Apostolsko vjerovanje (13): “Sjedi o desnu Boga Oca”

Pred nama je serija razmišljanja o Apostolskom vjerovanju.  Ovoga puta razmatramo dio: “Sjedi o desnu Boga Oca svemogućega”. Ovo je vjerovanje nastalo krajem Drugog stoljeća nakon Krista. Naziv “Apostolsko” nije zbog toga što su mu apostoli autori, već zato što je u njemu sažeto vjerovanje kako su ga apostoli primili i prenijeli drugima.Bio je to krsni obrazac ispovjedi vjere (dakle krštenici su njime potvrđivali što doista vjeruju) koji je nastao u Rimu, da bi se kasnije proširio i dalje.

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.

I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve.

Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, i život vječni. Amen

SJEDI O DESNU BOGA OCA 

Sjedi o desnu Boga Oca

“A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo” (Hebrejima 7, 24)

U Apostolskom vjerovanju nadalje ispovijedamo da je Isus, nakon svoga uzašašća “Sjedi o desnu Boga Oca”.
O značenju ovoga čina, sažeto nam govori katekizam Biti kršćanin u 67. Odgovoru:

“Na tronu s vladareve desnice tradicionalno je bilo mjesto za vrhovnog izvršitelja u kraljevstvu. Vladajući sa svojim Ocem u nebu, Isus je Gospodar nad Crkvom i cijelim stvorenjem s vlašću da opremi svoju Crkvu, unaprijedi svoje kraljevstvo, dovede grešnike u spasenjsko zajedništvo s Bogom Ocem i, konačno, da uspostavi pravdu i mir na zemlji”

Vidi i ovo: Što znači da je Krist naš posrednik na Nebu?

Isus, dakle, vlada svojom Crkvom i predvodi je kao Veliki svećenik. On, kako nam nadalje govori katekizam Biti kršćanin u 69. odgovoru:

“Videći moje potrebe i primajući moje molitve, Isus posreduje za mene kao naš veliki svećenik. Po Isusu, i u njegovo ime, meni je dodijeljen pristup k Ocu kada pred njime donosim svoje ispovijedi, slavljenje, zahvalnost i molbe.”

O tome na poseban način govori poslanica Hebrejima 7, 23-25:

“K tomu, mnogo je bilo svećenika jer ih je smrt priječila trajno ostati. A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo. Zato i može do kraja spašavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ da se za njih zauzima.”

Vidi i ovo: Što znači da je Isus posrednik?

Hebrejima 10, 19-22 nam također govori o našem pristupanju Bogu po službi Kristovoj:

“Imamo dakle, braćo, slobodan ulaz u Svetinju po krvi Isusovoj – put nov i živ što nam ga On otvori kroz zavjesu, to jest svoje tijelo; imamo i Velikog svećenika nad kućom Božjom. Pristupajmo stoga s istinitim srcem u punini vjere…”

Vidi i ovo: Kakve blagoslove imamo da Krist sjedi s desna Ocu?

Isus je dakle naš jedini posrednik i zagovaratelj pred nebeskim ocem. On svoju posredničku službu vrši dan i noć pred prijestoljem Nebeskoga Oca. Iz toga razloga I svoje molitve upućujemo “Po Kristu” odnosno “u Kristovo ime”. Znajući ovu veliku istinu, možemo , kako nam kaže Pisac poslanice Hebrejima u citiranom tekstu, pristupiti Njemu, s “istinitim srcem u punini vjere”.

Pomolimo se: 
Oče nebeski, hvala ti da si postavi Sina svoga Isusa Krista našim velikim svećenikom, posrednikom i zagovornikom. Učini da uvijek tebi, po Njemu dolazimo istinitim srcem u punini vjere. Po Kristu Gospodinu našem molimo. Amen. 

Autor: Biskup Jasmin Milić

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link

Povezani članci:

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega- Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Bog, Stvoritelj neba i zemlje – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Koje je značenje imena Isus? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Krist-prorok, svećenik i kralj- Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Krist sin Božji jedinorođeni? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Naše sinovstvo u Kristu – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Isus Gospodin? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Isusova božanska i ljudska narav – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Mučen pod Poncijem Pilatom – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Krist sašao nad pakao? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Treći dan uskrsnuo od mrtvih – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Što znači da je Isus uzašao na nebo? – Razmatranje Apostolskog vjerovanja

Odgovori