog, Stvoritelj neba i zemlje – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Koje je značenje imena Isus? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Odgovori