Apostolsko vjerovanje (7): “Gospodina našega” (Krist Gospodin)

Pred nama je serija razmišljanja o Apostolskom vjerovanju. u kojem ispovijedamo da je Krist Gospodin. Apostolsko vjerovanje nastalo krajem Drugog stoljeća nakon Krista. Naziv “Apostolsko” nije zbog toga što su mu apostoli autori, već zato što je u njemu sažeto vjerovanje kako su ga apostoli primili i prenijeli drugima. Bio je to krsni obrazac ispovjedi vjere (dakle krštenici su njime potvrđivali što doista vjeruju) koji je nastao u Rimu, da bi se kasnije proširio i dalje.

Apostolsko vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.

I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve.

Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, i život vječni. Amen

ISUS KRIST GOSPODIN

Krist Gospodin

„Vjeruj u Gospodina Isusa… pa ćeš se spasiti i tvoj dom“
(Djela 16, 31)

Nastavljamo razmišljati o Apostolskom vjerovanju. Govoreći o drugoj osobi svetoga Trojstva, Sinu, razmišljali smo o značenju imena Isus, nazivu Krist, o Sinu kao jedinorođencu, a sada nastavljamo razmišljati o Kristovom naslovu Gospodin.

Starozavjetno Božje ime, kojim se objavio Mojsiju u gorućem grmu, Jahve (JHVH), u Novome zavjetu se redovito navodi kao Kyrios (Gospodin ili Gospod). Prijevod je to zapravo starozavjetnog naziva Adonai kojim se zamjenjivalo izgovaranje imena Jahve (zbog svetosti Božjeg imena).

Isus je naslov Gospodin primijenio na sebe: „Vi mene zovete Učiteljem i Gospodinom. Pravo velite jer to i jesam“ (Ivan 13, 13). Kada apostol Toma pada pred noge uskrslog Krista, on izriče ispovijed vjere: „Gospodin moj i Bog moj“ ( Ivan 20, 28).

Vidi i ovo: Kristova imena – Krist Gospodin

Isus daje svojim učenicima do znanja da je on Bog. Toma ga kao takvog prepoznaje a Krist takvo oslovljavanje prihvaća. Prva crkva, i pored pojava raznih hereza koji su u Isusu vidjeli samo čovjeka i ništa više od toga, jasno je obranila pravovjernu vjeru u Krista kao Gospodina, dakle da je Isus jednak Ocu, da je s Ocem iste naravi, odnosno da je sam Bog.

Svako nijekanje Kristova božanstva jest duh antikristov: „Tko niječe Oca i Sina, taj je Antikrist: tko god niječe Sina, nema ni Oca; tko priznaje Sina, ima i Oca.“ ( 1 Ivanova 2, 22-23).

Priznati Isusa kao Gospodina, dakle kao Boga mogu samo oni kojima tu istinu Duh Sveti objavljuje: „…tako ne može priznati Isusa kao Gospodina nego pod djelovanjem Duha Svetoga.“ (1 Korinćanima 12,3).

Vjera u Krista kao Gospodina je spasonosna vjera, kako smo to vidjeli u uvodnom retku odnosno riječima koje su Pavao i Sila uputili tamničaru, nakon što ih je ovaj pitao što da čini da se spasi: „Vjeruj u Gospodina Isusa…“

Dakle, kada ispovijedamo da je Krist Gospodin, ispovijedamo Njegovo božanstvo. Ali ne samo to. Katekizam Biti kršćanin u 53 odgovoru nam govori što doista znači priznavati Isusa za svoga Gospodina:

„Ja priznajem Isusov autoritet nad Crkvom i čitavim stvorenjem, nad svim zemljama i njihovim vladarima, i nad svakim djelom mog osobnog, društvenog, profesionalnog i obiteljskog života te slobodnog vremena. Ja predajem svoj život njemu i težim živjeti svaki dio svog života na način koji je njemu ugodan.“

Ispovijedanje Krista kao Gospodina jest najstariji obrazac vjere: Iesous ho kyrios, “Isus je Gospodin”. Neka to bude i naše svakodnevno ispovijedanje kojim ćemo priznati da je Krist Gospodin naš kome smo potpuno predani i podređeni.

Pomolimo se:
Oče nebeski, hvala ti da si nam dao Sina svoga Isusa da bude Krist – Mesija, i Gospodin naš. Hvala ti da si nam po Njemu, koji je s tobom iste naravi, objavio sebe. Daj da se uvijek podređujemo Njegovu Gospodstvu i da možemo ispovijedati da je Krist Gospodin. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

Autor: Biskup Jasmin Milić

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link

Trebamo vašu pomoć!

Ovu stranicu njezini urednici i suradnici uređuju volonterski. Cilj nam je da se Božja riječ na ovaj način naviješta. Ukoliko želite financijski sudjelovati i vi u ovoj evanđeoskoj misiji, vaše, i najmanje priloge možete uplatiti putem pay pal usluge na ovome linku ili uplatom na žiroračun: KC “Dobroga pastira”, Franje Markovića 7, Osijek. IBAN:HR0824850031100235448 s naznakom: Donacija za Horizonte vjere. Za sva pitanja možete nas kontaktirati putem e-mail adrese: ipaprkc@gmail.com

Ostale članke na temu Apostolskog vjerovanja vidi ovdje.

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori