Zašto se Molitvena osmina za jedinstvo kršćana održava od 18. do 25. siječnja?

Od 18. do 25. siječnja svake se godine održava tzv. “Molitvena osmina za jedinstvo kršćana”. Zašto su baš ti datumi izabrani za ovu molitvenu nakanu?

Nastanak ekumenskog pokreta

Ekumenski pokret svoje korijene ima među protestantima.  Godine 1846. u Engleskoj je osnovan Evangelički savez koji je okupljao protestantske crkve poput Anglikanske, Reformirane, Prezbiterijanske, Luteranske, Metodističke i sl. Na osnivačkoj konferenciji ovoga saveza, održanoj u Londonu, prezbiterijanski američki pastor, Samuel H. Cox upotrijebio izraz “ekumenizam” zalažući se za osnivanje svjetske organizacije koja bi se zalagala za jedinstvo među kršćanima. Godine 1867. pod vodstvom Philipa Shaffa, slična je alijansa osnovana i u Sjedinjenim Američkim državama. Jedan od ključnih povoda ovakvim alijansama bilo je usklađivanje misionarskih pothvata različitih protestantskih crkava. Različitost pristupa, pa nerijetko i nerazumijevanje među protestantima zbunjivalo je one narode koje se evangeliziralo, a i područja rada pojedinih misija su se ispreplitala. Stoga je godine 1921. osnovano Međunarodno misijsko vijeće, čiji je cilj bio da se različite protestantske crkve ujedine u zajedničkoj misijskoj zadaći. Značajan događaj zbio se 1919. godine u Ženevi kada je osnovan privremeni odbor pod nazivom «Život i rad» čiji je pokrovitelj bio Nathan Sodelbrom (1866.-1931.), evangelički nadbiskup. Na ovome su sastanku bili nazočni i pravoslavni a papa Pio XI. u ime Rimokatoličke crkve odbio je poziv nadbiskupa Sodelbroma. Godine 1925. u Stockholmu je održana sveopća kršćanska konferencija pod nazivom «Život i rad». Ni na ovome značajnom skupu Rimokatolička crkva nije sudjelovala. Nakon Drugog Vatikanskog koncila (1962.-1965.) Rimokatolici se sve više otvaraju za ekumenska nastojanja.

Molitvena osmina od 18. do 25. siječnja

No, od kada se Molitvena osmina za jedinstvo kršćana održava od 18. do 25. siječnja i zašto?

Ideja Molitvene osmine od 18. do 25. siječnja nastaje 1908. godine u Americi, u okviru pokreta “Atonement” (eng. “kajanje” ili “pokora”) od strane anglikanskog svećenika Paula Jamesa Wattsona te laikinje Lurane White. Po tadašnjem rimokatoličkom kalendaru 18. siječnja se slavila katedra sv. Petra (dakle, po rimokatoličkom razumijevanju prvog pape) a 25. siječnja obraćenje svetog Pavla. Intencija je zapravo bila povratak u okrilje Rimokatoličke crkve. Zato su i uzeti navedeni datumi kao okviri molitvene osmine: Katedra svetog Petra (dakle naglasak na važnosti rimskog biskupa, odnosno Pape za vidljivo jedinstvo), te obraćenje sv. Pavla, (dakle pokajanje i povratak odjeljenih od Crkve). Naime, pokretač ekumenske molitvene osmine je pristupio Rimokatoličkoj crkvi i postao njezin svećenik a Luran White rimokatolička redovnica.

Papa Pio X je odobrio ovu započetu praksu. Nekoliko godina kasnije, 1916. ovu praksu iznova preporuča papa Benedikt XV.

Iako je ova molitvena praksa danas uobičajena u različitim kršćanskim denominacijama, ona se dakle razvijala unutar Rimokatoličke crkve s jasnom intencijom molitve za povratak “zalutalih” i “otpalih” u krilo jedne svete (Rimske) Crkve.

Premda su današnji odnosi između kršćanskih denominacija drugačiji nego li je to bilo u početku ekumenskog pokreta, stav (Rimske) Katoličke crkve se nije u bitnome promijenio spram drugih kršćanskih crkava. Pravo sakramentalno i euharistijsko jedinstvo je moguće samo u zajednici s rimskim biskupom (papom).

Molitveni tjedan u svibnju, prije blagdana Duhova

U nekim se sredinama molitvena osmina za jedinstvo kršćana održava u svibnju, prije blagdana Duhova. Otkuda ova praksa? Iako je ona nepoznata u našoj sredini jer je Rimokatolička crkva nametnula svoju praksu, ona je zapravo izvorna praksa molitvenog tjedna koja je preporučena 1926. godine od ekumenske alijanske koju su osnovali protestanti pod nazivom Faith and Order. Budući se blagdan Duhova tradicionalno smatra rođenjem Crkve, tjedan prije Duhova je imao važnu simboliku kada je ponovna uspostava jedinstva Crkve u pitanju.

Autor: Biskup Jasmin Milić

Povezani članci: IZJAVA BISKUPA PROTESTANTSKE REFORMIRANE KRŠĆANSKE CRKVE U RH POVODOM POČETKA EKUMENSKOG MOLITVENOG TJEDNA

UKOLIKO ŽELITE POMOĆI DJELOVANJE OVE STRANICE, TO MOŽETE UČINITI I NAJMANJOM MOGUĆOM UPLATOM NA NAŠ RAČUN. ZA SVAKI VAŠ DAR LJUBAVI VAM ZAHVALJUJEMO ŽELEĆI VAM IZOBILJE BOŽJEGA BLAGOSLOVA. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE OVDJE.

Odgovori